Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA – METODYKI UPRAW
Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady, RP Żarska

ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA – METODYKI UPRAW

Autor: Red. dnia 1 lipca 2014

Jednym z kolejnych spotkań szkoleniowych producentów rolnych było posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej w dniu 26 czerwca br., które odbyło się w starostwie żagańskim. Omówiono aktualnie ważne zagadnienia nt. kontroli metodyk upraw, dopłat, planowanego PROW oraz bieżących działań Lubuskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Zbigniew Żywień przedstawił możliwość skorzystania przez rolników z bezpłatnego doradztwa. Zakres świadczonych usług obejmuje większość działań starego PROW-u w zakresie dokumentowania i rozliczania kosztów, pisania wszelkich pism i odwołań do ARiMR. Pomoc obejmuje również wstępnie uznane i uznane grupy producentów owoców i warzyw. Krystyna Opiła z LODR przedstawiła projekt działań rolnośrodowiskowych w projekcie nowego PROW-u 2014-2020.
Następnie Małgorzata Pałys, dyrektor biura LIR, przedstawiła bieżące działania i planowane przedsięwzięcia realizowane przez LIR oraz szkolenia zaplanowane na ostatni kwartał. Zachęciła rolników do zgłaszania kandydatur w rozpoczynającej się kolejnej edycji Złotego Kłosa.
KONTROLE METODYK UPRAW
Wiele pytań wywołała informacja przedstawiona przez Edwarda Wieciecha, kierownika powiatowego Inspektoratu WIORIN , który przypomniał o obowiązującej od stycznia ustawie pozwalającej Inspekcji na kontrole metodyk upraw. Jak wiadomo od tego sezonu inspektorzy PIORiN mogą nie tylko sprawdzać dokumenty, ale również przeprowadzać kontrolę pól w celu weryfikacji przestrzegania przez rolnika zasad integrowanej ochrony czy dobrej kultury rolnej. Przeprowadzane kontrole (również na wniosek ARiMR) mogą dotyczyć wielu aspektów upraw : czy stosowany jest płodozmian, pochodzenie materiału siewnego (konieczność wymian, gdyż własny znacznie porażony chorobami oraz porówna zgodność z listą LZO dla województwa), rolnik może zostać przepytany z zasad stosowanej agrotechniki każdej uprawy czy z wykorzystania metody zwalczania chorób. Inspektor może przeanalizować system nawożenia pod względem jego zrównoważenia (zbilansowania) – wymaga to przedstawienia wyników analiz glebowych, stosowania się do przekazanych zaleceń (może sprawdzić faktury za nawozy).
Oczywiście kluczowe podczas kontroli będzie sprawdzenie dokumentacji stosowania środków ochrony roślin. Inspektor może sprawdzić w jakich dawkach są stosowane, liczbę zabiegów, terminy, oraz efekty – czy była skuteczna. Inspekcja może nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł.
Dziękujemy pani staroście Annie Michalczuk za udostępnienie sali konferencyjnej.
Z uwagi na rok przejściowy w funkcjonowaniu Wspólnej Polityki Rolnej oraz wiele zmian jakie czekają producentów rolnych w dostępie do wsparcia unijnego- zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, seminariach, co pozwoli uniknąć wielu nieporozumień i problemów w produkcji rolnej.

Red.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.