Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » KWOTA MLECZNA PRZEKROCZONA W POLSCE O 1,68%
Główna » Aktualności, RP Gorzowska

KWOTA MLECZNA PRZEKROCZONA W POLSCE O 1,68%

Autor: Red. dnia 7 października 2014

Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2013/2014. Według informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR w okresie od kwietnia 2013 r. do końca marca 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono 10,076 mln ton mleka, czyli o ok. 2,59% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku.
Stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 101,68%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wyniosła niemal 56 tys. Po zastosowaniu współczynnika realokacji stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2013/2014 wyniosła 29,36 PLN za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity. W związku z czym opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 46,4 mln EUR (ok.193,8 mln PLN).Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym sezonie przekroczenie limitu będzie jeszcze większe. w okresie od kwietnia do końca lipca 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 3,86 mln ton mleka, czyli o ok. 6,77% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. Przydział kwoty dostaw hurtowych na 4 miesiące sezonu 2014/2015 to 3,303 mln ton (przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem 1,4519%), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 16,8%.Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Bieżący sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.
Agencja Rynku Rolnego przypomina o obowiązujących terminach składania wniosków w ostatnim roku kwotowym 2014/2015:
- od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. można składać wnioski o konwersję kwoty indywidualnej,
- od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej,
- od 1 sierpnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej,
- do 28 lutego 2015 r. można dokonać zmiany podmiotu skupującego.
W związku z bieżącą sytuacją wynikającą z wprowadzenia przez Rosję embarga na niektóre produkty rolno-spożywcze, ARR prosi polskie firmy zainteresowane poszukiwaniem nowych rynków zbytu o wypełnienie formularza eksportera w języku angielskim i odesłanie go na adres: eksporter@arr.gov.pl

za ARR

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.