Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » PODATEK ROLNY PO NOWEMU – STAWKA 61,37
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

PODATEK ROLNY PO NOWEMU – STAWKA 61,37

Autor: Red. dnia 21 października 2014

Wg komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym podatek rolny na rok podatkowy 2015 będzie ustalany ponownie nową metodą. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi ona 61,37 zł za 1 dt (decytona = 1 kwintal (q) = 100 kg) i jest podstawą do ustalania podatku rolnego na 2015 rok. Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta  ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych czy nawet chwilowych wahań cen na rynku zbóż.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą dnia 15 listopada 1984 r.) podatek rolny wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężna 5 q żyta.

Paliwo rolnicze w 2015 roku

0, 96 zł za 1 litr oleju napędowego wynosić będzie w 2015 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r
Jak udało się nam dowiedzieć limit  zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 82,56 zł. Rząd w projekcie budżetu na 2015 roku zarezerwował na ten cel 800 mln złotych.

Red.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.