Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WSPÓLNE POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ I ŚWIEBODZIŃSKIEJ RP LIR
Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka, RP Świebodzińska, Targi rolnicze i dożynki

WSPÓLNE POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ I ŚWIEBODZIŃSKIEJ RP LIR

Autor: Red. dnia 6 listopada 2014

W dniu 6 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyło się wspólne posiedzenie Międzyrzeckiej i Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR. Oprócz członków Rad w spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Remigiusz Lorenz Wicestarosta Międzyrzecki, Andrzej Trzop oraz Marcin Żochowski z Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Władysław Piasecki Prezes LIR oraz Stanisław Zawadzki Prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła.
Prezes Piasecki przedstawił w skrócie sytuacje w rolnictwie, która niestety nie napawa optymizmem. Odczuwalne są skutki embarga nałożonego przez Rosję na produkty spożywcze pochodzące z Polski. Widać także wyraźny kryzys na rynku wieprzowiny. Dekoniunktura jaka dotknęła tę branże stawia w trudnej sytuacji ok. 600 tys. producentów świń w kraju. Do tego dochodzi sprawa wykrycia ASF we wschodniej Polsce, jednak nie jest to problem jedynie tamtych województw, gdyż choroba może przenieść się na pozostałe rejony. LIR wystąpiła w tej sprawie do Wojewody Lubuskiego o powołanie już teraz sztabu kryzysowego, tak aby wszelkie procedury walki z ASF były dopracowane przed wystąpieniem przypadków w województwie lubuskim.
Ostatnio w Niemczech wykryto natomiast ogniska ptasiej grypy na fermach drobiarskich. Jest to kolejne zagrożenie dla produkcji, tym razem, drobiarskiej, zwłaszcza dla województw zachodnich. Ważną rolę w tej sprawie odegra sprawna praca służb weterynaryjnych.
Izby zwróciły się również o zwiększenie limitów odnośnie zwrotu podatku akcyzowego na paliwo wykorzystywane w gospodarstwach rolnych. Propozycją było podzielenie rolników ubiegających się o zwrot akcyzy na strefy produkcyjne. Większe środki byłyby dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą.
Kolejną sprawą jest ustawa Prawo łowieckie i sprawa własności ziemskiej. Właściciel nieruchomości musi mieć wpływ na to, kto korzysta z jego własności. Izby nie chcą drastycznie zmieniać ustawy, raczej domagają się zmian w zapisach które dotyczą ich bezpośrednio i traktowania w sposób podmiotowy. W związku z tym propozycje kosmetycznych zmian w ustawie tak naprawdę nie spowodują żadnej poprawy. Rolnicy twierdzą, że potrzeba jednak bardziej gruntownych i realnych zmian w ustawie.
Prezes Piasecki w dalszym ciągu namawiał rolników do zrzeszania się w grupy producentów rolnych. W grupie o wiele łatwiej jest działać, a poza tym jest to impuls do integrowania się.
Inną sprawą poruszoną na spotkaniu jest stan techniczny i funkcjonalność mostów. Wiele z nich nie spełnia już pierwotnych funkcji. Oprócz ciężarówek z mostów korzystają również rolnicy. Obecnie coraz cięższy sprzęt w gospodarstwach nie pozwala na swobodne przemieszczanie się na pola i do posesji ciągników i maszyn rolniczych. Coraz częściej stosuje się obniżanie tonażu mostów zamiast ich modernizacji. Wojewoda Lubuski obiecał, że zabezpieczy środki na remont 2 mostów w każdym powiecie.
Wicestarosta Międzyrzecki R. Lorenz powiedział, że na terenie powiatu znajduje się 17 mostów. Zbyt duże nakłady inwestycyjne sprawiają, że uzyskanie środków na budowę czy modernizację mostów jest wręcz niemożliwe. Budowa 2 nowych mostów, ze względu na brak możliwości modernizacji już istniejących, to koszt ok 6 mln zł.
Następnie głos zabrał Andrzej Trzop z LOR ARiMR. Powiedział, że obecnie istnieje projekt ustawy o płatnościach. Rolnikom będzie przysługiwała jednolita płatność obszarowa w proponowanej kwocie 110 euro/ha. Ponadto przewidziana jest tzw. płatność do pierwszych hektarów (od 3-30 ha) w kwocie 30 euro/ha oraz płatność za zazielenienie w wysokości 74 euro/ha w przypadku wykazania elementów proekologicznych stanowiących w przeliczeniu 5% gruntów ornych. Mogą to być np. drzewa stykając się z polami lub uprawa roślin wiążących azot albo zastosowanie poplonów ozimych. Będą również płatności uzupełniające do zwierząt, do upraw, dla młodych rolników. Wprowadzono również system wsparcia dla małych gospodarstw do 1250 euro dopłat. Z analiz wynika, że są to gospodarstwa posiadające do 3-3,5 hagruntów.
Sytuację w hodowli bydła przedstawił Stanisław Zawadzki Prezes LZHB.  Powiedział m.in. o karze w wysokości 46 mln euro nałożonej przez UE jaką musiała zapłacić Polska za przekroczenie kwoty mlecznej w poprzednim roku kwotowym. Obecnie już o 7% została przekroczona kwota, a do końca roku kwotowego zostało jeszcze 5 miesięcy.
W woj. lubuskim produkcja mleczna, obok drobiarskiej, jest najbardziej rozwojowa, jednak stanowi tylko ok. 1% produkcji mleka w Polsce. Natomiast średnia cena skupowanego mleka jest wysoka i ustępuje tylko województwie dolnośląskiemu. W województwie lubuskim jest 500 producentów sprzedających mleko, a wśród nich jest 5 którzy stanowią ponad połowę produkcji (58%).
Ponadto S Zawadzki stwierdził, iż musimy domagać się ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych. Dzierżawa gruntów rolnych bardzo dobrze funkcjonuje zarówno w innych państwach UE jak i na świecie. W Polsce ze względu na brak ustawy wiele nieruchomości dzierżawionych jest obecnie na podstawie umów ustnych pomiędzy rolnikami.
Spotkanie uświetnił poczęstunek dla kolegów z rady powiatowej przygotowany przez Zdzisława Janasa w postaci tortu oraz domowych wypieków Marzeny Lewandowskiej z okazji otrzymania wyróżnienia- statuetki Lubuskiego Złotego Kłosa.
Dziękujemy również gospodarzom obiektu za umożliwienie przeprowadzenia spotkania i przygotowanie sali.

P. Sas

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.