Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ
Główna » Aktualności, RP Sulęcińska

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 13 lutego 2015

Posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 10 lutego 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, w którym uczestniczyli również rolnicy z powiatu sulęcińskiego.

Uczestników powitał przewodniczący Rady Andrzej Matkowski oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR Wojciech Podbielski, który był współorganizatorem spotkania.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, który w poprzedniej kadencji samorządowej spotykał się z Radą, pełniąc obowiązki Starosty Sulęcińskiego.
Głównym  tematem spotkania było przedstawienie zmian w planowanym kształcie systemu dopłat bezpośrednich na 2015 rok oraz omówienie zasad i sposobu wypełniania wniosku o przyznanie płatności.
Pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Sulęcinie przedstawili zasady przyznawania wsparcia, jakie będą obowiązywały od 2015 r. Poinformowali komu będą przysługiwać poszczególne rodzaje płatności, jakie będą wymagania, jak będą naliczane, jakie na dzisiaj są szacowane stawki płatności, zmniejszenia, przypadki kiedy nie będzie przyznawana płatność. Wyjaśnili definicję rolnika aktywnego zawodowo, omówili zasady uznawania rolników za aktywnych zawodowo oraz funkcjonowanie systemu dla małych gospodarstw. Przedstawili sektory objęte wsparciem do produkcji oraz obowiązki rolnika związane z wprowadzeniem zazielenienia, w tym zwolnienia z praktyk zazielenienia.
Następnie omówili zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na 2015 r. oraz składania wniosków przez Internet i w formie papierowej. Poinformowali jakie są wymagane załączniki, jakie są zasady deklarowania głównych działek rolnych oraz podrzędnych.
Po przerwie Renata Mikołajczyk, przedstawiciel firmy Greenland Technologia Sp. z o.o., przedstawiła i omówiła zastosowanie efektywnych mikroorganizmów w rolnictwie: ogrodnictwie i sadownictwie, hodowli zwierząt, do oczyszczania wód i ścieków, rekultywacji gleb, hałd i wysypisk. Zapoznała z praktycznym zastosowaniem preparatu EM w hodowli zwierząt, tuczu drobiu i wzbogacaniu gleby w próchnicę.

W dalszej części spotkania pracownik biura Oddziału Terenowego LIR Eugeniusz Rudkiewicz poinformował o wyznaczeniu terminu wyborów na dzień 31 maja 2015 r. do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia, na kolejną kadencję oraz o terminach wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. Poinformował również o spotkaniu Wicewojewody Lubuskiego z Lubuskim Forum Rolniczym w dniu 4 lutego br. oraz o spotkaniu w dniu 6 lutego br. Zarządów Izb Rolniczych Zachodniej Polski: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Zachodniopomorskiej i Izby Rolniczej w Opolu. Spotkania odbyły się w związku z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie, a przedstawiane i poruszane problemy zostały przesłane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wprowadzenia systemowych rozwiązań dla dobra funkcjonowania gospodarstw rolnych.

E.R.

Galeria ze spotkania:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.