Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska

ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA

Autor: Red. dnia 1 października 2015

W dniu 29 września br. odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR, w której oprócz członków Rady, uczestniczyli również zaproszeni goście Dorota Nowakowska Naczelnik Biura Powiatowego ARiMR w Zielonej Górze, Emilian Dzik Zastępca Dyrektora OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze, Zbigniew Żywień Dyrektor LODR w Kalsku oraz Andrzej Sikorski LODR Kalsk. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Myśliwiec. Jako pierwsza głos zabrała D. Nowakowska, która została poproszona o przekazanie informacji na temat premii dla młodych rolników oraz pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek suszy. Biura Powiatowe ARiMR obecnie przejęły wnioski inwestycyjne, które wcześniej rozpatrywały tylko Oddziały Terenowe, m. in. wnioski o premie dla młodych rolników. Teraz są na końcowym etapie weryfikacji wniosków. W powiecie zielonogórskim wnioski złożyło 5 rolników, natomiast w całym województwie 26 rolników na 700 przewidzianych premii. Na pytanie co spowodowało tak małe zainteresowanie działaniem, p. Nowakowska powiedziała, że główną przyczyną jest wysokość średniej powierzchni gospodarstwa w województwie lubuskim, która wynosi 20,38 ha. Aby uzyskać maksymalną ilość punktów w tym kryterium (5 pkt.) młody rolnik musi posiadać powyżej 40 ha. Ściana wschodnia Polski ma o wiele łatwiej w tym zakresie. Aby młody rolnik uzyskał premię musi zdobyć minimum 15 punktów, a uzyskanie 5 pkt za posiadany areał to naprawdę pomocna ilość do zgromadzenia całej puli. Po tym stwierdzeniu nasuwa się oczywisty wniosek, że potrzebna jest regionalizacja polityki rolnej w Polsce, gdyż zawsze któryś region będzie bardziej poszkodowany.
Jeśli chodzi o wnioski suszowe do 28 września wpłynęło 645 wniosków, z czego najwięcej z powiatów północnych województwa. Powiat zielonogórski to póki co 3 wnioski na krzewy owocowe i 30 wniosków na pozostałe uprawy polowe. Pewnie jeszcze jakieś wnioski wpłyną, jak to zwykle bywa na ostatnią chwilę, dlatego w ostatni dzień, 30 września, wszystkie BP ARiMR będą pełniły dyżur do godz. 22.00 Rolnicy skarżą się na dezinformacje w BP w tym zakresie, również członkowie RP, zwłaszcza ci nowo wybrani, stwierdzali iż ich przygotowanie jako członków komisji suszowych, było niewielkie, przy jednak sporej odpowiedzialności. Nieścisłości pojawiają się także podczas rozpatrywania wniosków suszowych, w których, zdarza się, że powierzchnia upraw jest wyższa od tej deklarowanej do płatności obszarowych. Obecnie pracownicy BP ARiMR czekają na wytyczne do rozpatrywania tychże wniosków.
Kolejnym tematem była informacja nt. obrotu ziemią w powiecie zielonogórskim, która przedstawił E. Dzik. Wolnych gruntów na tym terenie jest obecnie 2470 ha w 3123 działkach natomiast w mieście Zielona Góra 479 ha w 729 działkach. Niestety na terenie miasta Zielona Góra ceny nieruchomości są powyżej średniej wojewódzkiej, a dzierżawcy stracili prawo pierwszeństwa nabycia. Można powiedzieć, że jest to nieprzewidziana „nagroda” za połączenie się miasta z gminą. Dyrektor powiedział, że Filia przedłuża rolnikom umowy dzierżawy na krótki okres, natomiast nadal są problemy z bezumownymi użytkownikami nieruchomości rolnych.
Przewodniczący S. Myśliwiec wspomniał również o tzw. przetargach ofertowych, odnośnie których LIR nie może dojść do porozumienia z ANR. Obecnie propozycja kryteriów (zgodnie z wytycznymi) została wysłana do Prezesa ANR i czekamy na konkrety.
Odnośnie współpracy LIR z LODR, a dokładniej umowy uczestnictwa inspektorów ODR podczas szacowania szkód łowieckich wypowiedział się Dyrektor Z. Żywień. Jest on jak najbardziej za podjęciem takiej współpracy, jednakże musi ona mieć umocowania prawne w postaci ustaw, czy rozporządzeń, tak aby nikt nie mógł zakwestionować uczestnictwa pracowników Ośrodka. Ponadto w aktach prawnych powinny znaleźć się zapisy dotyczące zabezpieczenia finansowego dla członków komisji.

P.Sas

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.