Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻARSKA RADA POWIATOWA LIR W GMINIE BRODY
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żarska

ŻARSKA RADA POWIATOWA LIR W GMINIE BRODY

Autor: Red. dnia 14 października 2015

W dniu 13 października br. w Jeziorach Dolnych, gmina Brody odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Marian Dziwulski, a uczestniczyli w nim członkowie Rady, rolnicy z gminy Brody oraz zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec prezes LIR, Emilian Dzik zastępca dyrektora OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra, Stanisław Siemion kierownik BP ARiMR w Lubsku, Wacław Maciuszonek Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Zbigniew Barski Wójt Gminy Gubin, Ryszard Kowalczuk Wójt Gminy Brody oraz Lech Jurkowski Burmistrz Lubska. Głównym tematem posiedzenia była sprawa obrotu nieruchomości rolnych na terenie gminy Brody, na której planowana jest budowa kopalni węgla brunatnego. ANR nie chce w tym rejonie sprzedawać rolnikom gruntów rolnych, a dzierżawy przyznawane są na 1 rok. Rolnicy chcieliby inwestować w te nieruchomości, korzystać z programów unijnych itp. niestety nie zrobią tego, bo ziemi nie kupią i nie wydzierżawią na dłuższy okres. Stwierdzają, że ANR została powołana by pomagać rolnikom w gospodarowaniu, a jest odwrotnie. Ponadto Wójt Gubina, który jest gospodarzem gminy z takimi samymi problemami, określił tą sytuację jako wielką niesprawiedliwość, ponieważ nie ma równego traktowania podmiotów gospodarczych, a do nich również możemy zaliczyć producentów rolnych. Obiecano rolnikom duże odszkodowania, a co będzie z dzierżawcami, stracą narzędzie pracy i nic nie dostaną, dlatego rolą wójta jest obrona rolników. Na spotkaniu padły również stwierdzenia, że blokowanie sprzedaży i brak możliwości dzierżaw długoterminowych może doprowadzić do wykupu ziemi przez obcokrajowców, dla których ceny nieruchomości w Polsce są atrakcyjne. Z tym problemem spotyka się już burmistrz Lubska, gdzie tworzone są spółki (kilka spółek z jednym adresem siedziby) wykupujące nieruchomości rolne na otwartych przetargach gdzie tylko nadarzy się okazja. Miejscowi rolnicy nie maja szansy w licytacji.

Zapobiec temu mogą przetargi ofertowe, a o porozumienie w tej sprawie Izba domaga się od ANR już prawie od roku podkreśla Prezes LIR. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane do prezesa Świętochowskiego jednak do tej pory pozostaje bez echa. LIR proponuje zastosowanie w przetargach ofertowych takie kryteria, które będą w jak najwyższym stopniu chroniły nieruchomości rolne przed zakupem ich przez cudzoziemców. Natomiast sprawę kopalni zapoczątkowali parlamentarzyści, a czy ona powstanie tego jeszcze nie wiadomo, dlatego wszystkie instytucje włączając w to ANR powinny wnioskować o zmianę polityki obrotu nieruchomości na tych terenach, zwarzywszy, że jest więcej możliwości działania niż tylko dzierżawa na 1 okres wegetacji i to niepełny. Przytoczona była również sprawa bezumownych użytkowników gruntów tzw. BUM. Rolnicy chcieli uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących naliczania kar za bezumowne korzystanie z gruntów. Często są to ogromne kwoty, a rolnicy nie użytkowali ich w złej wierze, po prostu uprawiali najczęściej niewielkie, zaniedbane grunty przyległe do ich gospodarstw, tak naprawdę utrzymują je w dobrej kulturze rolnej. Dyrektor Dzik powiedział że takie są wytyczne z Centrali i w momencie stwierdzenia użytkowania gruntów bez umowy (współpraca z ARiMR), naliczany zostaje 5-cio krotny czynsz dzierżawny i wysyłany jest nakaż płatniczy, który należy uregulować w terminie 14 dni. Jest to też czas, w którym można wnioskować o rozłożenia należności na raty. Jeśli chodzi o przyznawanie bądź przedłużanie umów dzierżawy na terenie gmin Brody i Gubin, to nie ma większych przeszkód żeby były to dzierżawy krótkoterminowe, do 2 lat. Dlatego proszę o podania od rolników w tej sprawie. Jeśli chodzi o dłuższe dzierżawy, nie wiadomo jak do tego podejdzie centrala, na pewno jest to temat do rozmów.

Korzystając z zaproszenia głos zabrał Radny Wojewódzki W. Maciuszonek, który de facto również prowadzi działalność rolniczą. Ponadto będzie również brał udział w wyborach parlamentarnych. Pewnych spraw nie da się załatwić oddolnie, należy dobijać się do rządzących w Warszawie. Jest wiele spraw, nie tylko ziemie pod kopalnią, wymagających naprawy. Podkreślił, iż dobrze się dzieje, że Izba o nie walczy, jednak potrzebuje w tych działaniach wsparcia. Chętnie będzie się włączał w działania związane w rolnictwem, stąd też jego kandydatura do sejmu.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy związane z dopłatami obszarowymi, które przestawił kierownik Siemion. Na wstępie powiedział, że wszystkie działania które wykonuje BP są zgodne z przepisami prawa. Materiału jest bardzo dużo i cały czas przybywają nowe, dlatego jest zespół ludzi i pomoc prawna. W powiecie żarskim w kampanii 2015 rolnicy złożyli 1821 wniosków o płatności obszarowe, 1722 wnioski o płatności z tytułu ONW i 24 wnioski o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Wniosków suszowych wpłynęło 32, z czego zakwalifikowały się 22 wnioski. Tylko 4 osoby złożyły wnioski o premie dla młodych rolników i kierownik stwierdził, że tak mała frekwencja jest powodem zbyt dużej biurokracji, która jest uciążliwa nie tylko dla składających wnioski. Następnie przedstawił stawki płatności, które najprawdopodobniej będą obowiązywały do wypłat. Ponadto ARiMR rozpoczęła już naliczanie płatności. Części rolnikom już zostały wypłacone płatności ONW, natomiast płatności bezpośrednie będą realizowane od 16 października.

Lubuska Izba Rolnicza chciałaby w tym miejscu podziękować członkowi Żarskiej RP Edwardowi Bojko za zorganizowanie lokalu oraz poczęstunek uczestników spotkania.

P.Sas

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.