Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka

POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 20 listopada 2015

Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 18 listopada 2015r. w sali narad Starostwa Powiatowego. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Stanisław Madej. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w osobach: Mateusz Karkoszka – zastępca burmistrza Strzelec Kraj., Agnieszka Stocka-Jankowska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Tomasz Możejko – dyrektor Oddziału Terenowego ANR oraz Dominik Wiśniewski – pracownik OT ANR.

Przewodniczący Rady, po powitaniu zebranych, poinformował o podejmowanych działaniach przez Lubuską Izbę Rolniczą oraz przez Zarząd w ostatnim okresie, zwłaszcza związanych z występowaniem suszy oraz dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.

Następnie, zgodnie porządkiem obrad, Agnieszka Stocka-Jankowska  przedstawiła informację o złożonych wnioskach o dopłaty bezpośrednie, płatności ONW i rolnośrodowiskowe za 2015r., o pomoc suszową oraz o realizacji tych płatności. Z powodu wystąpienia w tak dużej skali i rozmiarze suszy, Agencja po raz pierwszy realizowała zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Do Biura Powiatowego ARiMR w Strzelcach Kraj. wpłynęło 217 wniosków o pomoc suszową. Wydanych zostało 216 decyzji o wypłacenie płatności. Na 1670 złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie naliczono 1348 zaliczek, które zostały już zrealizowane w 80 %. Od 16 października ruszyła realizacja wypłat płatności ONW – na 1366 złożonych wniosków o tę płatność wydano 678 decyzji. W bieżącym roku złożono 40 wniosków z działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz 3 wnioski o płatność ekologiczną. Poza tymi realizowane są zobowiązania rolnośrodowiskowe z poprzedniego okresu finansowania. Na 309 wniosków wydano 64 decyzji.

Tomasz Możejko poinformował o podpisanym Porozumieniu w sprawie określenia kryteriów i ich wag dla celów przeprowadzania przetargów ofertowych. Porozumienie będzie obowiązywało do końca 2015roku, ponieważ od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a wraz z nią nowe zasady sprzedaży nieruchomości rolnych. Do 30 listopada zostaną wydane przepisy wykonawcze do ustawy i po ich ukazaniu się zorganizowane zostaną spotkania celem zapoznania ze zmianami.

W sprawie zagospodarowania zabudowanej nieruchomości „Strzelce SAD” – powiedział że aktualnie jest ogłoszenie o jej sprzedaży w całości. W związku z interwencją LIR o odwołanie przetargu i przeprowadzenie dalszej restrukturyzacji nieruchomości zgodnie z wcześniej wydaną opinią, Oddział czeka na decyzję prezesa ANR w tej sprawie.

W dyskusji Ryszard Piórkowski, w nawiązaniu do problemów związanych z procedurami szacowania szkód spowodowanych przez suszę jakie napotykały komisje szacujące, wskazał na potrzebę zorganizowania szkolenia dla delegatów LIR, ponieważ delegaci są członkami komisji klęskowych.

Dorota Kruszyna zdała krótką relację z posiedzenia Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w Warszawie oraz z VII Lubuskiego Kongresu Kobiet który w tym roku odbył się w Żaganiu.

Mając na uwadze że w powiecie strzelecko-drezdeneckim jest dużo gospodarstw produkujących mleko i o wysokiej wydajności mlecznej, Rada  podjęła wniosek o organizacji Pikniku Mlecznego.

E.R.

 GALERIA:

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.