Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 29 lutego 2016

W dniu 23 lutego 2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Madej – wiceprezes LIR, Błażej Szczepanik – delegat do WZ KRIR, Marcin Cyganiak – wicestarosta gorzowski, Krzysztof Nowakowski – zastępca dyrektora LOR ARiMR, Dominik Sporny – zastępca kierownika BDSPB ARiMR, Jacek Socha – kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR, Ryszard Mróz – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Karol Zieleński – dyrektor OT ARR, Renata Jurkowska i Lech Górnik z Sekcji Informacji i Promocji ARR oraz rolnicy z gminy Witnica.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Czesław Hładki.

Krzysztof Nowakowski oraz Dominik Sporny przedstawili realizację płatności bezpośrednich za 2015 rok, których wypłaty w bieżącym roku trochę się przesunęły, ze względu na problemy związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego. Płatności, z opóźnieniem w stosunku do lat poprzednich, są realizowane zgodnie z harmonogramem i przepisami. Na dzisiaj są wstrzymane płatności dla gospodarstw które zostały wytypowane do kontroli. Płatności z tytułu ONW są realizowane. Z początkiem marca ruszy realizacja płatności rolnośrodowiskowych, które chwilowo były wstrzymane.
Rolnicy oczekujący na wypłatę płatności bezpośrednich będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z prowadzeniem produkcji rolnej. Całość oprocentowania kredytu zapłaci ARiMR, rolnik poniesie tylko koszty prowizji w wysokości 0,25 % kwoty kredytu.
Nie będzie większych zmian odnośnie wymogów dotyczących płatności obszarowych za 2016 rok. Nie zmieniają się także wymogi związane z wypełnianiem wniosku. Do każdej zgłoszonej działki rolnej musi być załączony załącznik graficzny.

Jacek Socha zapoznał z harmonogramem planowanych naborów wniosków w 2016 roku, w ramach PROW na lata 2014-2020. Uruchomienie wsparcia nastąpi w dwóch blokach. Pierwszy to Rozwój gospodarstw: W marcu planowane jest uruchomienie działania „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze d oraz a, b i c. W czerwcu – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, a w sierpniu – „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Tu nabór uzależniony będzie od wystąpienia klęski żywiołowej.
W drugim bloku Wzmacnianie przedsiębiorczości, planowane się nabory: w lipcu – „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w październiku – „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, w listopadzie – „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (wsparcie obejmuje również budowę nowych zakładów przetwórczych).
Nabór wniosków z działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” planowane jest dopiero w I kwartale 2017r. W PROW 2014-2020 jest przewidziane wsparcie spółek wodnych, ale na dzisiaj nie ma szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Nabór na to działanie nie jest przewidziany w 2016r. ani w I kwartale 2017r.

Przedstawiciele OT ARR omówili warunki udzielenia dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w bieżący roku oraz przedstawili informację na temat nowego mechanizmu administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego – tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorze mleka i wieprzowiny. Wyznaczonym terminem składania wniosków o wsparcie w sektorach hodowlanych jest od 18 lutego 2016r. do 18 marca 2016r.

Ryszard Mróz przedstawił zadania Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin, a które dotyczą rolników, sadowników i producentów warzyw. Omówił zasady i metody stosowania integrowanej produkcji roślin oraz prowadzenia integrowanej ochrony roślin, która pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Poinformował, że obecnie w Unii Europejskiej toczą się dyskusje nad wycofaniem z rynku 75 substancji czynnych środków ochrony roślin, a 55 z nich jest stosowana w Polsce. Może to spowodować określone problemy w zwalczaniu uciążliwych chwastów, czy owadów. Przypomniał zasady dobrej praktyki w ochronie roślin oraz zasygnalizował problem odporności chwastów na herbicydy podając przykłady działań celem zapobiegania wystąpieniu tego zjawiska.

Wicestarosta Marcin Cyganiak podkreślił rolniczy charakter powiatu gorzowskiego, z dużą ilością rolników, i rolniczych problemów. Jednym z większych są zaniedbania w zakresie melioracji i tu Starosta nie posiada instrumentów ani uprawnień do nakazania przywrócenia tego stanu. Poinformował, że powiat zamierza pilotażowo przeprowadzić w jednym obrębie scalanie gruntów, jeżeli zostanie ogłoszony nabór wniosków na takie działanie.

Wiceprezes LIR Stanisław Madej poinformował o obowiązujących od stycznia br. nowych zasadach rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzonych mocą Zarządzenia prezesa ANR z 18 stycznia 2016r. Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych będą przetargi ograniczone. Na wniosek grupy rolników będą organizowane przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę. Kryteria do oceny ofert LIR wypracowała z OT ANR w ubiegłym roku, które zostały zaakceptowane i przyjęte do stosowania przez Radę Terenową, działającą przy Oddziale ANR. Grunty będą wydzierżawiane na okres 10 lat. Na wniosek organizacji rolniczych komisje przetargowe mogą zostać poszerzone o 3 osoby, o przedstawicieli tych organizacji.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.