Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZIEMIA LUBUSKA POTRZEBUJE PROGRAMU REKULTYWACJI GLEB ZAKWASZONYCH – WAPNOWANIA
Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

ZIEMIA LUBUSKA POTRZEBUJE PROGRAMU REKULTYWACJI GLEB ZAKWASZONYCH – WAPNOWANIA

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2016

DSCF2984Silne zakwaszenie gleb w województwie lubuskim stanowi jeden z istotnych czynników ograniczających plonowanie i pogarszających jakość roślin uprawnych. Przyczyniają się do tego zarówno warunki klimatyczno-glebowe, jak i działalność człowieka, dlatego Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z prośbą o   skorzystanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego. W piśmie LIR czytamy:

Województwo lubuskie charakteryzuje się dużym udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich, które są podatne na procesy zakwaszania. Wśród przebadanych gleb uprawnych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gorzowie Wlkp., ponad 70% stanowiły właśnie gleby lekkie i bardzo lekkie. Również podział gleb ze względu na potrzeby wapnowania wskazuję na niedostatek tego składnika praktycznie w całym województwie. Według badań przeprowadzonych w latach 2007-2010 przez OSCh-R w Gorzowie Wlkp., średnio ok. 17% gruntów w województwie wskazuje na konieczną potrzebę wapnowania, natomiast na ok. 20% gruntów wapnowanie jest potrzebne, 20% gdzie wapnowanie jest wskazane, 18% – wapnowanie ograniczone i 26% gruntów, w których stwierdzono, że wapnowanie jest zbędne.

W podziale na powiaty największe potrzeby wapnowania wykazują powiaty żarski (wapnowanie konieczne i potrzebne 49%) i żagański (wapnowanie konieczne i potrzebne 51%), i jest to stan, który utrzymuje się od wielu lat. Skutkiem takiego stanu jest zmniejszona ilość stosowanych nawozów wapniowych, a także w niedostatecznym tempie wapnowanie gleb, czyli ilość wprowadzonego do gleby wapna nie pokrywa jego ciągłych ubytków zachodzących w wyniku procesów naturalnych oraz antropogenicznych.

Skutkami procesu zakwaszenia gleby to m.in. wymywanie kationów zasadowych, uwstecznianie składników pokarmowych roślin w glebie, pogarszanie aktywności mikrobiologicznej, uruchamianie metali ciężkich i substancji fitotoksycznych oraz pogorszenie struktury gleby.

Wapnowanie jest zatem zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

Wobec powyższego istotną sprawą, którą popiera Lubuska Izba Rolnicza, jest zniwelowanie poziomu zakwaszenia przez wapnowanie gruntów, które najbardziej potrzebują tego zabiegu. Wiadomo, że jest to zabieg wymagający określonych środków finansowych, których rolnicy często nie posiadają, a przynajmniej w ilości wystarczającej na wszystkie zakwaszone grunty w gospodarstwie. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które od kilku lat funkcjonuje w innych województwach, a mianowicie na skorzystaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego. Program ten funkcjonuje m.in. w woj. śląskim z inicjatywy wojewódzkiej izby rolniczej. Niestety lubuscy rolnicy są pozbawieni od lat  dostępu do tych funduszy.

Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o pomoc w umożliwieniu zainicjowania takiego programu w naszym województwie. Ze względu na rozpropagowanie programu przez wcześniej wymienione województwa, zainteresowanie wapnowaniem w woj. lubuskim jest bardzo duże. Zdajemy sobie również sprawę z kosztów takiego przedsięwzięcia, dlatego chcielibyśmy aby ten program, podzielony był na etapy – powiaty, począwszy od powiatów, w których potrzeby wapnowania są największe, np. w formie pilotażu.

Zwracamy się zatem do Państwa o umożliwienie realizacji tego programu na Ziemi Lubuskiej, do czego potrzebne jest ustanowienie priorytetów funkcjonowania WFOSiGW.

Liczymy na poparcie i pomoc, aby program rekultywacji gleb zakwaszonych został zakwalifikowany jako zadanie, do którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mógł udzielić dotacji.

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego na pismo przeczytaj>> 

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o udostępnienie aktualnych informacji dotyczących stanu zakwaszenia gleb na terenie województwa lubuskiego z podziałem na poszczególne powiaty w związku ze staraniami o realizację programu wspierającego rolników w rekultywacji gleb nadmiernie zakwaszonych. Zwróciła się również z prośbą o informacje czy dla naszego regionu były wykonane w ostatnich latach opracowania naukowo – badawcze, dotyczące zakwaszenia gleb oraz jego stopnia.

W odpowiedzi na pismo otrzymaliśmy odpowiedź:

Odpowiedź Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp. na pismo przeczytaj>>

Wyniki badań odczynu gleb w roku 2015, woj. lubuskie czytaj>>

Analizy otrzymane od Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej, Lubuska Izba Rolnicza przesłała do Urzędu Marszałkowskiego. W piśmie LIR czytamy:

Wg Lubuskiej Izby Rolniczej i załączonych analiz na naszym terenie jak najbardziej jest zasadne zastosowanie wsparcia regulacji odczynu gleb analogicznie jak otrzymują dotację celową inne Izby w Kraju, np. Śląska Izba Rolnicza.  Zwracamy się zatem o pilotaż programu na jednym powiecie, w którym na podstawie załączonych analiz występuje największa degradacja gleb zakwaszonych.

Urząd Marszałkowski, przychylając się do naszego pisma, zwrócił się z ponowną prośbą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o udzielenie odpowiedzi czy działania zmierzające do poprawy żyzności gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych tj. zniwelowanie poziomu zakwaszenia tych gleb poprzez wapnowanie otrzymają wsparcie finansowe z funduszu. (W załączeniu pismo UM skierowane do WFOŚiGW czytaj>>)

W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 27 lipca br. odpisał, iż Fundusz nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego na realizację wskazanych działań. W załączeniu pismo czytaj>>

Red.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.