Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE ŻARSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żarska, Wyróżnione

POSIEDZENIE ŻARSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 20 lipca 2016

   W dniu 15 lipca w Urzędzie Gminy w Żarach odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Na zaproszenie wiceprzewodniczącego Rady Ireneusza Kowala w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Magdalena Gąsiorowska z ANR OT w Zielonej Górze, Michał Szczepaniak z-ca nadleśniczego z Nadleśnictwa Lipinki, Danuta Bancewicz z Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi, oraz Zdzisław Żyta Prezes Koła Łowieckiego Grzywacz oraz licznie przybyli rolnicy z terenu powiatu.

   Jako pierwsza wystąpiła Magdalena Gąsiorowska z ANR OT w Zielonej Górze, omówiła warunki zakupu i dzierżawy gruntów zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami. Zmiany, które weszły w życie w maju tego roku w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mają za zadanie obronić polską ziemie i bronić gospodarstwa rodzinnego. Przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży nieruchomości powyżej 2 ha z zasobów ANR. Większe nieruchomości będą dzierżawione do 15-lat rolnikom indywidualnym, na zasadzie przetargów ograniczonych.

Pytanie zadał Radosław Pogorzelec – sekretarz Gminy Żary, mówił o tym, że po wprowadzeniu nowych przepisów na Gminę spadł obowiązek wystawiania oświadczeń o tym, że dana osoba jest rolnikiem. Na jakiej zasadzie Wójt, może stwierdzić, że ktoś jest rolnikiem, czy na podstawie miejsca zameldowania czy zamieszkania? Tym zajmować powinny się instytucje rolnicze, które posiadają odpowiednie instrumenty do wystawiania owych oświadczeń.

M. Gąsiorowska odpowiedziała, że były podejmowane próby zwolnienia gmin, miast z obowiązku wydawania poświadczeń, niestety bez skutku. Na koniec swojej wypowiedzizapraszala wszystkich uczestników spotkania na zaglądanie na stronę internetową, opracowana przez ANR, na której można znaleźć informacje o zasadach obrotu ziemią i uzyskać odpowiedź na pytania z tym związane www.gospodarstwopolska.pl .

Następnym zagadnieniem spotkania było omówienie realizacji odstrzału redukcyjnego zwierzyny łownej na terenie miasta Żary. Temat podjął Zdzisław Żyta prezes Koła Łowieckiego Grzywacz w Brzeźnicy. Decyzją starosty Koło Łowieckie Grzywacz otrzymało odstrzał redukcyjny na 20 szt. dzików. Do dnia dzisiejszego odstrzał został wykonany w 50%, a realizacja odstrzału jest przewidziana do końca marca 2017 roku. Nie otrzymujemy sygnałów dotyczących szkód łowieckich na tym terenie

Ireneusz Kowal wspomniał, że LIR wystąpiło do Nadleśnictwa Lipinki z pismem o odebranie obwodu łowieckiego K.Ł. Grzywacz, niestety bezskutecznie. Następnie poprosił przedstawiciela Nadleśnictwa o zabranie głosu w tej sprawie.
Zastępca Nadleśniczego Michał Szczepaniak powiedział, że Nadleśnictwo jest zobowiązane do kontroli zarządcy obwodu łowieckiego. Ostatnia kontrola K.Ł. Grzywacz była dokonana w listopadzie ubiegłego roku. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Jako jednostka nie możemy kontrolować i sprawdzać relacji między zarządcą obwodu a rolnikami.

Następnie Ireneusz Kowal jako przykład wyświetlił film z miasta Jaworzno, gdzie można było zobaczyć prawidłowe zabezpieczenie mieszkańców w trakcie wykonywania odstrzału redukcyjnego dzików. Odstrzał wykonywany był w asyście policji, straży miejskiej oraz OSP. Niestety na terenie miasta Żary, podczas wykonywania tego typu odstrzału nie pamięta się o prawidłowym zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Ostatnim tematem było szacowanie szkód łowieckich u rolników – problemy ewentualne ich rozwiązanie. Danuta Bancewicz z Urzędu Marszałkowskiego wspomniała, że od nowego roku szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać przedstawiciel wojewody. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Natomiast Izba Rolnicza będzie prowadziła rejestr rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich.
Na koniec spotkania zostały poruszone wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

J.B.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.