Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻARSKA RADA POWIATOWA LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żarska

ŻARSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 30 listopada 2016

16 listopada w Urzędzie Gminy w Żarach odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Na zaproszenie wiceprzewodniczącego Rady Ireneusza Kowala w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec – prezes LIR, przedstawiciele biura Powiatowego LOR ARiMR w osobach Krzysztof Czerniawski – kierownik i Arkadiusz Majchrowski – naczelnik wydziału, Krzysztof Hadzik – powiatowy lekarz weterynarii, Marietta Tatarynowicz – przedstawiciel fermy trzody chlewnej POL-FERM sp. z o.o. w Lutolu, Jan Lesser – nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki, doradcy PZDR Żary oraz rolnicy z terenu powiatu.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych na posiedzenie przez Mariana Dziwulskiego – przewodniczącego Rady oraz Ireneusza Kowala – wiceprzewodniczącego Rady jako pierwszy głos zabrał prezes LIR – Stanisław Myśliwiec. Przedstawił sprawy bieżące z działalności Zarządu LIR oraz powiedział o sytuacji jaka ma aktualnie miejsce w rolnictwie. Przybliżył rolnikom temat zawieszenia współpracy przez lubuskie środowisko rolnicze oraz ogłoszenia pogotowia protestacyjnego przez związki zawodowe zrzeszone w Lubuskim Forum Rolniczym. Wyraził zaniepokojenie w związku ze zmianą dyrektora LODR oraz powiedział o trudnej współpracy Rady Terenowej z OT ANR w Gorzowie Wlkp. Pochwalił natomiast dobrą współpracę z LOR ARiMR oraz działalność OT ARR w Gorzowie Wlkp.

Następnie głos zabrał Krzysztof Hadzik -Powiatowy Lekarz Weterynarii, który powiedział o sytuacji w zakresie zwalczania ASF i H5N8. Przedstawił film nt. ASF oraz odpowiadał na pytania rolników, którzy zastanawiają się dlaczego nie ma kontroli nad zakopywaniem wnętrzności dzików. W przypadku trzody chlewnej takie działania są niedopuszczalne, a wobec dzików nie stosuje się tych przepisów.  Ponadto nie można karmić zwierząt gospodarskich zlewkami, ale wylewanie nie jest zakazane, zatem dzik może żywic się zlewkami. K. Hadzik zapewniał, że w lubuskim nie ma zagrożenia ASF, wobec tego weterynarze nie sprawują kontroli nad tym tematem.
Wg lekarza, powiat żarski nie dotyczy też temat ptasiej grypy, ponieważ nie leży on na trasie przelotów ptaków. Największe zagrożenie występuje w okolicach rozlewiska Warty. Jak zatem można profilaktycznie chronić ptaki hodowlane? Stosować podstawowe zasady oraz trzymać ptactwo pod zadaszeniem. Na pocieszenie dodał, że wirus H5N8 nie jest groźny dla człowieka.

Do wypowiedzi nt. ASF i bioasekuracji odniosła się również Marietta Tatarynowicz – przedstawicielka fermy trzody chlewnej POL-FERM sp. z o.o. Przybliżyła obecnym na posiedzeniu jak temat wygląda na fermie, gdzie pracuje. Należy dodać, że jest to największa ferma w powiecie żarskim. Liczy ok. 4 800 szt. macior.

Następnie informację z działalności ARiMR przedstawili Krzysztof Czerniawski i Arkadiusz Majchrowski. Panowie poinformowali jak wygląda poziom realizacji płatności. W tym roku zostało złożone o 33 wnioski mniej. Na 1778 złożonych wniosków 1602 mają już wypłacone zaliczki. Liczba spraw ONW z wydaną decyzją – na 1182 wnioski ponad 1000 już ma płatności. Zatem powiat żarski ma wypłacone już 88,5% zaliczek. Panowie przypomnieli, że od września 2014 r. są nowe ortofotomapy. Zaapelowali, aby rolnicy dopilnowali wpisów do ksiąg wieczystych, ponieważ część działek nadal widnieje jako agencyjne. Przedstawili zmiany w wysokościach stawek płatności bezpośrednich oraz w dopłatach do roślin wysokobiałkowych. Na koniec podali harmonogram programów, które ruszą w przyszłym roku.

Ostatnim prelegentem był nadleśniczy Jan Lesser, który przedstawił wyniki inwentaryzacji dzików. Na początku podziękował delegatom Lubuskiej Izby Rolniczej za zaangażowanie w inwentaryzację, Następnie przedstawił metodykę liczenia pogłowia. Powiat żarski leży na terenie czterech nadleśnictwach: Wymiarki, Lipinki, Lubsko i Krzystkowice. W Nadleśnictwie Lipinki  na 10% powierzchni zostało naliczone 70 szt. Po przeliczeniu (zgodnie z założeniami) na 1000 ha powierzchni przypada 10,2 szt. dzika. Rozbieżność w województwie lubuskim była ogromna. Wahała się w granicach od 4 do 26 szt. Inwentaryzacja wykazała, iż mamy spadek pogłowia dzików w okolicach Kunic i Wymiarek. Wiosną na pędzeniu zostało naliczone 895 szt., jesienią 700 szt. Na koniec poinformował, iż prawdopodobnie nowa ustawa prawo łowieckie nie wejdzie w od stycznia 2017 r. tak, jak było to zaplanowane.

W wolnych wnioskach Edwin Decker – delegat z gminy Żary zaproponował, aby przyjrzeć się wysokościom podatków nakładanych na rolników-emerytów. Złożył wniosek o wystosowanie przez Żarską Radę Powiatową  LIR odpowiedniego pisma z prośbą o zwolnienie rolników-emerytów z podatku.

A.S.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.