Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska, Wyróżnione

ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2016

W dniu 7 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR, którą poprowadził przewodniczący Rady Stanisław Myśliwiec. Oprócz członków Rady na posiedzenie zostali zaproszeni goście, a mianowicie Grzegorz Doszel Wójt Gminy Bojadła, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Rolnictwa Rady Gminy Bojadła reprezentowała Janina Bińkowska, z ramienia Agencji Nieruchomości Rolnych Fila w Zielonej Górze przybyli: kierownik Magdalena Gąsiorowska oraz Zbigniew Przybyszewski, z Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Nieruchomości Rolnych Dominik Sporny oraz Maciej Taborski Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok.

O przestawienie informacji dot. obrotu nieruchomości rolnych od 1 maja br. została poproszona Magdalena Gąsiorowska. W tym okresie Filia przeznaczyła do dzierżawy 803 ha, natomiast do sprzedaży 455 ha głównie dla rolników – dzierżawców, którzy nabyli prawo pierwszeństwa nabycia tych gruntów. Poinformowała również o terminie zebrania Rady Terenowej przy ANR, która będzie obradowała głównie w celu ustalenia przetargów ofertowych na podstawie wniosków, jakie wpłynęły do Agencji. Główne kryteria jakie są brane pod uwagę w tych przetargach, tj. odległość pół od gospodarstwa, powierzchnia gruntów wydzierżawionych lub nabytych od ANR oraz intensywność produkcji zwierzęcej wynikają z ustawy natomiast ich wagi określane są zarządzeniem Prezesa. W trakcie wypowiedzi padła wiele pytań indywidualnych dotyczących konkretnych spraw. Niewątpliwie duży problem maja młodzi rolnicy chcący powiększyć swoje gospodarstwa. Według ustawy UKUR nie spełniają oni kryterium rolnika indywidualnego, bo nie posiadają 5 letniego stażu na gospodarstwie. Notariusze nie chcą podpisywać umów z nimi. Niejednokrotnie dochodzi jeszcze sprawa premii dla młodych rolników i zobowiązanie powiększenia gospodarstwa poprzez zakup ziemi w określonym okresie czasu. Ci ludzie zostali pominięci w ustawie i teraz borykają się z problemami. W takiej sytuacji, jeśli notariusz nie chce podpisać warunkowej umowy sprzedaży w grę wchodzi tryb decyzji administracyjnej, czyli należy napisać wniosek do dyrektora ANR o umożliwienie nabycia nieruchomości. Trzeba się liczyć, że tryb ten ze względów formalno – prawnych to okres około miesiąca.

Kolejnym prelegentem był Maciej Taborski, który przedstawił informacje dotyczącą inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Przytok. Prezes Myśliwiec powiedział, że od paru lat zauważalny jest wzrost ilości dzików. Objawia się to głównie pojawianiem się w dużej ilości tej zwierzyny w pobliżu gospodarstw i domów, a także niespotykaną wcześniej ilością buchtowisk. Nadleśniczy zauważył, że ma to związek z pojawieniem się wilków; dziki szukają bezpieczniejszych terenów w pobliżu osad. Jeśli chodzi o przeprowadzoną inwentaryzację powierzchniową na obszarze 10% nadleśnictw to nie jest ona wyznacznikiem liczebności dzików, jest to raczej linia trendu. Średnie zagęszczenie tego gatunku na terenie województwa lubuskiego wynosi  0,9 sztuki na km2, natomiast w Nadleśnictwie Przytok 2,6 sztuki. Duże znaczenie na przeprowadzenie najbardziej miarodajnej inwentaryzacji na przede wszystkim termin jej przeprowadzenia dla konkretnego gatunku ze względu na przemieszczanie się zwierząt. Nadleśniczy poinformował również, że ilości odstrzałów są na poziomie inwentaryzacji, natomiast w momencie wzrostu szkód wskaźnik ten zostaje podnoszony. Obecnie dużym problemem jest wzrost populacji jelenia i często zdarza się, że dzikom przypisuje się szkody spowodowane właśnie przez ten gatunek.

Kolejnie głos zabrał Dominik Sporny przedstawiciel LOR ARiMR, który powiedział, że do końca listopada zostały wypłacone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% ich wysokości. W województwie lubuskim zaliczki wypłacono 19605 rolnikom na kwotę 250 mln złotych, natomiast w powiecie zielonogórskim taką zaliczkę otrzymało 2454 rolników w kwocie 29 mln złotych. Od 1 grudnia ruszyła wypłata pełnych płatności, którą Agencja chce zakończyć do końca kwietnia przyszłego roku.  Sprawą dyskusyjną okazała się weryfikacja powierzchni PEG za lata 2014 – 2015. Ocena wsteczna wniosków wynikła z aktualizacji zdjęć satelitarnych oraz ortofotomap. Agencja będzie w związku z tym przysyłała rolnikom decyzje o zwrot płatności (redukcja obecnej wypłaty płatności).

Na koniec prezes Myśliwiec przedstawił informację o bieżących sprawach, którymi zajmuje się Zarząd LIR.

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Bojadła Grzegorza Doszel za udostępnienie sali, w której odbył się posiedzenie Rady.

P.Sas

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.