Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LUBUSKI SAMORZĄD NA DOLNYM ŚLĄSKU – SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH
Główna » Aktualności, Projekty i szkolenia

LUBUSKI SAMORZĄD NA DOLNYM ŚLĄSKU – SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2016

W dniach 17-18 listopada 2016 r. odbyła się realizacja wyjazdu studyjnego, przygotowanego na podstawie złożonego przez Lubuską Izbę Rolniczą wniosku projektu do KSOW. Projekt zrealizowany został pod tytułem „Aktywizacja społeczna i przedsiębiorczość rolników ziemi lubuskiej w zestawieniu z doświadczeniami rolników dolnośląskich – wymiana doświadczeń w ramach wizyty gospodarczej, rozwiązania innowacyjne polskiego rolnictwa”.

W projekcie przyjęto następujące cele:

– Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia intensywnego rolnictwa, gospodarstw rolniczo-rekreacyjnych, rekreacyjno-turystycznych, rolniczo-przemysłowych czy nawet rolniczo-przemysłowo-rekreacyjnych.

– Przekazanie lubuskich doświadczeń oraz konfrontacja z dolnośląskimi działaniami.

– Ukazanie działalności gospodarstw, w których poza podstawową działalnością rolniczą rozwija się działalność dodatkowa (np. sprzedaż bezpośrednia, agroturystyka, przeprowadzanie warsztatów, zagrody edukacyjne).

– Przedsiębiorcze gospodarstwa przyczyniające się do rozwoju rynku lokalnego, regionalnego, a nawet z uwagi na bliskość zachodniej granicy – między-narodowego. Zarówno Ziemia Lubuska, jak i Dolny Śląsk, graniczą ze wspólnotowymi państwami. Rozwój infrastruktury, bliskość granic, zwiększanie świadomości pozwala na rozwój obszarów wiejskich.

– Szeroko rozumiana ekologia przyczynia się do uwzględniania w gospodarstwie rozwiązań z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do zachowania zrównoważonego rozwoju pozwalającego w przyszłości na korzystanie kolejnym pokoleniom z zasobów naturalnych. Stąd też istnieje potrzeba kultywowania tradycji oraz ukazywania zasobów geograficznych oraz ich wpływu na rozwój gospodarczy.

– Niezbędne jest również by posiąść wiedzę z zakresu funkcjonowania PROW oraz możliwości korzystania z dostępnych środków przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich oraz ich społeczności.

W wyjeździe udział wzięła grupa blisko 20 przedstawicieli lubuskiego samorządu rolniczego. Poza założonym spotkaniem z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej na czele z Prezesem Leszkiem Gralą i wymianą doświadczeń, uczestnicy mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką przykładowych gospodarstw. Jednym z nich była „Farma 69” w Kopańcu. Właściciel gospodarstwa pan Norbert Podwoiński przybliżył zakres działalności, która opiera się na agroturystyce, prowadzeniu warsztatów i zagród edukacyjnych. „Farma 69” ukazuje Osadę Kopaniec, w której odżywają dawne rzemiosła, obyczaje i tradycje (chaty kowala, cieśli, ceramika, wikliniarza i powroźnika, tkaczek, medyka). Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego na Dolny Śląsk było zwiedzanie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego. Właścicielka pani Małgorzata Selwit oprowadziła grupę po gospodarstwie o nazwie „Ekofarm” z siedzibą w Sosnówce. Wyjaśniła zasady funkcjonowania gospodarstwa w związku z obowiązkami wynikającymi z certyfi-kacji ekologicznej. Była również możliwość zapoznania się z ofertą gospodarstwa agroturystycznego,
w którym goście do dyspozycji mają odpowiednio przygotowane pokoje oraz możliwość korzystania z atrakcji gospodarstwa (osiołki, szop pracz, kozy, owce). Dla porównania uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć inne gospodarstwo – „Wysoki Kamień” w Kopańcu. Gospodarstwo to, prowadzone przez pana Piotra Syposza, poza ofertą noclegową, pozwala odwiedzającym na zwiedzanie galerii z obrazami, instrumentami drewnianymi oraz wyrobami ceramicznymi, wytwarzanymi m.in. przez właściciela.

Spotkanie przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli samorządu rolniczego lubuskiego i dolnośląskiego, pozwoliło na szeroką wymianę doświadczeń i zdobycie nowych kontaktów oraz możliwe, iż nowych pomysłów na rozwój działalności.

frka

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.