Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LISTA ZALECANYCH ODMIAN NA ROK 2017
Główna » Aktualności

LISTA ZALECANYCH ODMIAN NA ROK 2017

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2017

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) informuje, że w dniu 24.01.2017 r. ustalone zostały odmiany zalecane do uprawy  w województwie lubuskim na rok 2017.

PDO jest regionalnym (wojewódzkim) systemem badań odmianowo- agrotechnicznych mającym na celu dostarczenie rolnikom możliwie pełnej informacji o przydatności zarejestrowanych odmian do upraw w ich rejonie. W załączeniu lista odmian pobierz>>

Charakterystyka odmian zbóż jarych, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego zalecanych do uprawy w województwie lubuskim w 2017 roku (LOZ)

PSZENICA JARA

TYBALT – odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunat-ną – duża, na septoriozę liści, plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OSTKA SMOLICKA – odmiana jakościowa (grupa A) o kłosie ościstym. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na septoriozę plew – duża, na fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści – dość mała, na rdzę żółtą – bardzo mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS TORRIDON – odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą – duża, na septoriozę liści i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MANDARYNA – odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnia dla gatunku. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę liści oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik SDS bardzo duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

HARENDA – odmiana chlebowa (grupa B) .Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę liści oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

PSZENŻYTO JARE

MILEWO – odmiana pastewna o bardzo dobrej plenności. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco powyżej średniej. Odporność na rdzę brunatną i rynchosporiozę – duża, na mączniaka, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzałość dość wczesna. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności.

MAZUR – pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa. Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok. 102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Posiada wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz. Ziarno grube o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym. Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych. Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m² (ca. 170-200 kg/ha).Hodowca – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o.

PUZON -Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

SOPOT -Plenność bardzo dobra. Odporność na septoriozę liści i septoriozę plew duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

MILKARO-Charakteryzuje się wysokim i wiernym plonowaniem na terenie całego kraju, 103 % wzorca w latach 2007-2009 (wg COBORU). Ziarno o dużej masie tysiąca ziaren, bardzo dobrym wyrównaniu oraz małym udziale pośladu. Ziarno o dużej masie tysiąca ziaren, bardzo dobrym wyrównaniu oraz małym udziale pośladu. Osiąga dość dużą wysokość i jest średnio odporna na wyleganie. Posiada dobrą odporność na mączniaka, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby i szkodliwe działanie jonów glinu. Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

JĘCZMIEŃ JARY

BASIC – odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ELLA – odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała.

KWS ATRIKA – odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Duża masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie dość duża.
SOLDO – odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie dość duża.

RUBASZEK – Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnia.

RADEK- Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie. Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

OWIES

BINGO – odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziaren dość dobre. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na za-kwaszenie gleby średnia.

NAWIGATOR-Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski duży do bardzo dobrego. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową duża, na helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka duża do bardzo dużej, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

PASKAL – Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową dość dobra, na rdzę źdźbłową helmintosporiozę, septoriozę liści średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym mała, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka średnia, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

GROCH SIEWNY

AUDIT- Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, żółtonasienna. Termin dojrzewania: średnio wczesny. Rośliny wysokie. MTN: 257 g. Zawartość białka: bardzo wysoka. Odporność na wyleganie: bardzo dobra. Odporność na choroby: bardzo dobra, niska zawartość inhibitorów trypsyny. Przedstawiciel producenta w Polsce: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

BATUTA -Odmiana żółtonasienna, wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży. MTN – 255g. Rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. Odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion.. DANKO Hodowla Roślin.

TARCHALSKA- Odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz cele kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego duże. Zawartość białka ogólnego w nasionach na tle innych odmian niska do średniej. MTN – 264g. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2 Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

TURNIA- Odmiana pastewna, wąsolisnta o kwiatach kolorowych, wcześnie dojrzewająca. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Wysokość roślin – 86 cm. MTN 210 g., Odporna na choroby. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.

ARWENA- Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; odmiana grochu białonasiennego o wysokim plonie nasion i niższej MTZ. Zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

KALIF- Odmiana pastewna, średniopóźna, niewrażliwa na opóźnienie siewu. Rośliny rozgałęziające się, kwiat biały, strąk niepękający. Nasiona białe, przeciętnej wielkości o nieco wyższej zawartości tłuszczu. Odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz. Odmiana o najwyższej tolerancji na choroby fuzaryjne ze wszystkich odmian. Wymagana obsada: 100 roślin/m2 . Hodowca :„Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

BORUTA -Odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, bardzo równomiernie dojrzewająca. Strąk całkowicie niepękający, rośliny nierozgałęziające się, wysokie, kwiat koloru kremowego. Nasiona białe o przeciętnej wielkości i zawartości białka oraz niskiej zawartości alkaloidów. Nadaje się także do wysiewu w poplonach. Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.. Wymagana obsada: 120 roślin/m2. Hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

BOLERO-Tradycyjnie ulistniona, słodka odmiana łubinu wąsko-listnego zarejestrowana w 2016 roku, która w plonowaniu uzyskała 130% wzorca. Przydatna na cele paszowe. Daje wyjątkowo wysoki plon nasion (35 dt/ha) przy jednoczesnej wysokiej zawartości białka (31%). Daje to 10 dt/ha białka ogólnego. Zalecany siew około 170 kg/ha. Kwiaty są błękitne, a nasiona szare, ornamentowe, dość duże (MTN 170g) Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

RUMBA- Odmiana wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu, o białych kwiatach i białych nasionach. Odznacza się wysoką jak na łubin wąskolistny zawartością białka i wyjątkowo wysokim potencjałem plonowania (wg COBORU najwyższy spośród polskich odmian). Jest szczególnie odporny na wyleganie. MTN około 150 – 160 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 180kg/ha). Kwiaty oraz nasiona są koloru białego. Odmiana o wysokiej odporności na fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

KORAL – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

ŁUBIN ŻÓŁTY

MISTER – łubin żółty, odmiana tradycyjna, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie siewu, o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych nasionach. Odmiana dobrze plonująca, o dużej odporności na choroby fuzaryjne, zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

BURSZTYN – łubin żółty, odmiana tradycyjna, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie siewu, o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych nasionach. Bardzo wysoko plonująca, o wysokiej zawartości białka w nasionach, zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

BARYT – łubin żółty, odmiana tradycyjna, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie siewu, o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych nasionach. Bardzo wysoka plonująca, o niskiej zawartości alkaloidów w nasionach i wysokiej odporności na choroby fuzaryjne, zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.