Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, Wyróżnione

POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2017

W dniu 01 czerwca 2017r. w siedzibie Agro Bieganów odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: przedstawiciele firmy TIPPERARY FARM Sp. z o.o. z Kruszyny k/ Sulechowa oraz reprezentanci Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  z województw: łódzkiego, opolskiego śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, którzy wraz z przedstawicielami Lubuskiego Związku Rolników odbyli wcześniej swoje spotkanie.

Spotkanie otworzył i prowadził Władysław Piasecki, Przewodniczący LFR, który po powitaniu członków LFR i gości jako pierwszym udzielił głosu przedstawicielom firmy z Kruszyny.

Pani Joanna Kosarzycka przedstawiła aktualną sytuację Spółki dotyczącą użytkowania dzierżawionych gruntów oraz dążenia Spółki do zawarcia porozumienia z ANR w związku z nałożonymi sankcjami wynikającymi z ustawy, z powodu nie wyrażenia przez Spółkę zgody na „ustawowe” wyłączenie 30 % użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy. Zwróciła się o pomoc w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami OT ANR celem rozważenia zrealizowania prawa wyłączenia i przedłużenia Spółce dzierżawy gruntów.

Następnie Przewodniczący poinformował, że Zrzeszenie Rolników i Producentów „Indyk Lubuski” przygotowało i opracowało propozycję programu zabezpieczania przed ptasią grypą oraz zwalczania jej ognisk, który został przedstawiony na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, i zaakceptowany przez Ewę Lech – Podsekretarza Stanu..

Zygmunt Jodko zwrócił uwagę, że w Polsce nie ma również programu zwalczania choroby ASF, która może pojawić się w każdej chwili w dowolnej części kraju. Na jej zwalczanie powinny być przeznaczone środki zarówno unijne, jak i krajowe.

Stanisław Myśliwiec poinformował o spotkaniu jakie odbyło się w Ministerstwie Środowiska nt. problemów związanych ze szkodami łowieckimi, gdzie m. in. poruszono sprawę liczebności dzików oraz podjętych działań w związku z ubiegłorocznym liczeniem ich populacji. Przedstawiciele izb rolniczych postulowali o zwiększenie odstrzałów oraz podkreślali konieczność pilnego wprowadzenia przepisów ustawy Prawo łowieckie, która uzyskała pozytywną opinię samorządu rolniczego.

Podczas spotkania zostały poruszone oraz omówione następujące tematy:

– obawy destabilizacji pracy OT ANR w zakresie rozdysponowania nieruchomości rolnych zasobu Skarbu Państwa, w związku z roszadami kadrowymi pracowników Agencji spowodowanymi tworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

– funkcjonowanie gospodarstw rolnych w związku z wyznaczeniem nowych obszarów OSN, którymi jest objęta znaczna część Polski, możliwości dostosowania gospodarstw do wymogów,

– opłaty za korzystanie z wody przez producentów rolnych przewidziane w projekcie ustawy Prawo wodne,

– konieczność opracowania procedur w zakresie powoływania komisji oraz szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Potrzeba zorganizowania szkolenia dla pracowników gmin i przedstawicieli LIR – członków Komisji.

Na zakończenie prezes LIR Stanisław Myśliwiec poinformował o przygotowaniach do V edycji „Lubuskiego Złotego Kłosa”, którego finał – uroczysta gala odbędzie się 6 października w Pałacu w Żaganiu. Zwrócił się o rozważenie i zgłaszanie kandydatów do Statuetki.

Beata Włodarczyk-Lewandowska zaprosiła na „Święto Indyka”, imprezę która odbędzie się w dniach 7-8 lipca, finansowaną ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. W programie degustacje potraw i wyrobów z mięsa drobiowego, gry, zabawy oraz „Bieg Drobiarza” na dystansie 10 km.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.