Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka, Wyróżnione

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 17 lipca 2017

W dniu 05 czerwca 2017 r. w sali wiejskiej w Bledzewie odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy oraz zaproszeni goście: Tomasz Kucharski – Poseł na Sejm RP, Czesław Hładki – Członek Zarządu LIR, Alfred Kałużny – Członek Zarządu LIR, Leszek Zimny – Wójt Bledzewa, Grażyna Husak-Górna – Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu, Wiesław Zając – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Bledzew.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Błażej Szczepanik, który po przywitaniu zebranych o zabranie głosu, jako pierwszego, poprosił Wójta gminy Bledzew.

Leszek Zimny krótko przedstawił gminę Bledzew informując, że ponad połowę jej powierzchni zajmują lasy, a użytki rolne stanowią ok. 35% powierzchni. Przedstawił budżet gminy, strukturę Urzędu, wykorzystanie środków unijnych w zakresie dofinansowania realizowanych przedsięwzięć. Poinformował, że w gminie powołana została Komisja w celu oszacowania strat spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Następnie o zabranie głosu Przewodniczący poprosił Posła Tomasza Kucharskiego.

  1. Kucharski poinformował, że od dwóch miesięcy jest członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa, w której województwo lubuskie dotąd nie miało swego przedstawiciela. Poprosił o zgłaszanie spraw i problemów wymagających systemowego rozwiązania, dotyczących obszarów wiejskich i rolnictwa woj. lubuskiego.

Członkowie Rady zgłosili tematy:

– zobowiązywanie rolników przez Agencję Nasienną do udzielania informacji o wykorzystaniu materiału z własnego zbioru odmian chronionych do ponownego siewu lub sadzenia,

– składki emerytalno-rolnicze a wysokość świadczeń rolniczych,

– konieczność zmiany kryteriów do przetargów ograniczonych ofert pisemnych,

– konieczność nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w wersji proponowanej przez samorząd rolniczy,

– sposób zagospodarowania użytków zielonych w Parku Narodowym „Ujście Warty”,

– zagrożenie wyrządzania szkód przez zwiększającą się populację wilka.

Tadeusz Turek poruszył sprawę wystawionych przez Lubuską Izbę Rolniczą opinii w sprawie dalszego wydzierżawienia obwodów łowieckich dotychczasowym dzierżawcom, nie zgadzając się z treścią opinii dot. Koła któremu przewodniczy.

Informacji i wyjaśnień w tym zakresie udzielił Alfred Kałużny, informując o przyjętych kryteriach i zasadach. Przy wydawaniu przedmiotowych opinii Zarząd LIR uwzględniał uwagi, skargi i zastrzeżenia rolników co do postępowania przedstawicieli kół podczas szacowania szkód łowieckich, skargi dotyczące szacowania szkód oraz wywiązywanie się koła łowieckiego z obowiązków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r.

 

Grażyna Husak-Górna poinformowała o podstawie prawnej, kryteriach i zasadach wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). Dla woj. lubuskiego wyznaczone zostały obszary dla regionu wodnego Warty. O wyznaczaniu obszarów OSN mówi art. 47 ustawy Prawo wodne , a wyznacza dyrektor RZGW.

Mocą Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017r. cały obszar regionu wodnego Warty został określony jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu.

Przy wyznaczaniu zostały wzięte pod uwagę wyniki monitoringu oraz badań wód regionu, a także uwzględniono uwagi Komisji Europejskiej. Zgodnie z ustawą, dla każdego wyznaczonego obszaru w ciągu 2 lat od jego wyznaczenia dyrektor RZGW opracuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Alfred Kałużny poinformował o zadaniach i działalności Społecznej Rady Terenowej powołanej przez dyrektora Oddziału Terenowego ANR, w której pełni funkcję Przewodniczącego. Na wnioski rolników dyrektor OT ANR podjął decyzję, że oferty w przetargu ograniczonym ofertowym będą składane w sekretariacie Oddziału, a nie jak dotąd w biurze notarialnym, za co notariusz pobierał opłatę.

Błażej Szczepanik poinformował o ustanowieniu odznaczenia Lubuskiej Izby Rolniczej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa oraz zasługi dla jego rozwoju na terenie województwa lubuskiego pn. „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa”. Odznaczenie przyznawane będzie w postaci brązowego, srebrnego lub złotego medalu i może być przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom społecznym lub innym podmiotom działającym na rzecz rolnictwa.

Zwrócił się również o zgłaszanie kandydatów do przyznania Statuetki w konkursie Lubuski Złoty Kłos, który jest organizowany już po raz piąty, a  którego finał-oficjalne rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej Gali.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.