Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO Z UDZIAŁEM WOJEWODY
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO Z UDZIAŁEM WOJEWODY

Autor: Red. dnia 2 października 2017

W dniu 26 września 2017 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Władysławem Dajczakiem, który odpowiedział na zaproszenie Lubuskiego Forum Rolniczego.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący LFR Władysław Piasecki.

Uczestnicy spotkania przedstawili bieżące sprawy, zagadnienia i potrzeby dotyczące rolników oraz rolnictwa lubuskiego wymagające pilnego załatwienia, co do których decyzje muszą być  podjęte na szczeblu centralnym.

Z najważniejszych to: pomoc rolnikom, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego oraz regionalizacja polityki rolnej.

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec zwrócił uwagę na potrzebę zmiany kryteriów wyboru do ustalania kolejności przysługiwania pomocy przy naborze wniosków  w ramach PROW 2014-2020, dotyczących inwestycji w gospodarstwie, które ze względu na charakter lubuskich gospodarstw są niekorzystne dla naszego regionu.

Poza tym poruszone zostały i omówione tematy:

– sytuacja rolników, którzy ze względu na zalanie lub podtopienie gruntów spowodowane wystąpieniem nadmiernych opadów, nie mogą dokończyć zbiorów z pól lub zebrać siana i wypasać bydła.

Rada Ministrów Uchwałą Nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. ustanowiła program pomocy dla rolników którzy ponieśli szkody w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem m. in. deszczu nawalnego, ale tylko w przypadku gdy takie zjawisko wystąpiło w sierpniu br.

W województwie lubuskim deszcze nawalne wystąpiły już w lipcu, a sierpniowe opady jeszcze pogorszyły sytuację, ale w myśl podjętej Uchwały w takim przypadku rolnicy nie mogą ubiegać się o pomoc, co w opinii poszkodowanych jest nie do przyjęcia i bardzo krzywdzące,

– potrzeba modyfikacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego pod kątem potrzeb rolnictwa i jego rozwoju w regionach, aby w ramach regionalizacji uwzględnić regiony w których funkcjonują duże gospodarstwa (jak woj. lubuskie), oraz regiony o małych gospodarstwach.

Cel – nie blokować rozwoju rolnictwa w takich województwach, jak m.in. lubuskie,

– funkcjonowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w związku z nakładanymi sankcjami wynikającymi z ustawy, z powodu nie wyrażenia zgody na „ustawowe” wyłączenie 30 % użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy,

– problem zmniejszającego się pogłowia krów mlecznych w woj. lubuskim.

Konieczność większego wsparcia dla dużych gospodarstw prowadzących hodowlę bydła mlecznego dla utrzymania poziomu produkcji mleka,

– zmiana procedur dotyczących wydawania zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie,

– gospodarka łowiecka i odszkodowania za szkody łowieckie,

– sytuacja rolników zajmujących się hodowlą ryb w związku ze zmniejszeniem w obecnej perspektywie środków na rekompensaty wodno-środowiskowe.

Wojewoda przyobiecał, że w sprawie poruszanych kwestii zostanie wystosowane stosowne pismo oraz zamierza odbyć spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministrem Środowiska.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.