Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR – 21.11.2017r.
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska

ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR – 21.11.2017r.

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2017

21 listopada 2017r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR.

Poza członkami Rady, w posiedzeniu udział wzięli również zaproszeni goście, którzy podjęli się przybliżenia tematyki zgodnie z programem spotkania.  Na zaproszenie nie odpowiedział przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.

Posiedzenie Rady otworzył jej przewodniczący – Stanisław Myśliwiec, który przywitał zgromadzonych członków Rady oraz przedstawicieli instytucji okołorolniczych. Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie, a następnie tytułem wstępu przewodniczący zaprezentował uczestnikom przybyłych gości.

Lubuski Lekarz Weterynarii Zofia Batorczak przedstawiła tematykę z zakresu programu oraz wymogów bioasekuracji uwzględniając stan aktualny. Na terenie województwa lubuskiego występują dwie jednostki chorobowe: ASF od wielu lat oraz grypa ptaków, przy której procedura prowadzona jest na bieżąco. Pani doktor wspomniała, iż powstał zespół dotyczący ASF, w którym działa WIW, PZŁ oraz LIR.

Rolą każdego właściciela zwierząt jest, by kontakt z wirusem ograniczyć do minimum. Należy przyglądać się ściółce, paszy – skąd pochodzi, nie wpuszczać obcych osób, stosować indywidualną odzież ochronną, maty. Te niezbędne czynności składają się na niezbędne stosowanie działań w codziennej działalności. Ważne jest, by rozpowszechniać informację o bioasekuracji miedzy sobą – rolnikami i tymi, którzy prowadzą przydomową hodowlę drobiu na potrzeby własne. Pani Batorczak zauważyła, iż kontrole prowadzone w gospodarstwach powinny stanowić instrument w zakresie instruowania rolników, przyjmując za cel – zapobieganie zdarzeń. Koszt grypy ptaków w województwie lubuskim to 65 mln zł z budżetu państwa; są też koszty niepoliczalne, jak np. ograniczenia w dalszej działalności. Zatem zachowanie odpowiednich środków zapobiegawczych ujętych w przepisach pozwala uchronić się przed patologią.

Spośród zgromadzonych członków Rady, padło pytanie: czy przewożony martwy drób do zakładów utylizacyjnych nie stanowi zagrożenia po drodze dla zwierząt (tych będących na drogach i w gospodarstwach)? Pani doktor jednoznacznie udzieliła odpowiedzi, iż nie stanowi zagrożenia – martwy drób jest zdezynfekowany i nie ma możliwości rozpowszechniania się jednostek chorobotwórczych.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat przydomowych hodowli drobiu. Obowiązek zgłaszania stada do Inspektoratu ma każdy hodowca, który zobowiązany jest do zachowania należytych środków ostrożności.

Kolejnym punktem posiedzenia było przekazanie informacji m.in. o wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017r. lubuskim rolnikom. Dyrektor LOR ARiMR Andrzej Rochmiński zakomunikował, iż na chwilę obecną zrealizowano 80% wypłat zaliczek. W ramach działalności Agencji realizowane były również wnioski klęskowe. Obecny na spotkaniu Kierownik Dominik Sporny doszczegółowił informację o wypłacie zaliczek i wskazał 16 października jako datę rozpoczęcia wypłat, które realizowane są nadal. Poziom płatności i ilości rolników na stan obecny, jest porównywalny do roku ubiegłego. Od 17 X ruszyło ONW i nadal jest realizowane, podobnie jak płatności rolnośrodowiskowe, które sukcesywnie są obsługiwane i przekazywane na konta rolników. Prezes Myśliwiec podjął ciekawą dyskusję, kierując do władz LOR ARiMR zapytanie, jak wyglądają dopłaty w stosunku do ilości hektarów – dopłaty naliczane są od hektara. Wyjaśnione zostało, iż faktycznie dane podawane są w stosunku do rolnika, a nie do hektara – ARiMR nie prowadzi innej statystyki. Prezes kontynuując swą wypowiedź, zwrócił uwagę również na ceny nawozów, które rosną w sytuacjach, gdy następują wypłaty zaliczek dopłat. Mimo, że jest wolny rynek, to jest to stosowanie nieuczciwego podejścia do rolnika. Nastąpiła żywiołowa wymiana zdań w zakresie upubliczniania i podawania m.in. w prasie danych osobowych wraz z przyznanymi płatnościami. Przedstawiciele jednostki płatniczej wyjaśnili, iż są to środki publiczne i nie ma zakazu podawania do publicznej wiadomości tego typu informacji. Jako podsumowanie panowie przypomnieli, iż dzięki dopłatom ostateczny polski konsument ma dostęp do tańszej żywności. Dopłaty, jak zauważył dyrektor LOR ARiMR, to dobry system wsparcia konsumenckiego, którego pierwszym ogniwem jest rolnik, jako beneficjent dopłat. Dopłaty to pieniądze  mądrze zainwestowanie – prezes LIR przyznał rację dyrektorowi Agencji.

Beneficjent dopłat zobowiązany jest do posiadania konta bankowego. Celem przybliżenia zakresu usług świadczonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ekspert ds. finansowania Agrobiznesu Paweł Waraczyński, zaprezentował aktualne możliwości skierowane do rolnika. Przedstawił kredyty, w tym preferencyjne, które skierowane są do tych, którzy posiadają protokoły z szacowania szkód w przypadku strat do 30%, natomiast powyżej 30% – protokół, który przekazany musi być do Wojewody Lubuskiego. Tego typu kredyt to atrakcyjne, niskie oprocentowanie z dofinansowaniem ARiMR. Ciekawą propozycję stanowi również możliwość korzystania, w ramach posiadanego rachunku bankowego, z bazy przedstawiającej dane na poziomie województwa i powiatu – AGROTYDZIEŃ. Jest to prezentacja tygodniowych bieżących analiz: aktualne ceny, prognozy.

Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników. Pani Małgorzata Paluch-Słowińska – przedstawiciel KRUS w Zielonej Górze – pokrótce zaprezentowała poszczególne składniki ubezpieczenia KRUS, a następnie odpowiadała na indywidualne pytania rolników.

W ostatnim punkcie posiedzenia przewodniczący Rady, jako Prezes Izby, przedstawił bieżącą działalność Zarządu LIR. Przypomniał o możliwości korzystania z wyjazdów organizowanych przez Izbę – obecnie wyjazd na ogólnopolską konferencję organizowaną w Sejmie RP. Wspomniał również o współpracy z władzami lubuskimi – współpracę z Wojewodą i Wicewojewodą oraz z Panią Marszałek i Wicemarszałkiem określił jako bardzo dobrą, gdzie włodarze są przychylni, nie dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji; odpowiednia komunikacja i właściwa współpraca przyczyniają się do efektywnych następstw podejmowanych działań. Następnie Prezes zwrócił uwagę na problem z lubuskimi mediami – brak zainteresowania lokalnych mediów lubuskimi imprezami rolniczymi. Przewodniczący poinformował zgromadzonych członków Zielonogórskiej Rady Powiatowej o etapie rozbudowy nieruchomości LIR, w której planowana jest sala edukacyjna dla lubuskich dzieci i młodzieży, by można było przybliżyć tematykę związaną z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Na zakończenie Prezes podjął wątek melioracji – poinformował, iż obecnie toczą się szerokie konsultacje nad propozycją nowej ustawy, która przewiduje centralne regulacje, gdzie wójt, burmistrz, prezydent nie będzie zaangażowany w te kwestie.

Zamykając posiedzenie, prezes podziękował zgromadzonym za przybycie.

K. Frąckowiak

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.