Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE ŻAGAŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żagańska, Wyróżnione

POSIEDZENIE ŻAGAŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 26 lutego 2018

W dniu 26 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Zbigniew Żywień. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes LIR – Stanisław Myśliwiec, Dyrektor LOR ARiMR – Andrzej Rochmiński, zastępca kierownika  Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich LOR ARiMR – Dominik Sporny, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Danuta Bancewicz oraz Jarosław Jaszczuk, Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Zielonej Górze – Jacek Banaszek, kierownik Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra – Renata Lityńska, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Józef Malski, kierownik biura Powiatowego Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu – Edward Wieciech, RI Solidarność – Henryk Ostrowski,  delegat do KRIR – Tadeusz Swaryczewski, wiceprzewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej LIR – Ireneusz Kowal, dyrektor Biura LIR – Anna Słowik, przedstawiciele PZDR w Żaganiu oraz Biura Powiatowego LOR ARiMR w Szprotawie. Na spotkanie przybyli również rolnicy powiatu żagańskiego. O powadze problemów świadczyło liczne grono przedstawicieli powiatu żagańskiego w osobach:  Starosta Żagański – Henryk Janowicz, wicestarosta Żagański – Marek Kopta, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska Powiatu Żagańskiego – Bolesław Wróblewski, członek Zarządu Powiatu Żagańskiego – Maciej Boryna oraz burmistrz Gozdnicy i wójtowie gmin: Wymiarki, Żagań, Brzeźnica.

Po przywitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu porządku posiedzenia przez Zbigniewa Żywienia jako pierwszy głos zabrał Starosta Żagański Henryk Janowicz. W swej wypowiedzi podkreślił, że zawsze może liczyć na dobrą współpracę z rolnikami. Lubuska Izba Rolnicza jest dobrze reprezentowana,  dobrze funkcjonuje na terenie całego województwa i dobrze broni wartości rolników oraz pomaga rozwiązywać problemy. W swej wypowiedzi nawiązał do spotkania u Wojewody Lubuskiego w sprawie ASF. Powiedział, że przyszły trudne czasy dla rolnictwa, gdzie należy uzbroić się w dobre działania na rzecz walki z ASF. Choroba stwarza bardzo duże zagrożenie dla naszej gospodarki. Powiat żagański to przede wszystkim przemysł rolniczy. Na koniec wyraził swoje zadowolenie, że środowisko rolnicze potrafi się spotykać, rozmawiać i wypracowywać wspólne rozwiązania oraz życzył owocnych obrad.

Kolejnym prelegentem był Józef Malski – zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który przedstawił objawy choroby Afrykańskiego Pomoru Świń i przypomniał zasady bioasekuracji. Ostatnie przypadki ASF stwierdzono na Ukrainie, w Rosji, Rumunii i Czechach. Sytuacja rozprzestrzeniania się wirusa jest trudna do opanowania, ponieważ gdyby tylko zwierzęta były wektorem natura poradziłaby sobie z problemem, ale trudniejszą walką jest walka z czynnikiem ludzkim. W lubuskim pracuje wielu obcokrajowców. Przez nasze województwo przejeżdża wiele zagranicznych samochodów, które często zatrzymują się leśnych parkingach. W związku z tym pojawiły się tam pojemniki zamykane z opisami dot. ASF, w miejscach gdzie nie ma opisów służby porządkowe mają obowiązek opróżniania koszy z resztkami kilka razy dziennie. Weterynaria współpracuje z nadleśnictwami w zakresie zwiększonych planów odstrzału. W zeszłym roku były przyznane odstrzały sanitarne, gdzie pozyskaną zwierzynę myśliwy mógł poddać utylizacji lub przeznaczyć ją na własne potrzeby. Pogłowie dzika we wszystkich powiatach naszego województwa przekracza poziom 0,5 szt. na km kw., mamy ok. 17,5 tys. szt. dzików. Zgodnie z Rozporządzeniem będziemy dążyć do ograniczenia populacji. Duże niebezpieczeństwo ASF stwarzają mali hodowcy trzody chlewnej. W naszym województwie jest 1 480 gospodarstw, gdzie hodowane jest od 1 do10 świń, a 40 gospodarstw gdzie hodowane jest powyżej 1000 szt. łącznie w lubuskim mamy 266 tys. sztuk trzody chlewnej. Na dużych fermach bioasekuracja jest przestrzegana.

Wg pana J. Malskiego najbardziej niebezpieczne są kości długie, ponieważ trwałość wirusa w nich wynosi nawet kilka miesięcy.

Rolnicy pytali skoro czynnik ludzki decyduje o rozprzestrzenianiu wirusa to w jaki sposób weterynaria czy inne służby weryfikują dezynfekcję samochodów. Na naszym obszarze polują myśliwi z tablicami rejestracyjnymi pojazdów ze wschodniej części Polski. Czy ktoś kontroluje ich samochody? Henryk Ostrowski przedstawił problem dotyczący składowania odpadków pochodzenia zwierzęcego na wysypisku śmieci koło Szprotawy. Zapytał „jak to się ma do zasad bioasekuracji skoro żerują tam ptaki i roznoszą resztki”? Józef Malski nakazał zgłosić problem do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu.

Kolejny trudny temat poruszony podczas posiedzenia to brak gospodarki łowieckiej na terenie byłych obwodów 206 i 207. Głos zabrał Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Zielonej Górze Jacek Banaszek. W swym wystąpieniu odniósł się do choroby ASF i niebezpieczeństwa jakie ona niesie. Nie tylko ludzie i dziki są wektorami wirusa. Jest nim również wilk, który jest padlinożercą i ma ogromną presję migracyjną. W dalszej części wypowiedzi poparł lekarza weterynarii, że to przede wszystkim człowiek tanowi zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF a nie zwierzę. Dzik to sprzymierzeniec myśliwego dopóki jest w lesie – powiedział. Jest wskaźnikiem zapędraczenia, jest również wskaźnikiem pojawiania się szkodliwych owadów. My jako myśliwi patrzymy także na utratę gatunków, im większa populacja tym większe zaburzenia w ekosystemie co jest niewątpliwie stratą nie do określenia. Na tym polega gospodarka łowiecka. Na terenie okręgu zielonogórskiego wykonano 105 % planu pozyskania dzika, które było zaplanowane w odniesieniu do rekomendacji. W związku z tym, że choroba przeszła linię Wisły są już propozycje nowych rekomendacji.

Następnie przedstawił informacje jak aktualnie wygląda gospodarka łowiecka na terenie byłych obwodów 206 i 207. 24 października 2017 r. zostały wysłane informację do kół „Diana” i „Wrzos” o zaprzestaniu gospodarki łowieckiej na ww obwodach. Występuje realne zagrożenie rezerwuaru dziczego na tych terenach. Od tego momentu za zwierzynę łowną na tym terenie odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Została podjęta Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie ograniczenia liczebności stanu populacji.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przekazali informacje jaki jest aktualny stan prawny i jak wygląda przedmiotowa sprawa. Danuta Bancewicz poinformowała, iż jest teren wyłączony z obwodu. Ścieżka odszkodowawcza wygląda następująco: do Urzędu Marszałkowskiego należy zgłosić szkody, następnie my je szacujemy i wysyłamy informację do Wojewody Lubuskiego, który przydziela środki finansowe i Zarząd Województwa wypłaca odszkodowanie. Na dzień dzisiejszy nie ma prawa ustanowienia nowych obwodów łowieckich i dokonywania jakichkolwiek zmian dopóki nie zostanie uchwalone nowe prawo łowieckie. Urząd Marszałkowski – jak deklaruje pani kierownik, jest  gotowy do powołania nowych obwodów. W tym zakresie będą prowadzone konsultacje społeczne i w takim trybie będą uchwalone nowe granice obwodów łowieckich, potrzebne są tylko przepisy, które to umożliwią.

Prezes LIR zabrał głos i odniósł się do pisma Ministra Środowiska, w którym to z dniem 9 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została specustawa nadająca nowe uprawnienia dla starosty.

Podsumowując ten punkt spotkania Żagańska Rada Powiatowa LIR ustaliła, iż zostanie złożony wniosek do Izby z prośbą o interwencję u Starosty Żagańskiego zgodnie z art. 45 ust. 3 Prawo Łowieckie, który mówi, że „W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.”.

Następie głos zabrała Renata Lityńska – kierownik OT KOWR w Gorzowie Wlkp.  Filia Zielona Góra. Przedstawiła aktualny stan zasobu nieruchomości rolnych będących we własności skarbu państwa w powiecie żagańskim. Na dzień dzisiejszy przetargi odbywają się według Zarządzenia. Powiedziała o spotkaniu w Warszawie, które odbywało się w trakcie posiedzenia Rady, na którym dyrektor generalny KOWR chciał doprecyzować zasady przetargów ofertowych bądź ich zmian i stworzyć nowe Zarządzenie wspólne dla wszystkich regionów. Każdy przetarg dotyczący ziemi rolnej jest przetargiem dla rolników – podkreśliła. Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu aktualnie składane są u notariusza, co wiąże się z kosztami, zatem wyraziła nadzieję, że ten temat również zostanie poruszony w Ministerstwie. W przypadku organizowania przetargów ofertowych poinformowała, iż jest możliwość bezpośredniego złożenia wniosku przez co najmniej dwóch rolników do KOWR lub wnioskowania za pośrednictwem Izby Rolniczej. Na dziś przetargi ograniczone gruntów leżących na terenie powiatu żagańskiego odbywają się w Sekcji Zamiejscowej w Lubsku natomiast ograniczone ofertowe w Filii w Zielonej Górze.

Następnie R. Lityńska przedstawiła stan zagospodarowania gruntów w powiecie żagańskim. Zagospodarowane jest blisko 4 tys. ha gruntów w postaci umów dzierżaw. Areały do 2 ha będą sprzedawane. Pani kierownik zachęciła do śledzenia harmonogramów i nabywania tych nieruchomości. Do zagospodarowania, głównie w formie dzierżawy, w powiecie żagańskim jest jeszcze około 2,5 tys. ha, a zajmują się tym Sekcje w Lubsku i w Popęszycach.

Ostatnim tematem poruszonym podczas posiedzenia była informacja dotycząca harmonogramu  planowanych naborów wniosków w ramach PROW w 2018 roku oraz działań ARiMR w związku z naborem wniosków o płatności w formie elektronicznej. Głos zabrał dyrektor LOR ARiMR Andrzej Rochmiński. Powiedział o terminie składania Wniosków. Biura powiatowe w ostatnich latach, w ostatniej chwili przyjmowały 30-40 tys. wniosków. Prace muszą zostać rozłożone w czasie. Jeżeli sytuacja się powtórzy nie wywiążemy się z obowiązku narzuconego przez Unię Europejką. Ostateczny dzień kiedy 100% wniosków ma być w formie elektronicznej to 11 czerwca br. w przeciwnym razie UE nałoży na Polskę sankcje. W Biurach Powiatowych LOR ARiMR będą tworzone punkty techniczne, które pomogą wypełniać e-wnioski. Każdy może również sam to zrobić. W najbliższym czasie Lubuska Izba Rolnicza oraz LODR zorganizują szkolenia z tego zakresu. Poprosił o śledzenie harmonogramów i jak najliczniejsze uczestnictwo w szkoleniach.

Przedstawił harmonogram planowanych naborów: od 19.02 – 20.03 będzie nabór na modernizację. W naszym województwie wysokość środków na to działanie jest na zeszłorocznym poziomie. W miesiącu marcu będą nabory na restrukturyzację małych gospodarstw oraz młody rolnik. Te działania nie powinny zaburzyć nam pracy przy wnioskach – dodał.

Następnie zastępca kierownika  pan Domninik Sporny przybliżyli uczestnikom nowe zasady ubiegania się o płatności bezpośrednie za pośrednictwem platformy aplikacyjnej eWniosekPlus. Poinformował o testowaniu oprogramowania i możliwości korzystania z wersji Demo, aby szkolić się i przygotować do złożenia ewniosku. Przedstawił zasady logowania do aplikacji oraz poszczególne kroki w wypełnianiu wniosku.

Na koniec Przewodniczący Rady apelował, aby rolnicy nie zwlekali ze składaniem wniosków, ponieważ mogą być  problemy z serwerami. Podziękował wszystkim za przybycie i przypomniał o obowiązku aktualizacji uprawnień do stosowania środków ochrony roślin i opryskiwaczy.

A.Słowik

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.