Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka, Wyróżnione

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 23 lutego 2018

W dniu 7 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Stanisław Madej – wiceprezes LIR, Czesław Hładki – członek Zarządu LIR, Anna Słowik – dyrektor Biura LIR, Halina Cieślak – dyrektor  Biura Ubezpieczeń Rolnych TUW „TUW” w Warszawie, Teresa Grzywaczewska – dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Gorzowie Wlkp., Beata Dąbrowska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR oraz Grażyna Busse – pracownik BP ARiMR.

Spotkanie otworzył i przywitał uczestników obrad wiceprzewodniczący Rady Józef Pihan.

Następnie, zgodnie z porządkiem spotkania, dokonano wyboru Przewodniczącego obrad, którym jednogłośnie został wybrany Józef Pihan.

W kolejnym punkcie spotkania przedstawicielki TUW „TUW” zostały poproszone o przedstawienie tematu ubezpieczeń w rolnictwie. Teresa Grzywaczewska przedstawiła historię powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zasady ubezpieczania majątku rolników oraz ofertę ubezpieczeń. Celem ubezpieczeń wzajemnych jest objęcie ochroną ubezpieczeniową na zasadzie wzajemności swoich członków. Działalność prowadzona jest w interesie członków. W TUW „TUW” tworzone są Związki Wzajemności Członkowskiej przez grupę ubezpieczających się członków połączonych wspólnym interesem. Obecnie działają ZWC reprezentowane przez środowiska rolnicze, kościelne i samorządowe.

Dla rolników TUW „TUW” oferuje następujące ubezpieczenia: obowiązkowe budynków rolniczych, obowiązkowe OC rolnika, mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa, obowiązkowe upraw rolnych (z dotacją do składki z budżetu państwa), zwierząt gospodarskich, w tym od zdarzeń losowych (z dotacją do składki z budżetu państwa) oraz od padnięcia i uboju z konieczności (choroby, wypadki), ruchomości domowych, sprzętu rolniczego (Agrocasco) od wszystkich zdarzeń, OC w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ochrony prawnej, kompleksowe dla podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego, z tytułu świadczenia usług agroturystycznych, pszczół od padnięcia i z tytułu działalności pszczelarskiej oraz drobiu w chowie fermowym.

W 2017 r. wprowadzony został specjalny pakiet ubezpieczeniowy „Super Rolnik”. Rolnik ubezpieczający się w ramach tego pakietu zyskuje: elastyczną ochronę (zakres dopasowany do indywidualnych potrzeb rolnika „szyty na miarę”), możliwość zawarcia kilku ubezpieczeń na jednej wnioskopolisie, dodatkowe zniżki w składce, nawet do 15% oraz kupon zniżkowy ważny cały rok.

Halina Cieślak udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania członków Rady dotyczących m.in. stosowania w nowoczesnym rolnictwie mniejszej obsady roślin, co jest niekiedy kwestionowane przy likwidacji szkód jako popełnienie błędu agrotechnicznego przez rolnika oraz sprawy odmowy ubezpieczania upraw ze względu na zastoiska wodne, a te obecnie z powodu wysokiego poziomu wód płynących coraz częściej występują na polach w terenie nizinnym. Pani dyrektor poinformowała, że umowy ubezpieczenia, w tym upraw, są zawierane w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia, w których m. in. określone są wyłączenia odpowiedzialności.

Następnie Beata Dąbrowska poinformowała o planowanym naborze wniosków w pierwszym półroczu 2018 r. w ramach działania Rozwój gospodarstw:

luty  – Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d

marzec – Restrukturyzacja małych gospodarstw

maj  –   Premie dla młodych rolników

czerwiec – Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

W 2017 r. do biura powiatowego w Międzyrzeczu wpłynęło 1650 wniosków dotyczących płatności obszarowych oraz 1532 wniosków dot. płatności z tytułu ONW. O przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem w sierpniu huraganu i deszczu nawalnego złożono 26 wniosków, z czego wydano 6 pozytywnych decyzji o przyznaniu pomocy.

Grażyna Busse poinformowała, że jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest kontrola na miejscu, to jego właściciel otrzyma decyzję w sprawie przyznania płatności w terminie późniejszym. W 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie będą składane przez internet. Celem zapoznania się ze sposobem wypełniania eWniosku od 12 lutego na stronie ARiMR będzie dostępna wersja wniosku DEMO. Odbędą się również szkolenia z zakresu wypełniania e-Wniosków 2018 organizowane przy współudziale Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Po wystąpieniu zaproszonych gości, w związku ze złożoną rezygnacją pana Błażeja Szczepanika z funkcji przewodniczącego Rady oraz zrzeczenia się mandatu członka Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, Rada przyjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu B. Szczepanika. Po przyjęciu uchwały przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady. Wyłoniona została komisja mandatowo-skrutacyjna, która przeprowadziła wybory. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR został Andrzej Kałek z gm. Trzciel.

Po gratulacjach złożonych nowemu przewodniczącemu, złożeniu podziękowania przez A. Kałka za zaufanie i oddane głosy, nowy przewodniczący poprosił wiceprzewodniczącego Rady o pomoc i wsparcie w kierowaniu pracami Rady.

Na zakończenie Józef Pihan poinformował, że 16 marca o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie szkolenie dla rolników z zakresu wypełniania e-Wniosków o przyznanie płatności obszarowych, zorganizowane w ramach Posiedzenia Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

E.R.

 

 

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.