Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, Wyróżnione

POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Autor: Red. dnia 22 lutego 2018

W dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczył w posiedzeniu Lubuskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w sali konferencyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Robert Paluch – wicewojewoda lubuski, Julita Wiśniewska – wojewódzki inspektor weterynaryjny, Grzegorz Dłubek – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Stanisław Ganczarski – kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi LUW.

Obrady otworzył i prowadził przewodniczący LFR Władysław Piasecki.

Na spotkaniu zostały poruszone i omówione tematy:

–  Potrzeba wprowadzenia zmian przepisów w ustawie o ochronie przyrody polegających na możliwości zawierania umów na dzierżawę nieruchomości rolnych Parku Narodowego w drodze przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych, na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Informację na temat zagospodarowania użytków zielonych będących w uzytkowaniu wieczystym Parku Narodowego „Ujście Warty” przedstawił członek Zarządu LIR Czesław Hładki, przekazując prośbę miejscowych rolników, aby wydzierżawianie tych gruntów odbywało się na takich samych zasadach jak w KOWR, by rolnicy utrzymujący stada bydła i gospodarujący w sąsiedztwie Parku mogli się rozwijać oraz prośbę rolników z Gminy Witnica o spotkanie z wojewodą i dyrektorem Parku w tej sprawie.

Wicewojewoda przekazał, że wojewoda lubuski podjął już działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających rolnikom użytkowanie gruntów wchodzących w skład parków narodowych oraz zainicjował rozmowy w sprawie wprowadzenia korzystnych dla producentów rolnych zmian legislacyjnych, aby przy wydzierżawianiu tych gruntów zabezpieczyć przede wszystkim interesy miejscowych rolników.

–  Aktualna sytuacja związana z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Julita Wiśniewska poinformowała o wykrytych ogniskach oraz przypadkach ASF w kraju w 2017 i 2018 roku. Pomimo działań podejmowanych przez służby weterynaryjne, związki łowieckie oraz zaangażowania organów administracji w zwalczanie ASF, choroba nadal, stosunkowo wolno, ale konsekwentnie rozprzestrzenia się.

W woj. lubuskim ASF nie występuje. Prowadzony jest monitoring, pobierane są próby od wszystkich padłych dzików i odstrzelonych jeżeli wykazywały oznaki nietypowego zachowania. Prowadzone są również działania prewencyjne – odstrzał sanitarny dzików. Od 2017 roku taki odstrzał prowadzony jest wzdłuż głównych dróg.

Afrykański pomór świń stanowi nadal poważny problem epidemiologiczny. Z analizy sytuacji wynika, że zachowanie zasad bioasekuracji stanowi podstawowy i bezwzględny warunek skutecznego przeciwdziałania szerzeniu się ASF. Dlatego przygotowywane jest Rozporządzenie nt. przestrzegania zasad bioasekuracji na terenie całego kraju.

-  Uwagi do projektu Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Członkowie LFR uzgodnili, aby w skład Rady Społecznej powoływać przedstawicieli organizacji rolniczych które posiadają struktury o zasięgu krajowym oraz liczą co najmniej 1000 członków, a o zasięgu regionalnym, gdy liczą co najmniej 500 członków.

–  Sytuacja dzierżawców którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30 % użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy.

Członkowie Forum wyrazili opinię – aby dać możliwość przedłużenia dzierżaw takim przedsiębiorcom. Sprawa ta będzie tematem następnego posiedzenia LFR, którego termin został ustalony na 12 luty 2018r.

E.R

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.