Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NARADA PREZESÓW I ŁOWCZYCH KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO PZŁ
Główna » Aktualności, Konferencje

NARADA PREZESÓW I ŁOWCZYCH KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO PZŁ

Autor: Red. dnia 30 kwietnia 2018

22 kwietnia  2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego.

Naradę rozpoczął Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod kierownictwem kol. Roberta Olejarza, który zagrał i odśpiewał sygnał „Witamy Was”. Uczestnicy narady oklaskami pogratulowali wysokich umiejętności.

Głównym tematem narady łowieckiej było omówienie sytuacji epizootycznej w kraju w kontekście afrykańskiego pomoru świń, podsumowanie planu pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2017/2018 i inwentaryzacji zwierzyny według stanu na dzień 10 marca 2018 r. oraz zapoznanie ze zmianami w Ustawie Prawo łowieckie.

Honorowym gościem narady był Pan Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W naradzie uczestniczyli współ-pracujący z myśliwymi: Pani Zofia Batorczak – Lubuski Wojewódzki Inspektor Weterynarii, Pan Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Pan Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, kol. Bolesław Tatarzycki – Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, kol. Andrzej Skibiński – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze.

Po odegraniu sygnału „Powitania” byliśmy świadkami wielkiego dla myśliwych naszego okręgu wydarzenia. Pan Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego odznaczył Okręgową Radę Łowiecką w Zielonej Górze „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w bardzo ciepłych słowach przedstawił dokonania i zasługi ORŁ w Zielonej Górze i życzył wszystkim myśliwym dalszego owocnego kultywowania łowieckich tradycji w regionie.

Przypominamy, że na XLIII sesji Sejmiku Wojewódz-twa Lubuskiego Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze uchwałą nr XLIII/666/18 została wyróżniona „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Tę zaszczytną odznakę, po zasięgnięciu opinii Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, nadał Sejmik Województwa Lubuskiego za realizację zadań na rzecz województwa lubuskiego i przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Od 26 marca 2018 r. Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze ma prawo
do używania tytułu „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”, wpisu
do Księgi „Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego”, oraz uczestniczenia
na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Kolejną miłą uroczystością było wręczenie przez Wiceprezesa NRŁ kol. Bolesława Tatarzyckiego ZŁOM dla Koła Łowieckiego „Ponowa” Skąpe.

Po tych uroczystych ceremoniach rozpoczęła się część główna narady. Rozpoczęła ją Pani Zofia Batorczak – Lubuski Wojewódzki Inspektor Weterynarii, która przedstawiła aktualną sytuację epizootyczną w kraju w kontekście afrykańskiego pomoru świń oraz przeprowadziła szkolenie nt. „Prewencja, bioasekuracja oraz postępowania dzierżawcy obwodu łowieckiego w chwili stwierdzenia ASF.

Kolejnym prelegentem był Pan Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, który zapoznał uczestników narady z zasadami i procedurą zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich leśnych, a w szczególności ich opiniowaniem przez samorządy gminne, a nadleśniczowie – kierownicy rejonów hodowlanych przedstawili plan wykonania odstrzałów oraz omówili szacunkowe stany liczebności zwierzyny w swoich rejonach.

Łowczy Okręgowy – kol. Jacek Banaszek podsumował plan pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2017/2018 z podziałem na samce: jelenie byki, daniele byki i sarny rogacze oraz zapoznał uczestników narady ze zmianami w ustawie Prawo Łowieckie.
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze podsumował działalność ORŁ w sezonie łowieckim 2017/2018 oraz organów okręgowych PZŁ: Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Najwięcej emocji i kontrowersji wzbudziła dyskusja nad zmianami w ustawie Prawo Łowieckie, szczególnie w kontekście wyborów nowych władz PZŁ oraz procedury szacowania szkód łowieckich.

Sami myśliwi i zaprzyjaźnieni sponsorzy zadbali o kulinarny aspekt narady.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze składa serdeczne podziękowania za pomoc udzieloną w organizacji narady łowieckiej niezawodnej firmie „Nadlas” Zofia Nadborska.

Darz Bór!
Jacek Banaszek
fot. www.zielonagora.pzlow.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.