Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WNIOSKI O POMOC W ZWIĄZKU Z KLĘSKĄ SUSZOWĄ
Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

WNIOSKI O POMOC W ZWIĄZKU Z KLĘSKĄ SUSZOWĄ

Autor: Red. dnia 14 września 2018

Poniżej znajduje się wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

Są dwa terminy składania wniosku. Pierwszy od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. dotyczy pomocy za szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy.  W zależności od formy pomocy jaką rolnik chce otrzymać, wypełnić należy część A wniosku gdy ubiega się o pomoc w ramach pomocy de minimis lub cześć B gdy ubiega się o środki z pomocy publicznej. Dodatkowo należy wypełnić X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH oraz załącznik nr 1 „Wykaz działek ewidencyjnych i powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy lub powodzi w 2018 r. w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy”.

Ten sam wniosek jest dla gospodarstw, w których szkody powstały na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, na powierzchni występowania tej uprawy. Według wytycznych  wnioski te można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. W tym przypadku postępujemy analogicznie względem powyższych wytycznych. Należy wypełnić wniosek i w zależności od formy pomocy jaką rolnik chce otrzymać, należy wypełnić także część C wniosku w przypadku ubiegania się z pomocy w ramach pomocy de minimis lub część D w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków publicznych. Dodatkowo należy wypełnić X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH oraz załącznik nr 2 „Wykaz działek ewidencyjnych i powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy lub powodzi w 2018 r. w wysokości co najmniej 30% i poniżej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy”.

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

  1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
    • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
    • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie zawartego we wniosku o udzielenie pomocy oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
  2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 – pomoc publiczna:
    • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

Agencja informuje dodatkowo o tym, iż producenci ubiegający się o pomoc dla upraw ze stratami 70% i więcej, którzy złożą wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, również dla strat w uprawach w przedziale 30%-70%,  nie będą musieli składać drugiego wniosku, właśnie na te uprawy ze stratami w przedziale 30% – 70%.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ARIMR w zakładce Susza – pomoc klęskowa

Natomiast szczegółowe informacje można uzyskać w miejscu składania wniosków, tj.  w biurach powiatowych ARiMR.

Formularz wniosku z załącznikami >> pobierz

Źródło: ARiMR

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.