Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 26 października 2018

W dniu 19 października 2018 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się trzecie w tym roku Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Obrady otworzył i prowadził prezes LIR Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad.

Po powitaniu delegatów oraz zaproszonych gości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w osobach Wojciech Kozieja – dyrektor departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora – Jacek Urbański oraz Jarosław Jaszczuk – kierownik, wybrano członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Po przyjęciu uchwał powołujących składy w/w Komisji delegaci do WZ LIR przyjęli porządek obrad, którego głównym punktem była współinwestycja rozbudowy z nadbudową przy ul. Batorego w Zielonej Górze. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał prezes LIR Stanisław Myśliwiec, który wyjaśnił cel odbywającego się posiedzenia. Po krótce przybliżył tok prowadzonych rozmów zarówno z bankami w kwestii kredytu na budowę, jak również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w tym samym zakresie, czyli pomocy finansowej Izbie.

Następnie głos zabrał Jacek Urbański – dyrektor nowopowołanej instytucji jaką jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Na wstępie przedstawił zadania oraz strukturę LCPR. W dalszej wypowiedzi zaznaczając, że jeżeli Walne Zgromadzenie LIR wykaże wolę współpracy, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego będzie znajdowało się będzie w budynku przy ul. Batorego w Zielonej Górze. Przedstawił harmonogram prac nad współinwestycją oraz warunki współpracy.

Po wyjaśnieniu pytań i wątpliwości delegatów do WZ LIR została przegłosowana uchwała w sprawie zbycia przez Izbę połowy udziałów prawa własności nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Batorego na rzecz Województwa Lubuskiego z prawem pierwszeństwa odkupu.

Podczas dyskusji Walne Zgromadzenie LIR przyjęło wniosek zgłoszony przez Delegata Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR Zbigniewa Gajewskiego o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przekazania bankom udzielającym kredyty preferencyjne wyjaśnień jak dla ARiMR. Należy zaznaczyć, że dniem wystąpienia szkody suszowej jest data szacowania strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę, ponieważ w wyniku innej interpretacji przez bank „dnia wystąpienia szkody”, pomimo że rolnik zawarł umowę ubezpieczenia co najmniej 50% upraw,  bank nie wyraża zgody na zastosowanie rolnikowi ubiegającemu się o kredyt na wznowienie produkcji  obniżenia oprocentowania do 0,5% w skali roku.

Red.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.