Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » OD 2019 ROKU ZMIANY W ONW
Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

OD 2019 ROKU ZMIANY W ONW

Autor: Red. dnia 30 listopada 2018

Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące obszarów ONW. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszarów zakwalifikowanych do typu nizinnego oraz obszary ONW ze specyficznymi utrudnieniami. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania się do obecnie obowiązujących przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1305/2013, które definiuje jednolite w całej UE kryteria biofizyczne do wyznaczenia tych obszarów. Dotyczą one klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby) oraz ukształtowania terenu. Obszary kwalifikują się do ONW jeśli co najmniej 60% użytków rolnych w danej gminie lub obrębie ewidencyjnym spełnia co najmniej jedno z ww. kryteriów biofizycznych.

Utrata statusu w Polsce ONW typ nizinny przez część obszarów (gminy, obręby ewidencyjne) jest wynikiem odejścia od funkcjonujących do tej pory wskaźników społecznych oraz zmianą sposobu definiowania naturalnych utrudnień – odejście od Wskaźnika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP) na rzecz kryteriów biofizycznych. Obszary wyznaczone przy pomocy WWRPP nie pokrywają się w pełni z obszarami wyznaczonymi w oparciu o nowe kryteria biofizyczne.  Do czynników społecznych, z których rezygnuje się, należały: liczba ludności na km2, udział ludności powiązanej z rolnictwem – dotyczy to głównie gmin o dużym udziale lasów i obszarów pod wodami, małym zaludnieniu oraz znaczącym udziale gospodarstw o dużej powierzchni.

Postanowiono, że od 2019 r. obszary ONW typu nizinnego zostaną zastąpione przez ONW z ograniczeniami naturalnymi, kolei obszary ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami od przyszłego roku zostaną rozszerzone i podzielone na dwie strefy: strefa I – niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych oraz strefa II – podgórska.

W województwie lubuskim status ONW utracą następujące 22 obręby:

Gmina Bledzew – obręb Pniewo

Gmina Bytom Odrzański – obręb: Bodzów, Bonów, Drogomil, Popowo, Wierzbnica

Gmina Świebodzin – obręb Lubogóra

Gmina Brzeźnica – obręb: Chotków, Jabłonów, Karczówka, Marcinów, Wichów, Wrzesiny

Gmina Niegosławice – obręb: Gościeszowice, Mycielin, Niegosławice, Zimna Brzeźnica

Gmina Żagań – obręb: Bożnów, Bukowina Bobrzańska, Dzietrzychowice, Jelenin, Stary Żagań.

Rolnicy, których gospodarstwa według nowej metody wyznaczania ONW nie znajdą się na obszarze ONW z ograniczeniami naturalnymi, a wcześniej pobierali dopłaty z tytułu ONW typu nizinnego, otrzymają przez pierwsze dwa lata wsparcie przejściowe. W przyszłym roku będzie im się należało nie więcej niż 80% średniej płatności ONW, jaką otrzymywali z PROW 2007–2013. W 2020 r. natomiast nie więcej niż 20%, ale nie mniej niż 25 euro/ha. Obecnie projekt rozporządzenia jest jeszcze konsultowany społecznie, więc dobrze się jest mu przyjrzeć, a znaleźć go można na stronie resortu rolnictwa pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318056/katalog/12549866#12549866

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.