Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIEBODZIŃSKIEJ I KROŚNIEŃSKIEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Krośnieńska, RP Świebodzińska, Wyróżnione

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIEBODZIŃSKIEJ I KROŚNIEŃSKIEJ

Autor: Red. dnia 7 grudnia 2018

W dniu 4 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Jemiołowie odbyło się wspólne posiedzenie Świebodzińskiej i Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie poprowadził przewodniczący Świebodzińskiej Rady Powiatowej Alfred Kałużny, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim członków rad i rolników oraz zaproszonych gości w osobach: dyrektor Teresa Grzywaczewska i zastępca dyrektora Sylwia Gutkowska z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp., Malwina Kłosiak, Wanda Więdłocka, Agnieszka Jankowiak oraz Magdalena Gadawska z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Andrzej Rochmiński dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego oraz Krzysztof Warcholik kierownik Biura Powiatowego w Świebodzinie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Roman Jabłoński zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., Stanisław Zawadzki prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła oraz Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Jako pierwszy głos zabrał sołtys Jemiołowa Stanisław Mucha, który w skrócie opowiedział o specyfice miejscowości, która liczy ok 300 posesji i jest miejscowością typowo rolniczą, jednocześnie życzył uczestnikom udanych obrad.

Kolejny prelegent dyrektor Andrzej Rochmiński powiedział o problemach dotyczących pomocy suszowej wynikających z niezastosowania się do zaleceń wojewody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Około 80% protokołów wymagało korekt, wobec czego wydłużył się czas na realizację tego zadania. Do rozpatrzenia jest jeszcze ok 1200 protokołów, ale Agencja upora się z tym do końca roku. Kierownik Krzysztof Warcholik dodał, że w powiecie świebodzińskim na 1224 gospodarstwa wnioskujące o płatności bezpośrednie 429 złożyło wnioski o pomoc suszową z czego 356 otrzymało już decyzję. Wnioskowana kwota pomocy to ponad 9,5 mln zł. Poinformował również, iż od początku grudnia wypłacane są płatności końcowe, a 801 beneficjentów w powiecie otrzymało już płatności ONW. Z sali padło pytanie dotyczące braku środków na pomoc de minmis, a przecież rolnicy mieli mieć zapewnione środki w wysokości 15 tyś. euro do wykorzystania w ciągu 3 lat. Nowa pula środków tej pomocy ma być uruchomiona po nowym roku – wyjaśnił dyrektor Rochmiński, natomiast prezes LIR Stanisław Myśliwiec powiedział, że jest to zwykłe niedoszacowanie środków wynikające z prostego rachunku: 1,5 mln gospodarstw razy 15 tyś. euro na 3 lata. Ta kwota nie była zabezpieczona stąd brak środków już w listopadzie br.

Następnie o przedstawienie tematu został poproszony dyrektor Roman Jabłoński, który powiedział, że w powiecie świebodzińskim w zasobie jest obecnie 6685 ha z czego 488 jest wydzierżawione, a 1077 ha nadal czeka na dzierżawę. Jednak są to w większości grunty słabe, zadrzewione, podmokłe itp. W 2018 roku wydzierżawiono 496 ha z czego 302 ha w przetargach ofertowych, natomiast sprzedano 68 ha, na które przypadło 144 umowy. Niewątpliwie nowym zadaniem KOWR jest udzielanie pożyczek inwestycyjnych rolnikom. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tyś. zł, okres spłaty 6 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata za zgodą dyrektora naczelnego KOWR. Oprocentowanie wynosi 2,85 %, dodatkowo KOW pobiera jednorazową prowizję w wysokości 1 %. Beneficjent nie może przeznaczyć pożyczki na uregulowanie innych zobowiązań ponadto musi posiadać zdolność kredytową, płynność finansową, zabezpieczenie spłaty w posiadanym majątku lub poręczenie.

Kolejnym wykład dotyczył wymogów jakie muszą spełnić rolnicy w związku z objęciem całego obszaru Polski OSN. Temat przedstawiła Magdalena Gadawska – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska LODR Kalsk. Wśród nowych wymogów jest przechowywanie nawozów naturalnych jak również kiszonek tak, aby odcieki nie dostawały się gruntu. Od przyszłego roku będzie obowiązywał plan nawożenia azotem, a obecnie wymagana jest ewidencja zabiegów agrotechnicznych. Zmieniły się również terminy stosowania nawozów organicznych. W przypadku nawozów stałych okres ich stosowania to 1 marca do 31 października, czyli krótszy niż był do tej pory. Natomiast istnieją odstępstwa jak chociażby złe warunki pogodowe czy późny zbiór kukurydzy bądź buraków cukrowych. LODR zapowiedział, że w tym zakresie będzie jeszcze przeprowadzać szkolenia w każdym powiecie.

Ostatnim prelegentem była Pani dyrektor Teresa Grzywaczewska, która przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Bieżący rok pokazał jak istotne jest ubezpieczenie upraw, dzięki czemu można było uzyskać również krajowe wsparcie w związku z suszą. Oprócz ubezpieczenia upraw istotne jest ubezpieczenia nieruchomości. Pani dyrektor zachęca do ubezpieczenia gospodarstw. TUW TUW jest jednostką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników i w sposób kompleksowy obsługuje gospodarstwa rolne. Zachęcamy do indywidualnego zapoznania się z ofertą TUW TUW, która jes konkurencyjna i co ważne elastyczna, więc łatwo ją dostosować do potrzeb gospodarstwa.

Na zakończenie wszyscy prelegenci jak również przewodniczący posiedzenia Alfred Kałużny w imieniu swoim jak i swoich instytucji złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

P. Sas

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.