Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.  Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Czesław Hładki.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Madej – wiceprezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Zofia Batorczak – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Edyta Siwicka i Małgorzata Matysek – Powiatowi Lekarze Weterynarii, Sebastian Pieńkowski – dyrektor i Roman Jabłoński – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp., Krzysztof Nowakowski – zastępca dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Aleksander Szperka – zastępca wójta i Hanna Kosim – pracownik Gminy Deszczno, Sylwia Gutkowska – zastępca dyrektora Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Gorzowie Wlkp., Magdalena Żylewicz i Tomasz Kozłowski – przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Szymon Kędzierski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Gorzowie Wlkp., Andrzej Kwiatkowski – zastępca wójta i Jerzy Jesis – pracownik Gminy Kłodawa oraz rolnicy.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, Sebastian Pieńkowski przedstawił plan zagospodarowania nieruchomości Wojcieszyce – Różanki przejętych w wyniku wygaśnięcia umowy dzierżawy, a które pochodzą ze zlikwidowanego SHR Wojcieszyce.  Z przejętej nieruchomości wydzielone zostało ok. 300 ha gruntów i przeznaczone do dzierżawy w przetargu ograniczonym: nieruchomość zabudowana o powierzchni ok. 252 ha, nieruchomość o powierzchni 33 ha oraz nieruchomość o powierzchni 24,21 ha. Przetargi na te nieruchomości zostały już ogłoszone. Co do pozostałych gruntów (ok. 800 ha), sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta, w styczniu 2019 r. zapadną decyzje na szczeblu Ministerstwa Rolnictwa. Jest duże prawdopodobieństwo wymiany tych gruntów dla IHAR Małyszyn, wg. wartości Szacunkowej, w zamian za grunty na których IHAR gospodaruje (grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będące w wieczystym użytkowaniu), które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze.

Na zapytanie rolników dlaczego nie został uwzględniony wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej o zorganizowanie przetargu ograniczonego ofert pisemnych na nieruchomość zabudowaną, dyrektor odpowiedział, że decyzja została taka podjęta ze względu że jest to duża nieruchomość i ze względu na dobro interesu Skarbu Państwa.

Zofia Batorczak przedstawiła dotychczasowe działania Inspekcji Weterynaryjnej celem rozwiązania problemu oraz o sytuacji prawnej związanej z niewłaściwym utrzymywaniem przez rolnika z Ciecierzyc na łąkach nadwarciańskich stada bydła nieoznakowanego, bez dozoru, bez zapewnionej opieki lekarsko-weterynaryjnej, bez obowiązkowych badań monitoringowych w kierunku enzootycznej białaczki, gruźlicy i brucelozy bydła. Bydło to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi oraz stanowi zagrożenie epizootyczne.

Aleksander Szperka oznajmił, że wójt nie wydał decyzji o odebraniu zwierząt właścicielowi, ponieważ w okresie letnim nie stwierdzono znęcania się nad tymi zwierzętami. Zadeklarował współpracę Gminy celem rozwiązania problemu.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zofia Batorczak, zgłosiła potrzebę zorganizowania na początku stycznia 2019 r. spotkania instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie tego problemu, na co zebrani wyrazili zgodę potwierdzając konieczność odbycia takiego posiedzenia aby sprawę definitywnie zakończyć.

Następnie Sylwia Gutkowska przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” dla rolników z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i dobro-wolnych, w tym komunikacyjne, majątkowe i pakietowe.

Ostatni punkt porządku obrad – metody i sposoby ograniczania szkód wyrządzanych przez zwiększającą się populację wilków oraz odszkodowania za szkody omówił przedstawiciel RDOŚ Tomasz Kozłowski, który następnie w formie dyskusji, odpowiadając na pytania przedstawił zasady postępowania w przypadku wyrządzenia szkód przez wilki i bobry.

Na zakończenie przewodniczący złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.