Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka, Wyróżnione

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2019

W dniu 7 marca  2019 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz rolnicy. Na zaproszenie Przewodniczącego przybyli: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Magdalena Gadawska – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska LODR w Kalsku, Justyna Buszewska i Tomasz Krzyżanek – przedstawiciele Biura Powiatowego ARiMR, Jarosław Buszewski – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego wraz z doradcami: Jolanta Nonn, Urszula Sawala, Dominika Puls.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kałek, który po przywitaniu uczestników, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, poprosił panią Magdalenę Gadawską z LODR o przedstawienie tematu wdrażania Programu Azotanowego w związku z przyjęciem do realizacji „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”.

Magdalena Gadawska poinformowała, że Polska przyjęła program działań nazywany Programem Azotanowym na terenie całego kraju. Program działań opracowano w oparciu o ustawę Prawo wodne. Zobowiązuje on wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących m.in. warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek i sposobów nawożenia, prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem. Wymagania Programu działań obowiązują rolników na obszarze całego kraju. Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą spełnić praktyki obowiązkowe. Program określa termin do kiedy dostosować powierzchnię miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
i pojemności zbiorników. Przedstawiła warunki rolniczego wykorzystania nawozów, zasady rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu, okresy nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, plan nawożenia azotem, postępowanie z nadwyżką nawozów naturalnych, sposób dokumentowania realizacji Programu, przykładowe wyliczanie dawek azotu pod wybrane uprawy, kontrole w gospodarstwach.

Grupy gospodarstw pod względem wymagań Programu i i zalecanych dla nich praktyk:
– mniejsze – poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 DJP w gospodarstwie,
– średnie – równe i powyżej 10 ha UR lub równe i powyżej 10 DJP w gospodarstwie,
– duże – powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP,
– bardzo duże – prowadzą chów lub hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Podstawową zasadą stosowania nawozów naturalnych jest nie przekroczenie rocznej dawki 170 kg azotu (N) w czystym składniku z tych nawozów na 1 ha użytków rolnych.

Następnie Justyna Buszewska omówiła zasady naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2019 r. Przypomniała termin składania oświadczeń o braku zmian w 2019 r. w odniesieniu do wniosku złożonego w 2018 r. oraz termin składania wniosków obszarowych za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Zwróciła uwagę na zmiany w przepisach na 2019 r., m.in. do obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw przesunięciu ulega okres przebywania ich na polu, tj. od 1 czerwca do 31 lipca, dodano obszary proekologiczne (EFA), wprowadzono nową delimitację obszarów ONW. Do obszarów ONW włączone zostały obszary miejskie. Nadal będzie obowiązywać degresywność.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec odniósł się do wymogów związanych z terminem stosowania nawozów, zwłaszcza pod wiosenne zasilanie ozimin azotem, co ma znaczenie w przypadku wcześniejszej wegetacji roślin, jak np. w tym roku. Zwrócił uwagę na różnicę przyjętych kryteriów w państwach należących do UE. Wskazywał na zbyt rygorystyczne przepisy w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi
i gnojowicą, zwłaszcza w przypadku prowadzonej hodowli trzody, przy braku gruntów rolnych.

W związku z postulatami rolników zgłaszanymi do członków Rady w sprawie formy przetargów ograniczonych organizowanych przez Oddział Terenowy KOWR na dzierżawę gruntów rolnych, Rada przyjęła stanowisko, aby część działek wydzierżawiać w formie przetargów ofertowych a część działek w formie przetargów licytacyjnych, dla rolników zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.