Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE
Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Targi rolnicze i dożynki

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE

Autor: Red. dnia 4 września 2019

Jak co roku licznie zgromadzeni rolnicy z całej Polski przybyli podziękować za tegoroczne żniwa i prosić o błogosławieństwo na kolejny zasiew. W dniach 31.08-01.09.2019 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników pod hasłem: „Do Matki pełnej darów Ducha Świętego” oraz XI Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę. W tych uroczystych obchodach uczestniczyła również Lubuska Izba Rolnicza, na czele ze Stanisławem Myśliwcem – prezesem LIR i Alfredem Kałużnym – członkiem Zarządu LIR.

Pielgrzymka Izb Rolniczych, 31 sierpnia 2019 r., rozpoczęła się konferencją z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Dotyczyła bieżącej sytuacji w rolnictwie i planowanych najbliższych działań resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Głównym tematem była susza, która szczególnie dotknęła lubuskie rolnictwo i jest bardziej dotkliwa niż w 2018 r.  Poruszono również tematy: postępującej choroby ASF i trudnej walki o utrzymanie produkcji trzody chlewnej w Polsce, problemów z myśliwymi.

Minister J.K.Ardanowski w swoim wystąpieniu przedstawił działania rządu na rzecz wsi i rolnictwa: zwiększenie budżetu na pomoc suszową – uruchomienie rezerw MSWiA i od Premiera, wprowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego, usprawnienie działania spółdzielni, MOLi, wprowadzenie programu wapnowania gleb. Minister zapowiedział, uruchomienie programu nawodnień, wsparcie z PROW do odtwarzania zbiorników wodnych i innych działań zapobiegających suszy. Stwierdził, że w październiku 2019 r. rusz program dofinansowania do usuwania azbestu i program utylizacji odpadów foliowych z rolnictwa. Zapowiedział uruchomienie giełdy towarowej rolnej (zboża, kukurydza), państwowego morskiego portu cukrowego i zbożowego oraz rewitalizację Żuław. Wszystkie te działania mają stworzyć lepsze warunki pracy i sprzedaży wyprodukowanych plonów i produktów oraz poprawę warunków życia na wsi, aby zachęcić młode pokolenia rolników do pozostania na wsi. Minister J.K.Ardanowski w swej wypowiedzi podkreślał, iż nadchodzą czasy, w których rolnicy muszą łączyć swoje siły, w przeciwnym razie utrzymają się tylko duże gospodarstwa. Wspomniał, iż powstaje Krajowa Grupa Spożywcza. Jest to ostatnie zadanie, którego jeszcze nie zrobiłem, a co obiecałem – powiedział Minister J.K. Ardanowski. – Nie było do tej pory tak przychylnego rolnikom rządu, jak obecnie panujący, a żaden Rząd nie jest w stanie zapewnić tyle pieniędzy w budżecie, aby zapewnić byt i zaspokoić potrzeby wszystkich gospodarstw”. Na koniec Minister dodał, że liczy na dobrą współpracę z nowymi władzami KRIR i podkreślił, że chce rozmawiać z liderami środowisk rolniczych nt. rozwiązań strategicznych dla rolnictwa w Polsce.

W dyskusji głos zabrał Alfred Kałużny – członek Zarządu LIR, który poruszył problem niedokarmiania zwierzyny łownej przez OHZ co powoduje, że niszczy ona uprawy oraz zapisów w Prawie łowieckim dot. poniesionych kosztów zbioru i transportu. Zapisy te dotyczą tylko sytuacji likwidacji całkowicie upraw, a nie przy częściowych występujących szkodach. Rolnikom nie płaci się za takie płody rolne jest słoma, a kiedyś otrzymywaliśmy 20% do wartości. W odpowiedzi Minister rzekł, że zgadza się, z tym, iż jest potrzeba radykalnej zmiany Prawa łowieckiego. Jeżeli związek nie widzi potrzeby współpracy z rolnikiem to może należy przeprowadzić rozwiązanie tego związku – zakończył J.K.Ardanowski.

W niedzielę 1 września br. przed uroczystą Mszą Świętą Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w przemowie do zgromadzonych podkreślił, że Dożynki są najważniejszym świętem rolników ale również ważne są dla całego społeczeństwa, ponieważ przypominają, że to właśnie dzięki pracy rolników codziennie trafia na stoły w polskich domach chleb. Przed rozpoczęciem Mszy dożynkowej list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska szef kancelarii Prezydenta RP.

Następnie głos zabrał Minister rolnictwa i rozwoju wsi J.K. Ardanowski. Powiedział: „Dobrze, że tu jesteśmy, że umiemy Bogu przez ręce naszej Matki, Bogu, który pobłogosławił i ziemia plon wydała, umiemy dziękować. Podziękowanie, to jest coś najwartościowszego, co człowiek może innym złożyć i przekazać. Odpowiadając na pytanie: za co jesteśmy wdzięczni polskiej wsi, minister stwierdził: „Przede wszystkim za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, że możemy myśleć o bezpieczeństwie międzynarodowym, militarnym, zdrowotnym, socjalnym dlatego, że mamy żywność. Mamy pod dostatkiem żywności, najwyższej jakości, której bardzo często nie umiemy szanować. W Polsce marnuje się ok. 30 % żywności, to jest grzech, to jest też głupota, żeby marnować pracę ludzi, żeby marnować to, czego w żaden inny przemysłowy sposób się nie wytworzy. I tu każdy z nas powinien się uderzy w pierś, czy kupuje tyle, ile trzeba, czy chroni żywność, czy wie, jakim wysiłkiem jej zdobycie zostało okupione. Tak, mamy za co Ci (Maryjo) dziękować. Mamy prawo i obowiązek dziękować za wielki wkład w historię naszego narodu, w to, że ci, którzy żywili, kiedy nadchodziła próba dziejowa również bronili”.

Centralnym punktem uroczystości dożynkowych była Msza Święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych, w której uczestniczyło ok. 30 tysięcy rolników. Homilię wygłosił biskup włocławski Wiesław Mering, który apelował o obronę wiary i tego dziedzictwa, któremu na imię Polska. We Mszy Świętej uczestniczyli także bp. Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy oraz ks. Stanisław Sojka, sekretarz KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Na zakończenie Mszy św. bp Wiesław Mering poświęcił płody rolne i wieńce dożynkowe.

A.S.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.