Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » PRODUKTY WOLNE OD GMO A OKRES KARENCJI
Główna » Aktualności, Wyróżnione

PRODUKTY WOLNE OD GMO A OKRES KARENCJI

Autor: Red. dnia 13 września 2019

W dniu 9 września 2019 r. Zarząd KRIR przekazał opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

Wprowadzenie okresu karencji w żywieniu zwierząt, z których pozyskuje się lub produkuje wyroby wolne od GMO jest wyjściem naprzeciw rolnikom, którzy zdecydowali się na skarmianie zwierząt paszami bez GMO. Wyeliminowanie śruty sojowej z żywienia zwłaszcza drobiu i trzody jest bardzo trudne ze względu na brak alternatywnego źródła białka charakteryzującego się wysoką wartością. Możliwość skarmiania zwierząt paszami zawierającymi GMO w pewnych okresach życia wybranych gatunków, w przypadku, gdy rynek nie dysponuje wystarczającym zapleczem pasz bez GMO wydaje się racjonalnym rozwiązaniem. Z uwagi na zastosowanie takiego rozwiązania w innych krajach członkowskich UE, podniesiona zostanie konkurencyjność polskich gospodarstw, które produkują lub będą produkowały w systemie żywieniowym bez GMO.

Ponadto w badaniach przeprowadzanych przez liczne instytuty na świecie nigdy nie wykryto śladów trans genów w tkankach ubitych zwierząt żywionych paszą zawierającą rośliny OMO. Zatem możliwość skarmiania zwierząt m.in. śrutą sojową OMO w okresach, kiedy organizmy te potrzebują wysokiej jakości paszy niezbędnej do prawidłowego wzrostu jest korzystna nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także ze względu na ich dobrostan żywieniowy. Z drugiej strony krótki okres żywienia paszami GMO nie powinien wpłynąć w żaden sposób na jakość pozyskiwanych produktów ze zwierząt, które przez większą część tuczu/produkcji otrzymają paszę zgodną z oczekiwaniami konsumentów.

Zarząd KRIR jednocześnie podkreśla konieczność upowszechniania wiedzy na temat uprawy soi i zachęcania rolników do uprawy soi bez OMO, a także potrzebę mobilizacji przedsiębiorstw branży paszowej do zacieśniania współpracy z rolnikami w zakresie skupu soi.

Źródło: KRIR

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.