Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY

Autor: Red. dnia 26 września 2019

W dniu 25 września 2019r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym uczestniczył Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej: Prezes Stanisław Myśliwiec, Wiceprezes Czesław Hładki oraz Członkowie Zarządu Marek Grabia i Alfred Kałużny.

W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciele związków i organizacji rolniczych zrzeszonych w LFR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnikiem spotkania była także Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, jednocześnie radna Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Głównym tematem była kondycja i sytuacja finansowa gospodarstw w województwie lubuskim w związku z wystąpieniem suszy rolniczej w kolejnym już roku i w jeszcze większym nasileniu, przedłużanie się uruchomienia pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników oraz obawy rolników utrzymujących duże stada zwierząt że nie otrzymają pomocy ponieważ w bieżącym roku straty szacowane są w produkcji rolnej, nie ma rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Uczestnicy spotkania przedstawili również inne bieżące sprawy, zagadnienia i potrzeby dotyczące rolników oraz rolnictwa lubuskiego wymagające pilnego załatwienia:
– przedłużająca się weryfikacja protokołów suszowych i w związku z tym brak możliwości ubiegania się o pomoc realizowaną przez KOWR,
– nieuzasadniony wzrost cen środków do produkcji rolnej, przy malejących cenach zbóż, pomimo niższych zbiorów w bieżącym roku,
– przyspieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich dla poszkodowanych rolników,
– weryfikacja oraz zmiana metodologii wyznaczania obszarów ONW, w kontekście występowania suszy rolniczej,
– problem szkód łowieckich na obwodach wyłączonych decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– problem ochrony rynku zbóż,
– retencja wodna w województwie.

Wojewoda zapewnił, że wszystkie sygnalizowane na spotkaniach i kierowane pisemnie sprawy i problemy dotyczące rolnictwa są przedstawiane i przekazywane Ministrowi Rolnictwa. Ze względu na ważność i istotność problemów, co do których decyzje muszą zostać podjęte na szczeblu centralnym, pomógł w zorganizowaniu w trybie pilnym spotkania przedstawicieli lubuskich rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. W dniu 26 września br. do Ministerstwa Rolnictwa udało się 8 przedstawicieli rolników.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.