Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NABÓR NA FERIE ZIMOWE W BIAŁYM DUNAJCU
Główna » Aktualności, Kolonie i zimowiska, Wyróżnione

NABÓR NA FERIE ZIMOWE W BIAŁYM DUNAJCU

Autor: Red. dnia 3 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach 31.01-09.02.2020 r. w Białym Dunajcu.

Wypoczynek zimowy w 2020 r., organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą, został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna urodzona od 1 stycznia 2004 roku, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS (pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania zimowiska.

Informacja o zimowisku>> czytaj

W programie przewidziano naukę jazdy na nartach. W sytuacji niesprzyjającej pogody do jazdy na nartach zostanie uzupełniony program turystyczny.

 

Odpłatność ze strony rodziców/opiekunów za jednego uczestnika zimowiska wynosi 680,00 zł. Należy ją dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, Warszawa: BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.

Stosowne dokumenty w oryginale, wraz z kartą kwalifikacyjną i dowodem wpłaty, proszę dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2020 r. (data wpływu).

 

Poniżej informacje o dokumentacji niezbędnej do udziału w zimowisku w Białym Dunajcu w terminie 31.01-09.02.2020 r.

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (wzór w załączeniu),

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór w załączeniu);

- zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (wzór w załączeniu); na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak w załączonym wzorze.

– oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka (druk KRIR – wzór w załączeniu ) – UWAGA: PODPISUJE RODZIC, NA KTÓREGO WYSTAWIONE JEST ZAŚWIADCZENIE Z KRUS.

Karta kwalifikacyjna >> pobierz

Lista co zabrać >> pobierz 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.