Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, RP Sulęcińska

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2019

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie 17 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, rolnicy oraz zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Ganczarski – kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi LUW, Zenon Fabianowicz – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Andrzej Gembka – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Krzysztof Gorączka – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Zofia Smolińska.

Tak liczna obecność na spotkaniu rolników dowodzi, jak ważnym dla producentów rolnych, hodowców trzody, a także tych co zajmują się produkcją roślinną jest problem rozprzestrzeniającego się wirusa ASF w województwie lubuskim. Jednym z zaplanowanych tematów spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF, więc rolnicy chętnie skorzystali z zaproszenia. W ich wypowiedziach zauważyć można było duże zakłopotanie i obawy, ale i troskę jak postępować i co robić aby choroba nie tylko się nie rozwijała, ale została zlikwidowana.

Stanisław Myśliwiec na początku poinformował o przebiegu wyborów do rad powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej, wyborów delegatów do Walnego Zgromadzenia LIR, Zarządu Izby oraz Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Poinformował o zadaniach i kompetencjach izb rolniczych, o działalności LIR na rzecz rozwiązywania problemów i spraw dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o pracy członków rad powiatowych przy szacowaniu szkód klęskowych. Podkreślił trudną sytuację ekonomiczną lubuskich gospodarstw spowodowaną uzyskiwaniem, kolejny już rok, niższych dochodów ze względu na powtarzające się klęski żywiołowe. Wielu rolników nie otrzymało zaliczek dopłat bez-pośrednich, a przesunięcie terminu wypłaty pomocy suszowej, pomimo, że Minister Rolnictwa obiecywał rolnikom lubuskim realizację tych płatności w pierwszej kolejności ze względu na rozmiar szkód suszowych, jeszcze pogarsza sytuację. Stanisław Ganczarski przekazał informację na temat szacowania szkód suszowych w województwie, z uwzględnieniem powiatu sulęcińskiego, zestawiając dane z każdej gminy. Już powinny być złożone wnioski o płatności suszowe, a jeszcze w protokołach dokonywane są korekty błędów. Dotyczy to głównie gminy Krzeszyce. W powiecie sulęcińskim susza wystąpiła w 682 gospodarstwach, na powierzchni 28.376 ha. Wartość szkód oszacowano na 46.669.767 zł.

Zenon Fabianowicz przedstawił informację o wypłacie pomocy suszowej oraz zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2019 r. i płatności obszarowych PROW. W 2019 r. złożono 660 wniosków suszowych, z których z pomocy publicznej wypłacono środki dla 156 rolników, a z formuły de minimis – 13 rolników. O płatności obszarowe w 2019 r. ubiegało się 1271 rolników. Dla 1228 wypłacono zaliczki, na kwotę ponad 20 mln zł – obsłużono 97% rolników. 171 rolników otrzymało płatności końcowe, na kwotę ponad 73 tys. zł.

O płatności z tytułu ONW złożonych zostało 1259 wniosków. Dla 893 rolników wypłacono zaliczki (75%), a 46 rolników otrzymało płatności końcowe. O płatności PRSK złożonych zostało 342 wniosków. Wypłacono 297 zaliczek, na ok. 7,5 mln zł. Płatności końcowe jeszcze nie zostały realizowane. O płatności RE ubiegało się 40 rolników. Dotąd wydano 9 decyzji, ale jeszcze płatności nie zostały zrealizowane. Kierownik przypomniał, że 31 grudnia 2019 r. upływa termin na dokonanie obowiązkowego corocznego spisu zwierząt gospodarskich, którego wynik należy zgłosić do Biura Powiatowego ARiMR.

Andrzej Gembka poinformował, że już tylko cztery powiaty województwa lubuskiego są wolne od ASF. Od 14 listopada, od wykrycia pierwszego ogniska utworzone strefy: czerwona i żółta, powiększają się po wykryciu kolejnych przypadków wirusa ASF u dzików w nowej lokalizacji. W strefach tych, oprócz wymogu bioasekuracji, zmieniły się wymagania dot. przemieszczania trzody i kierowania do rzeźni. Świnie przemieszczane do rzeźni ze strefy żółtej muszą posiadać świadectwo i muszą mieć wykonane badanie przedubojowe.

Świnie w strefie czerwonej przemieszczane do uboju muszą mieć dodatkowo wykonane badania na ASF. W strefie czerwonej nie prowadzi się odstrzału dzików żeby ich nie płoszyć. W strefie żółtej można prowadzić polowania pod warunkiem że koła myśliwskie posiadają chłodnie celem przetrzymania ubitych dzików do czasu otrzymania wyniku badań na ASF. W strefie tej każdy dzik ubity, padnięty czy potrącony musi zostać zbadany, dlatego niezbędne wręcz jest wyposażenie tego obszaru w chłodnie. Problemem jest również odbiór żywca ze strefy zagrożonej.

Henryk Witkowski poinformował o obowiązku wpisania się rolników do rejestru o odpadach BDO, którzy gospodarują na powierzchni powyżej 75 ha i prowadzeniu ewidencji odpadów niekomunalnych oraz o wdrażaniu programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.