Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POMOC SUSZOWA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH TAKŻE DLA HODOWCÓW GĘSI?
Główna » Aktualności, Wyróżnione

POMOC SUSZOWA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH TAKŻE DLA HODOWCÓW GĘSI?

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi.

W wielu programach pomocowych, takich jak np. związanych z ubiegłoroczną klęską suszy, rolnicy posiadający łąki i pastwiska mogli uzyskać pomoc ze względu na trudności w wyżywieniu bydła, kóz lub owiec. Natomiast producenci gęsi nie mogli liczyć na tego rodzaju wsparcie.

Polskie gęsi słyną z doskonałego mięsa, podbijają rynki europejskie i światowe, dzięki temu, że (przez większość okresu tuczu) żywione są zielonkami w sposób tradycyjny, tzn. z wykorzystaniem łąk i pastwisk, zbiorników i cieków wodnych. Rolnicy prowadzący ten rodzaj produkcji wnioskują, aby ich użytki zielone były traktowane jako użytki paszowe dla zwierząt.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwracał się do MRiRW w związku ze zgłaszanymi problemami hodowców gęsi. Wcześniejsze wystąpienia dotyczyły m.in. nieotrzymywania przez hodowców gęsi tzw.: płatności uzupełniającej przysługującej do trwałych użytków zielonych wykorzystywanych na cele paszowe. Problem jest nadal aktualny, a pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych w ubiegłym roku, pomniejszona hodowcom gęsi o 50%, była zdaniem tych producentów krzywdząca.

Źródło: KRIR

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.