Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska, Wyróżnione

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 12 marca 2020

Posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., zostało zorganizowane przy współudziale Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, Marek Grabia – Członek Zarządu LIR, Marcin Cyganiak – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Leszek Mazurkiewicz – p .o. Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Teresa Grzywaczewska – Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Karina Gołaś – inspektor TUW „TUW”, Jolanta Ratajczak – Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN, Tomasz Uss – Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki WIORiN, Arkadiusz Dombek – p. o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Czesław Hładki. Po powitaniu zebranych i przyjęciu porządku obrad oraz przedstawieniu uczestników spotkania, o zabranie głosu został poproszony Członek Zarządu LIR.

Marek Grabia serdecznie powitał uczestników spotkania oraz poinformował o jego dobrej współpracy i dobrych kontaktach z Inspekcją z racji prowadzenia od wielu lat uprawy ziemniaka, w tym produkcji sadzeniaków.

Następnie Marcin Cyganiak zapoznał uczestników posiedzenia z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podczas swojego wystąpienia podkreślił jak ważne dla życia na ziemi jest zdrowie otaczających nas roślin. Ze względu na ogromne znaczenie roślin dla ludzi, rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych  Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (MRZR). „Chroniąc rośliny – chronisz życie”- to oficjalne hasło obchodów. Nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi. Bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia, w tym człowiek. Pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, rośliny produkują tlen, którym oddychamy. Stanowią żywność dla nas i dla wielu zwierząt. Są ozdobą naszych ogrodów i domów. Ale przede wszystkim kształtują środowisko naszego życia, oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza i hałas. Obecnie, co roku nawet aż 40 procent światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin. Szkodniki i choroby roślin powodują w skali świata ogromne straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, negatywnie wpływając na poziom życia, a nawet losy wielu narodów. Zdrowe rośliny dają wyższe i jakościowo dobre plony. Mogą także wspomagać ludzi w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu, deficytem wody i erozją gruntów. Zgodnie z wytycznymi FAO, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która dba o zdrowie roślin w Polsce, przygotowuje i koordynuje szereg działań promujących Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin na terenie całego kraju. Na stronie PIORiN utworzono specjalną zakładkę, w której można znaleźć informacje o interesujących wydarzeniach i planowanych działaniach podczas MRZR.

Leszek Mazurkiewicz zapoznał uczestników spotkania ze strukturą organizacyjną oraz działalnością WIORiN w Gorzowie Wlkp. Inspekcja realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, określone w ustawie oraz w przepisach o nasiennictwie i przepisach innych ustaw. Zadania te realizowane są w WIORiN przez Dział Nadzoru Fitosanitarnego, Dział Nadzoru Nasiennego, Dział Ochrony Roślin i Techniki, Laboratorium Wojewódzkie, oraz jednostki organizacyjne (Delegatura i Oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu).

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Teresa Grzywaczewska przedstawiła i omówiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – produkty dedykowane dla rolników: Pakiet Super Rolnik zawierający wszystkie produkty dla rolnika z których może skorzystać (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne); obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa; ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od kradzieży z włamaniem; ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów od pożaru i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, w tym OC kombajnisty i OC pszczelarza; ubezpieczenie następstw niebezpiecznych wypadków (NNW); ubezpieczenie Agrocasco.

Obowiązek ubezpieczenia budynku istnieje z chwilą pokrycia go dachem. Suma ubezpieczenia to wartość budynku w stanie nowym pomniejszona o stopień zużycia. Budynki można ubezpieczyć od 13 ustawowych ryzyk. Zakres ubezpieczenia można jeszcze rozszerzyć o 11 ryzyk.

Towarzystwo wprowadza udział własny Ubezpieczającego w wysokości 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 zł, w szkodach powstałych na skutek: pożaru powstałego poza siedliskiem, kradzieży części sprzętu rolniczego z siedliska, awarii sprzętu rolniczego. Za dopłatą dodatkowej składki istnieje możliwość zniesienia udziału własnego.

W Pakiecie Super Rolnik stosowane są zniżki, w zależności od rodzaju ubezpieczeń. Karta Dużej Rodziny uprawnia klienta do uzyskania dodatkowej zniżki w wysokości: 30% w przypadku ubezpieczeń rolnych / majątkowych i 15% w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

W dyskusji poruszony został temat bytowania stada bydła bez nadzoru w Ciecierzycach, gmina Deszczno oraz pojawiania się ognisk ptasiej grypy.

Rada z zadowoleniem przyjęła informację, że zwierzęta te wziął pod swoją opiekę gospodarz z Lipek Wielkich, gmina Santok, że nie będą już niszczyły upraw okolicznych rolników, nie będą już stwarzały zagrożenia wychodząc na drogi oraz że nie będą stanowiły zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego.

Rada wysłuchała informacji o zaistniałej sytuacji w powiecie gorzowskim, gdzie w ramach  przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim, wraz Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii wydali w połowie stycznia 2020 roku decyzję o zagazowaniu 40 000 sztuk indyków. Po dokonaniu gazowania ptaków pobrano 420 prób i żadna próba nie potwierdziła obecności wirusa ptasiej grypy w hodowli. Mimo spełnienia wszystkich nakazów od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przez hodowców oraz ostatecznej dezynfekcji, która odbyła się w dniu 03.02.2020 roku, właściciele nie otrzymali decyzji o wypłacie odszkodowania za oszacowany żywiec indyczy, oszacowaną paszę i słomę. Hodowcom nie wystawiono także decyzji o zniesieniu zakazu hodowli.

Na dzień 11.03.2020r. (tj. daty redagowania relacji ze spotkania) – w/w decyzje nadal nie zostały wydane.

Pobyt w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa był okazją zwiedzenia Laboratorium Wojewódzkiego, które funkcjonuje w oparciu o wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres działalności laboratoryjnej, dla której spełnione są wymagania w/w normy, jest udostępniony klientom na stronie internetowej PIORiN. Podstawę budowania i umacniania zaufania klientów do wyników badań stanowi Certyfikat Akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania laboratoryjne na zlecenie klientów i mieści się w dwóch lokalizacjach: Laboratorium Fitosanitarne w Gorzowie Wlkp. oraz Pracownia Oceny Nasion w Zielonej Górze. Laboratorium Fitosanitarne wykonuje badania w zakresie wykrywania obecności i identyfikacji organizmów szkodliwych dla roślin w roślinach, produktach roślinnych. Pracownia Oceny Nasion zajmuje się oceną laboratoryjną materiału siewnego i uznaniu go za materiał siewny spełniający wymagania jakościowe.

Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, realizowanych zgodnie z przepisami prawa i gwarantujących spełnienie oczekiwań klientów.

Jolanta Ratajczak – WIORiN

Eugeniusz Rudkiewicz – LIR

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.