Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NABÓR NA KOLONIĘ – UWAGA – ZMIANA TERMINU!!!
Główna » Aktualności, Kolonie i zimowiska, Wyróżnione

NABÓR NA KOLONIĘ – UWAGA – ZMIANA TERMINU!!!

Autor: Red. dnia 25 czerwiec 2020

Szanowni Państwo,

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię, która odbędzie się w dniach 9-17 lipca 2020r. (a nie jak wcześniej informowano 18-26.07.2020 r.) nad morzem w Ośrodku Kolonijnym „KORSARZ” we Władysławowie-Chłapowie (ul. Jaśminowa 12 i 21).

9-dniowy wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego (program w załączeniu).

W wypoczynku letnim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 1 stycznia 2004 r.), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie w jakim jest organizowana kolonia. – W załączeniu wzór zaświadczenia z KRUS.

Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (w załączeniu), w związku z epidemią COVID-19, rekrutacja uczestników na kolonię odbędzie się ze szczególnym przestrzeganiem wspomnianych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi (potwierdzenie w ankiecie kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniu o stanie zdrowia uczestnika – w załączeniu). Uczestnicy zobowiązani są do posiadania indywidualnej osłony ust i nosa do wykorzystania podczas wyjazdu kolonijnego (dodatkowe informacje co należy zabrać w zał.). Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu (w załączeniu) o przypadku choroby przewlekłej dziecka, mogącej narazić je na cięższy przebieg zakażenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Rodzice/opiekunowie oraz uczestnicy kolonii potwierdzają zapoznanie się z regulaminem kolonii (w zał.).

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej, która wynosi 570,00 zł (pięćset siedemdziesiąt zł), po wcześniejszym zapisaniu dziecka na listę uczestników w Biurze LIR w Zielonej Górze, należy wpłacać na konto organizatora:

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Żurawia 24 lok. 15

00-515 Warszawa

Bank BNP Paribas S.A. nr : 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

Z dopiskiem: wpłata na cele statutowe, imię nazwisko uczestnika oraz termin turnusu

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 2 lipca br. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza

Kożuchowska 15 a

65-364 Zielona Góra

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania udostępnione zostały w załącznikach.

W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji – Katarzyna Frąckowiak, tel. 68-324 62 62.

Zapraszamy!

Tym samym życząc uczestnikom udanego wypoczynku w specyficznych okolicznościach.

Pamiętajmy: wspólne poszanowanie zdrowia poprzez stosowanie się do odpowiednich wytycznych, nie wpłynie na sympatyczne spędzenie wyjazdu wakacyjnego!

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia/zrealizowania i dostarczenia do 2 lipca br.):

- zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – na zaświadczeniu musza znaleźć się informacje jak w załączonym wzorze;

karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu 

- ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- regulamin kolonii

 Dokument do przekazania podczas zbiorki:

oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika na dzień wyjazdu 

 Dokumenty dodatkowe:

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania.

Dokumenty do zapoznania się i stosowania:

- program kolonii,

-wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży,

- lista – co należy zabrać.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.