Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » BRAK PŁATNOŚCI DO KONOPI ODMIANY FINOLA
Główna » Aktualności, Wyróżnione

BRAK PŁATNOŚCI DO KONOPI ODMIANY FINOLA

Autor: Red. dnia 30 marca 2021

W związku z ukazaniem się na ministerialnej stronie internetowej informacji, iż od tego roku nie przysługują żadne płatności do uprawy konopi odmiany Finola, Lubuska Izba Rolnicza w piśmie z dnia 15 marca br. przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.

W naszej ocenie jest to krzywdzące w stosunku do rolników, którzy poczynili już szereg czynności przygotowujących do siewu konopi właśnie tej odmiany. Jak wiadomo, aby móc uprawiać konopie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia. W tym celu składa się do urzędu gminy szereg dokumentów, w tym informację o odmianie, jaką rolnik zamierza uprawiać. Procedura ta inicjowana jest jesienią w roku poprzedzającym uprawę, tak aby urzędy gmin mogły wystąpić do urzędu marszałkowskiego z zapotrzebowaniem na areał, który zostanie obsiany konopiami. Już na tym etapie rolnik deklaruje jaką odmianę i na jakim areale będzie uprawiał. Dodatkowo rolnik planując uprawę musi zabezpieczyć się w materiał siewny, w związku z tym najczęściej rezerwuje go u hodowcy z wyprzedzeniem, płacąc zaliczkę lub całą należną kwotę. Tak przygotowany producent rolny oczekuje już tylko na termin siewu, jednakże, nieco ponad miesiąc do siewu, otrzymuje właśnie taką, nieprzychylną mu, informację o wstrzymaniu dopłat do konopi odmiany Finola.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację:

Ustalając zasady przyznawania płatności bezpośrednich każde państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane jest do przestrzegania ram prawnych określonych w przepisach UE, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. rozporządzenia, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC). Ponadto, jeśli drugi rok z rzędu średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza ww. zawartość THC, państwo członkowskie powiadamia Komisję o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE. Powiadomienie takie jest przesyłane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 najpóźniej do dnia 15 stycznia w kolejnym roku składania wniosków. Począwszy od tego roku składania wniosków, odmiana, której dotyczył ten wniosek, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich w danym państwie członkowskim (art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 639/2014).

Przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole zawartości THC w uprawach konopi włóknistych wykazały, że w przypadku konopi odmiany Finola, uprawianych w Polsce w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość (0,2%).

W związku z powyższym od roku 2021 nie ma możliwości przyznania płatności bezpośrednich do upraw konopi odmiany Finola. Odmienne podejście byłoby niezgodne z przepisami UE. Również płatności obszarowe w ramach PROW nie będą przyznawane do takich upraw, ze względu na powiązanie przyznawania tego wsparcia z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich.

Jednocześnie pragnę potwierdzić, że w trwających pracach na forum UE, dotyczących przepisów na lata 2023-2027, pod uwagę brane jest m.in. zwiększenie dopuszczalnej zawartości THC w konopiach z 0,2% do 0,3%.

Pismo MRiRW >> otwórz

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.