Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE NOWOSOLSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Nowosolska, Wyróżnione

POSIEDZENIE NOWOSOLSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 9 lipca 2021

W dniu 2 lipca br. w sali Zajazdu u Prezesa w Otyniu odbyło się posiedzenie Nowosolskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Było to pierwsze robocze spotkanie po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Posiedzenie otworzył i poprowadził przewodniczący Rady Marek Strzelczyk. Przywitał on wszystkich obecnych członków Rady i odczytał proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Pierwszym z zaproponowanych tematów to pisma kierowane do rolników z Agencji Nasiennej dotyczące informacji o korzystaniu z odstępstwa rolnego. Rolnicy, którzy otrzymują takie wezwania nie do końca wiedzą czy odpowiadać i w jakim zakresie, tym bardziej, iż większość z nich używa do siewu materiał kwalifikowany. Pan Tadeusz Mydłowski powiedział, że informacji należy udzielić, gdyż są już przypadki postępowań sądowych w tej sprawie. Dyskusja w tej kwestii potwierdziła, iż sytuacja z Agencją Nasienną nie jest oczywista i powinny być wypracowane jakieś zasady jej funkcjonowania jako sp. z o.o. oraz zasady udzielania informacji przez rolników. Kolejne tematy to również te, które były omawiane podczas Walnego Zgromadzenia LIR, a mianowicie zagospodarowanie folii i siatek rolniczych. Jest to problem większości rolników, a punktów odbioru jest tak naprawdę niewiele. Obecni przyznali, że przynajmniej jeden taki punkt odbioru powinien być w każdej gminie. Uczestnicy spotkania dyskutowali nt. rolnictwa w czasie pandemii, w szczególności o zmianach prawnych, które były w tym czasie podejmowane. Dużo kontrowersji wzbudziła ustawa o ochronie zwierząt, która miała dać spore uprawnienia (na równi z inspekcjami państwowymi) dla organizacji prozwierzęcych. Byłby to duży cios dla hodowców zwierząt, którzy i tak są zewsząd kontrolowani. Przewodniczący zauważył również, że coraz częściej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje do Izby z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości o powierzchni powyżej 2 ha. Często są to grunty nieużytkowane przez wiele lat, zadrzewione, zakrzaczone, wymagające czasu na doprowadzenie do stanu użyteczności. Natomiast część rolników jest zdania iż powinna być również możliwość dzierżawy takich nieruchomości, gdyż nie każdego stać na kupno. W sprawach bieżących członkowie Rady dyskutowali nt. wysokości diet za posiedzenie rady powiatowej oraz w związku z tym nad wysokością podatku rolnego, który z roku na rok jest wyższy ze względu na wysokość ceny skupu żyta. Część członków Rady stwierdziła, iż izby rolnicze są dla wielu nadal anonimowymi instytucjami; dlatego powinny się one bardziej reklamować.

Przewodniczący kończąc obrady i dziękując obecnym za przybycie, zapytał o termin kolejnego spotkania. Obecni jednomyślnie zaproponowali, iż dobrze byłoby zorganizować je po żniwach, jak będzie trochę więcej czasu.

Jednocześnie w imieniu Nowosolskiej Rady Powiatowej LIR chcielibyśmy serdecznie podziękować właścicielowi Zajazdu u Prezesa za nieodpłatne udostępnienie sali i poczęstunek dla uczestników spotkania.

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.