Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 7 wrzesień 2021

W dniu 30 sierpnia br. w Parku Ryb w Skwierzynie odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli zaproszeni goście: Agata Bobrowska Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Małgorzata Matysek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu oraz zastępca PLW w Międzyrzeczu Edyta Siwicka, Krzysztof Warcholik Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Międzyrzeczu, Agata Karmelita z Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Gorzowie Wlkp., Kacper Mikołajewicz oraz Paweł Kubiak z Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie, a także rolnicy. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Andrzej Kałek, który po powitaniu gości, przeczytał porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Pierwszy temat dotyczył sytuacji ASF w powiecie międzyrzeckim i przedstawiła go Agata Bobrowska LWLW. Według podanych informacji w 2021 r. w województwie lubuskim stwierdzono 6 ognisk ASF u świń, w tym jedno w powiecie międzyrzeckim, natomiast u dzików 1202 ogniska.  Nadal prowadzone są przeszukiwania, również z udziałem wojska, w celu zabezpieczenia martwych dzików. Przeszukania prowadzone były również  za pomocą drona. W celu minimalizacji migracji zostały zamknięte przejścia dla zwierząt wzdłuż S3, A2 i DK18, jak również prowadzone były grodzenia przez nadleśnictwa. Ilość świń w woj. lubuskim to 195230 szt. w 960 stadach natomiast w powiecie międzyrzeckim jest 48943 świnie w 109 stadach. Obecnie cały powiat jest w strefie czerwonej, natomiast dla przypomnienia: obszar zapowietrzony to teren o promieniu 3 km od ogniska, a zagrożony 10 km od ogniska. Inspektorat weterynarii wykonuje szereg kontroli bioasekuracyjnych, co ma zabezpieczyć przed kolejnymi ogniskami ASF u świń. Dzięki takim kontrolom udaje także wyłapać nielegalne stada świń. Rolnicy apelują o większą liczbę  laboratoriów badających świnie pod ASF, gdyż zdarzają się duże obsunięcia w otrzymywaniu wyników. Obecnie próbki krwi wysyłane są trzy razy w tygodniu do Puław lub do Zduńskiej Woli. Kolejna podnoszona przez rolników kwestia to problem ze zbytem świń ze strefy czerwonej. Nawet jeśli hodowcom uda się znaleźć odbiorcę, ceny skupu są na granicy opłacalności, a nawet poniżej tej granicy. Rolnicy uważają, że dziki stanowią największy problem ze zwalczaniem ASF. Powtarzające się nieprawidłowe liczenia znacznie obniżają szacunkową liczebność tego gatunku w danym rejonie. Ponadto, jak się okazuje, część dzików mimo zakażenia wirusem nie wykazuje typowych objawów choroby co wskazuje iż są nosicielami, jest to bardzo niepokojące i niebezpieczne. Dodatkowo myśliwi, jak zaznaczają rolnicy, muszą spełnić wiele formalności i wymogów w zakresie odstrzału dzików co nie ułatwia walki z ASF.

Kolejny prelegent Krzysztof Warcholik – kierownik BP ARiMR w Międzyrzeczu. Nawiązując do poprzedzającego wystąpienia wspomniał o pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. W związku z tym w terminie od dnia 28 sierpnia 2021r.do dnia 30 listopada 2021 r. producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej ARiMR. Kierownik przypomniał również, że ARiMR prowadziła nabory wniosków o wsparcie na bioasekurację, o które wystąpiło 12 hodowców świń z powiatu międzyrzeckiego. Są to działania cyklicznie pojawiające się więc warto zapoznać się z harmonogramem naboru wniosków. Jeśli chodzi o wnioski w tym roku do biura wpłynęło 1585 wniosków obszarowych; nie było oświadczeń w związku z koniecznością podawania wszystkich upraw. Wypłata zaliczek nastąpi od połowy października. Część gospodarstw będzie musiało poczekać na wyniki kontroli administracyjnych, wtedy będą mogli spodziewać się płatności. Powiat międzyrzecki jest w tym roku wyłączony z kontroli foto więc nie będzie z tego tytułu opóźnień wypłaty zaliczek i płatności końcowych, których można się spodziewać od 1 grudnia. Do Biura Powiatowego w Międzyrzeczu wpłynęły 202 wnioski o płatności rolnośrodowiskowo – klimatyczne i 96 wnioski o płatności ekologiczne. W przypadku dopłat do materiału siewnego Biuro przyjęło 131 wniosków- najwięcej z gminy Międzyrzecz.

Istnieje również możliwość dofinansowania, poprzez wnioskowanie do ARiMR, działalności KGW (festyny, eventy itp.). Dofinansowanie dla zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich to kwota do 8 tyś. zł. W powiecie międzyrzeckim jest zarejesrtowane 5 KGW.

Kolejny wykład dotyczył ubezpieczeń, przede wszystkim w rolnictwie, ale nie tylko. Temat przedstawiła Agata Karmelita z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, która zaproponowała szeroki wachlarz ubezpieczeń zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych i dodatkowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej oraz tych nie powiązanych z rolnictwem.

Ostatni temat to prezentacja preparatu FLORAHUMUS, który przedstawił Kacper Mikołajewicz, przedstawiciel Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie. FLORAHUMUS to nowoczesny stymulator wzrostu stworzony na bazie kwasów humusowych z węgla brunatnego, który pozyskiwany jest ze złóż Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa. Poprawia on skład gleby, wzmacnia system korzeniowy oraz wpływa na lepsze magazynowanie wody w glebie przyczyniając się do lepszego wzrostu i plonowania roślin. Produkt posiada pozytywną opinię wydaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ponadto jest to produkt, który może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych. Badania polowe wykazują pozytywne działanie preparatu na wybarwienie roślin i owoców, podwyższają plonowanie i zmniejszają ilość porażenia roślin przez choroby. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjno – informacyjne oraz próbkę preparatu, natomiast trzech rolników w drodze losowania otrzymało jedno litrowe opakowania środka FLORAHUMUS.

Po tym wykładzie Przewodniczący Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w spotkaniu, po czym zamknął posiedzenie.

P. Sas

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.