Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » CZY NASTAPI ZMIANA W PRZEPISACH DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?
Główna » Aktualności, Wyróżnione

CZY NASTAPI ZMIANA W PRZEPISACH DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 22.10.2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w związku z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie. Powodem takiego wystąpienia jest narastające zjawisko konfliktu pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich a rolnikami, w którym to konflikcie rolnicy obwiniani są o wszelkie uciążliwości środowiskowe.

W odpowiedzi Resort Rolnictwa udzielił następującej informacji:

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii zauważają wskazane przez Krajową Radę Izb Rolniczych problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie.

Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii kontynuuje prace nad projektem nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy (1 W ramach tych prac podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia — planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakazem zabudowy. W ramach planu ogólnego analizowane jest również rozwiązanie, zgodnie z którym decyzje administracyjne będą stanowiły narzędzie do uzupełniania zabudowy tylko w terenach już ukształtowanych przestrzennie — w obszarach uzupełnienia zabudowy wydzielonych w planie ogólnym w ramach obszarów rozwoju zabudowy.

Ponadto rozważane jest ograniczenie przestrzenne wydawania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez ustalenie maksymalnego zasięgu obszaru analizowanego.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).”

Źródło: KRIR

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.