Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 12 lipiec 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Kursku, gmina Międzyrzecz, odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz: Zdzisław Janas – honorowy członek Międzyrzeckiej Rady Powiatowej, Stanisław Ganczarski – kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Buszewski – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Międzyrzeczu.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kałek, który po przywitaniu uczestników i przyjęciu porządku obrad poprosił przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przedstawienie informacji podsumowujących szacowanie szkód w 2020 roku spowodowanych wystąpieniem suszy oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz o ilości protokołów wygenerowanych przez aplikację suszową i protokołów sporządzonych przez komisje z oszacowania pozostałych szkód – potwierdzonych przez wojewodę.

Stanisław Ganczarski przypomniał, że ze skutkami suszy rolniczej lubuscy rolnicy borykają się już od 2015 roku. Wówczas złożono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1400 wniosków. Agencja udzieliła poszkodowanym pomocy na kwotę 10.866.349,74 zł. W 2016 r. wnioski o przyznanie wsparcia złożyło 66 rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy. Wypłacono 228.429,50 zł środków pomocowych. Największy deficyt wody wystąpił w 2018 r. Niekorzystne warunki pogodowe negatywnie przełożyły się na stan i kondycję większości upraw, a tym samym na wysokość plonów. O udzielenie wsparcia zwróciło się 6396 rolników. Wypłacono 107.329.705,40 zł. W 2019 r. straty spowodowane suszą były większe ze względu na „narastanie” niedoboru wody. O udzielenie wsparcia wystąpiło 8462 rolników, którym wypłacono 150.591.319,18 zł. Razem w tych latach udzielono pomocy suszowej na kwotę 269.015.804 zł.

Od 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r., wnioski o oszacowanie strat suszowych można składać tylko poprzez publiczną aplikację, która została utworzona przez Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Cyfryzacji i IUNG Puławy, korzystając z własnego Profilu Zaufanego. Protokół z szacowania strat jest w aplikacji wygenerowany automatycznie jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Szkody spowodowane przez pozostałe niekorzystne zjawiska atmosferyczne są szacowane przez komisje powoływane przez wojewodę. W 2020 r. w woj. lubuskim wystąpiły przymrozki wiosenne oraz grad. Wojewoda powołał 13 komisji, które sporządziły 120 protokołów. Straty zostały oszacowane na powierzchni 6093 ha upraw, na wartość 5.549.034 zł. W powiecie międzyrzeckim sporządzono 29 protokołów z oszacowania szkód przymrozkowych oraz 4 protokoły z powodu wystąpienia gradobicia (w obrębie Kalsko). We wszystkich przypadkach poniesione straty wynosiły poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. W ubiegłym roku w woj. lubuskim w aplikacji wygenerowanych zostało automatycznie 26 protokołów suszowych, które zostały potwierdzone przez wojewodę. Nie dotyczyły one gospodarstw z powiatu międzyrzeckiego. W ogłoszonym naborze wniosków w czerwcu bieżącego roku o przyznanie pomocy finansowej, do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 21 wniosków. W roku 2021 szkody suszowe również będą szacowane za pomocą publicznej aplikacji. Wszystkie zgłaszane uwagi dotyczące usprawnienia i poprawienia aplikacji wojewoda lubuski przekazał do Ministerstwa Rolnictwa. Rolnicy nadal nie mają możliwości odwołania się od wyliczeń strat.

Zaplanowane tematy w kolejnym punkcie posiedzenia:
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat:
– realizacji płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2020 rok w województwie i powiecie międzyrzeckim,
– naboru wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW kampanii 2021 – województwo i powiat międzyrzecki,
– naboru wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego (województwo i powiat),
– wsparcia za szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz naboru wniosków o udzielenie pomocy nie mogły być zrealizowane ponieważ nikt z Agencji nie przybył na posiedzenie, pomimo wystosowanego zaproszenia dla dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego oraz kierownika Biura Powiatowego w Międzyrzeczu.

W dalszej części spotkania przewodniczący Rady poinformował o problemach nurtujących rolników, jakie zostały omówione podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej: zagrożenia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF oraz grypy ptaków, temat odstępstwa rolnego oraz pism wysyłanych do rolników przez Agencję Nasienną w Lesznie o podawanie informacji o zakresie wykorzystywania materiału z własnych zbiorów jako materiału siewnego, kwestie związane z lokalizacją płyt obornikowych w przypadku prowadzenia dużych hodowli w miejscowościach o gęstej zabudowie i uciążliwości zapachowe dla mieszkańców, problemy z utylizacją folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej typu siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu big bag, itp.

Paweł Egrowski przedstawił informacje ze spotkania w sprawie ASF, które odbyło się w dniu 21 maja br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, z udziałem rolników – hodowców trzody chlewnej z Wielkopolski.

Następnie członkowie Rady dyskutowali o suszy rolniczej jaka w bieżącym roku występuje w województwie i braku informacji na temat szacowania powstałych szkód w uprawach oraz o pogarszającej się sytuacji na rynkach rolnych.

Zamykając obrady przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo, życzył dobrej pogody podczas żniw i dobrych zbiorów oraz bezpiecznego żniwowania.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.