Główna » Wywiady

Wywiady

2012

ROLNIK MUSI CIĄGLE ŻYĆ NADZIEJĄ – Państwo Helena i Czesław Golińczakowie czytaj…

ELASTYCZNE GOSPODAROWANIE – Państwo Jadwiga i Zbigniew Gajewscy czytaj…

ROLNICY TO LIDERZY WYKORZYSTANIA DOPŁAT – wywiad z prezesem Władysławem Piaseckim czytaj…

PRZYSZŁOŚĆ LUBUSKIEGO ROLNICTWA – wywiad z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego – Stanisławem Tomczyszynem czytaj…

PIECZARKI TO NASZE HOBBY – Państwo Danuta i Waldemar Ochryniuk czytaj …

2011

 

2010

 

2009

SPÓŁDZIELNIA IDZIE Z DUCHEM CZASU – wywiad z Bogusławem Pietrowem czytaj…

PODSUMOWANIE I PROGNOZY – wywiad z Władysławem Piaseckim, prezesem LIR czytaj…

 

2008

GOSPODARUJE MIMO WIELU PRZECIWNOŚCI - wywiad z Ryszardem Garbaczem czytaj…

ROBIĘ TO CO LUBIĘ… - Państwo Joanna i Marek Grabia czytaj…

WRÓCIŁEM Z MIASTA NA GOSPODARSTWO  - wywiad z Grzegorzem Iwanickim czytaj…

KRIR ZA MNIEJSZYMI ZMIANAMI W PROW - wywiad z Władsysławem Piaseckim, prezesem LIR czytaj…

KONKURENCJA PODNIESIE JAKOŚĆ WINA - rozmowa z Danutą Krojcig czytaj…

LUBUSKI ROLNIK W PENSYLWANII - rozmowa z Bogusławem Pietrowem - uczestnikiem wyjazdu studyjnego do USA czytaj…

NAJWAŻNIEJSZE TO MIEĆ SPOSÓB NA NIEOPŁACALNOŚĆ -  wywiad z Ryszardem Piórkowskim czytaj…

WIEDZA I STRATEGIA NAJWAŻNIEJSZE W GOSPODAROWANIU – państwo Małgorzata i Wiesław Pronkiewicz czytaj… 

ROZMOWA O UTYLIZACJI Z PREZESEM LIR – Władysławem Piaseckim czytaj…

ROZMOWA Z TOMASZEM MOŻEJKO – DYREKTOREM ANR W GORZOWIE WLKP.  czytaj…

NIE WIEDZIAŁAM, ŻE KOCHAM ZIEMIĘ - wywiad z Dorotą Szewior czytaj…

 

2007

 INWESTYCJE – CIĄGŁA KONIECZNOŚĆ – państwo Helena i Bronisław Bach czytaj… 

MŁODZI OŻYWIĄ GOSPODARKĘ – państwo Celina i Piotr Domagała czytaj… 

SUKCES W ROLNICTWIE TO CIĄGŁA PRACA I NAUKA – Rozmawiamy z Państwem Przemysławem i Agnieszką Fabjańczyk oraz rodzicami – Lesławem i Ireną Fabiańczyk czytaj…

OCHRONA ŚRODOWISKA CELEM NADRZĘDNYM - wywiad z Czesławem Hładkim czytaj…

NAJLEPSZA INWESTYCJA TO DOBRY SPRZĘT I WIEDZA – Państwo Henryk i Małgorzata Kursa czytaj…

ZARZĄDZANIE „NA SWOIM” TO DZIŚ SZTUKA – Państwo Zenon i Zofia Małowscy czytaj… 

 KWESTIE REPREZENTACJI POLSKICH ORGANIZACJI W BRUKSELI - wywiad z prezesem LIR Władysławem Piaseckim czytaj…

 

2006

BRAK STAŁEJ KONIUNKTURY – Państwo Władysława i Henryk Adamów czytaj…

TRUDNO O OPŁACALNOŚĆ NA SŁABYCH ZIEMIACH – wywiad z Andrzejem Fritsche czytaj …

NASZA WIEŚ ZALEŻY OD NAS - przedstawiamy działalność Wojciecha Półtoraka czytaj…

Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ – państwo Ewa i Władysław Rzepka  czytaj…

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.