Główna » „Rolniczy Puls”

„Rolniczy Puls”

SŁOWO OD REDAKCJI „ROLNICZEGO PULSU”

 Mija 18 lat odkąd wydajemy informator „Rolniczy Puls”. Na jego łamach staraliśmy się przedstawiać i przybliżać Czytelnikom wszystkie wydarzenia z naszej Izby oraz ważne informacje z zakresu rolnictwa i rozwoju lubuskiej wsi.

To był okres szczególnie trudnych przemian zachodzących w całym otoczeniu obszarów wiejskich, głównie poprzez dopasowanie funkcjonowania gospodarstw rolnych do zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziękuję za możliwość przedstawiania ciekawych i pouczających losów wielu z Państwa w niniejszym biuletynie, co wymaga odwagi i zgody na medialną przygodę pokazania się w swoim środowisku. Proszę wierzyć, że przedstawiane wywiady z rolnikami, często trudnej i pracowitej drogi życiowej są często konfrontowane z własnymi losami stając się inspiracją i potwierdzeniem dobrze wykorzystanego życia.

Instytucji o zasięgu wojewódzkim, jaką jest Izba trudniej wytworzyć więzi wśród swoich członków, jakie można spotkać w obrębie jednej wsi sołeckiej.

Dla wielu z mieszkańców obszarów wiejskich z zacięciem społecznikowskim – wieś staje się za małym kosmosem do działania, a takie możliwości dają organizacje o szerszym spektrum oddziaływania. Idea społeczeństwa obywatelskiego i wywalczona demokracja obligują niejako do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Dysponujemy dziś nowoczesnymi mediami i dzięki rozwojowi internetu zachęcam do kontaktu z nami poprzez witrynę lir.agro.pl, poprzez którą chcemy wiernie służyć sprawom naszego rolnictwa i wnosić wkład w unowocześnianie gospodarstw. Chcemy, aby rolnicy potrafili wykorzystać wszelkie sposoby ułatwiające życie na wsi, pracę na roli i zmierzające do podniesienia wydajności gospodarstwa.

 

Warunki prenumeraty 

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.