Główna » WYNIKI INWENTARYZACJI DZIKÓW

WYNIKI INWENTARYZACJI DZIKÓW

W dniach 24-26 listopad 2016 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, RDLP w Zielonej Górze przeprowadziła inwentaryzację dzików. Była ona przeprowadzona metodą pędzeń próbnych, na powierzchni minimum 10% obszaru nadleśnictwa. Powierzchnie próbne były wybierane losowo.

Do udziału w liczeniu zostali zaproszeni również delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej, którzy występowali w charakterze obserwatorów.

Załączamy plik ze zbiorczymi wynikami inwentaryzacji dzików przekazane nam przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze pobierz>>

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.