Główna » Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

 

PISMO LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

- Alfred Kałużny – redaktor naczelny,

- Anna Słowik - skład gazety, opracowania graficzne oraz reklamy,

Redaktorzy:
– Katarzyna Frąckowiak,
– Eugeniusz Rudkiewicz,
– Paweł Sas,
- Anna Słowik.

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.