Główna » Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód

Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód

 

W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia br. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo łowieckie informujemy, iż w świetle nowych przepisów podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.