Główna » Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód

Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód

 

Informujemy, iż w świetle nowych przepisów właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa wniosek o szacowanie szkód do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody, a w sadach w terminie 14 dni wraz z podaniem ilości uszkodzonych drzew.

Zgodnie z Art. 46c pkt 3 i 4 Ustawy Prawo łowieckie wniosek musi zostać złożony w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Wykaz osób uprawnionych do szacowania szkód łowieckich znajduje się w Biurze Lubuskiej Izby Rolniczej.

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.