Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ – ARIMR OSTRZEGA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o podanie ścieżki administracyjnej, jaka ma miejsce w kwestii ponoszenia kosztów utylizacji tusz dzików, u których wykryto wirus Afrykańskiego Pomoru Świń. Według przyjętych procedur w przypadku stwierdzenia wystąpienia wirusa ASF u choćby jednego z dzików znajdujących się w chłodni, utylizacji ulega cała partia. Koszty te […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021
UŁATWIENIA W OCHRONIE ROŚLIN

Przypominamy, że tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadziła m.in. ułatwienia w ramach ochrony roślin. W zakresie ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. w tzw. specustawie koronawirusowej dodano artykuł, który dopuszcza – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021
ZWROT AKCYZY ZA PALIWO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę zwrotu. Wnioski będzie można składać do 1 marca 2021 roku. Przyjmują je właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności. […]

Autor: Red. dnia 12 lutego 2021
MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na uwadze nadesłane wnioski samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY ŁOWIECKIE, GDY KOŁO MA ZAKAZ WYKONYWANIA POLOWAŃ – ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

W związku licznymi decyzjami Powiatowych Lekarzy Weterynarii zakazującymi przeprowadzania polowań, Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska z pytaniem: kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę w obwodach łowieckich w okresie braku możliwości wykonywania ustawowych obowiązków przez koła łowieckie wyłączonych z prawa do polowań zbiorowych i indywidualnych? Brak możliwości przeprowadzania polowań […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
„KUPUJĄC PODRÓBKI, TRACISZ WIELE RAZY”

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.   Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin do wiosennych zabiegów. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy liczą na szybki i łatwy zysk. W Internecie […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
ODPOWIEDŹ MRIRW WS. DEFINICJI „AKTYWNY ROLNIK”

Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych ws. zasadności i potrzeby wypracowania definicji „aktywnego rolnika”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało obszerne informacje dotyczące sformułowania tego określenia w prawodawstwie dotyczącym wspólnej polityki rolnej: Od 2015 r. płatności bezpośrednie (oraz niektóre płatności w ramach II filaru) przyznawane były wyłącznie tzw. rolnikom aktywnym zawodowo. W przepisach UE określona została […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA DOPŁATY DO UBEZPIECZENIA UPRAW

W dniu 8 lutego br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do takiej wysokości, aby zabezpieczyć potrzeby rolników. W związku z zaplanowaniem w ustawie budżetowej państwa na 2021 r. (stan na 20.01.2021 r. po rozpatrzeniu poprawek […]

Autor: Red. dnia 8 lutego 2021
NIE BĘDZIE ZMIAN W PRZEPISACH DOT. UTRZYMANIA ZJAZDÓW Z DRÓG PUBLICZNYCH

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie utrzymania przepustów znajdujących się pod zjazdami z dróg publicznych, Ministerstwo Infrastruktury w dniu 1 lutego 2021 r. informuje co następuje: „Na wstępie należy wyjaśnić że zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. […]

Autor: Red. dnia 8 lutego 2021
OD 1 KWIETNIA NOWY WYMIAR SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA DOMOWNIKÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I POMOCNIKÓW ROLNIKA

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł. (M.P z 2021 r. poz. 103). W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2021
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA ROK 2021

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na 2021 rok dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, jęczmienia jarego, owsa i roślin bobowatych grubonasiennych: grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi >> otwórz Wyjaśnienia: – Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2021
RESORT ROLNICTWA WS. POMOCY DLA GOSPODARSTW ROLNYCH POSZKODOWANYCH W WYNIKU OKRESOWYCH PODTOPIEŃ

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, złożony na prośbę Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie opracowania i wdrożenia w Polsce systemu pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych dotkniętych zniszczeniami upraw rolnych wywołanych przez długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne i związane z nimi okresowe podtopienia i zalania gruntów rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje. […]

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2021
GDZIE ZBADAĆ OPRYSKIWACZ POLOWY?

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/. Wykaz obejmuje jednostki wykonujące badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych (innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach), które spełniają nowe wymagania, obowiązujące od […]

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2021
NOWA USTAWA O HODOWLI ZWIERZĄT

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe. Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W ustawie określono także zasady obowiązujące w hodowli […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.