Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 18 listopada 2019
ASF W LUBUSKIEM

W powiecie wschowskim, w okolicach Tarnowa Jeziernego u potrąconego przez samochód dzika wykryto wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z potwierdzeniem wirusa ASF pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak zwołał w piątek, 15 listopada 2019r., Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczył Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju […]

Autor: Red. dnia 14 listopada 2019
SPÓJNE ZNAKOWANIE PRODUKTÓW BEZ GMO

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Ma to na celu ujednolicenie formy graficznej znaków stosowanych dla oznakowania produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO): żywności, w tym żywności pochodzenia roślinnego, żywności pochodzenia zwierzęcego, jak i żywności wieloskładnikowej; pasz. Dzięki jednolitej formie oznakowania […]

Autor: Red. dnia 13 listopada 2019
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze OT LIR w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 14.11.2019r. na piątek 15.11.2019r. w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 13 listopada 2019
SUSZA – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 29 LISTOPADA 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy […]

Autor: Red. dnia 12 listopada 2019
MRIRW W SPRAWIE WYDAWANIA RĘKOJMI PRZEZ IZBY ROLNICZE

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w ten sposób, aby wykazanie rękojmi prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości potwierdzała rolnikom wojewódzka izba rolnicza >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że instytucja rękojmi […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2019
MRIRW O KWESTII ODSZKODOWAŃ I WYPŁATY REKOMPENSAT W ZWIĄZKU Z ASF

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia 11 […]

Autor: Red. dnia 5 listopada 2019
TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW – WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 13 GRUDNIA 2019 R.

Od 28 października do 13 grudnia 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już szósty nabór tego typu w ramach PROW na lata 2014-2020. Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby […]

Autor: Red. dnia 4 listopada 2019
SUSZA W ROLNICTWIE – KOLEJNA INTERWENCJA SAMORZĄDU ROLNICZEGO

W ślad za korespondencją z resortem rolnictwa w sprawie zmiany zasad  stwierdzania suszy oraz zasad szacowania strat – 25 października 2019 r. Zarząd KRIR przekazał stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań w związku z suszą na terenie województwa lubelskiego oraz  w sprawie producentów prowadzących chów i hodowlę zwierząt poszkodowanych przez suszę. Samorząd […]

Autor: Red. dnia 4 listopada 2019
ELEKTRONICZNY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI DOSTĘPNY NA WWW.KRUS.GOV.PL

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wnioskodawca, oprócz danych […]

Autor: Red. dnia 4 listopada 2019
WSPARCIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do […]

Autor: Red. dnia 4 listopada 2019
X KIERMASZ OGRODNICZY W KALSKU

W dniu 15 września 2019 r. przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbył się Jubileuszowy X Kiermasz Ogrodniczy, gdzie prezentowane były produkty ogrodnicze, rolne, materiał szkółkarski, czy żywność ekologiczna. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentowali członkowie Zarządu LIR – Alfred Kałużny i Andrzej Kuziemski. Podczas targów można było obejrzeć wystawę drobnego inwentarza, skosztować produktów regionalnych i tradycyjnych […]

Autor: Red. dnia 4 listopada 2019

Znowelizowany pakiet dyrektyw odpadowych Unii Europejskiej zmieni zasady rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) za opakowania, które wprowadzają na rynek. Do lipca 2020 roku powinny zostać uchwalone krajowe przepisy regulujące wdrożenie ROP w poszczególnych krajach UE. Jak informuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek – resort prowadzi konsultacje z przedsiębiorcami dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami opakowaniowymi i rozważa zachęty m.in. fiskalne dla firm, […]

Autor: Red. dnia 29 października 2019
„ZŁOTY KŁOS” DLA WOJEWODY ZA WSPÓŁPRACĘ Z LUBUSKIMI ROLNIKAMI

Przedstawiciele Lubuskiego Forum Rolniczego wręczyli wojewodzie Władysławowi Dajczakowi statuetkę „Złoty kłos” za zasługi na rzecz rolnictwa. Jest to najwyższe wyróżnienie, które lubuscy rolnicy mogą przyznać osobom zasłużonym dla rolnictwa. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej przyznał Wojewodzie Lubuskiemu, Władysławowi Dajczakowi, statuetkę „Złoty kłos”.  Została ona przyznana, za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę,  jakiej do tej pory zdaniem […]

Autor: Red. dnia 25 października 2019
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ROLNIKÓW LUBUSKICH Z MINISTREM ROLNICTWA

W dniu 26 września 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników lubuskich z Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym wzięli udział: Czesław Hładki – wiceprezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Paweł Egrowski, Jan Jezierski, Czesław Karczmar, Roman Karczmar, Leon Molik, Henryk Ostrowski, Marek Szylińczuk oraz Grzegorz Dłubek […]

Autor: Red. dnia 25 października 2019
LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY

Podpisaną w dniu 27 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze umową nr 13/2019 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Lubuską Izbą Rolniczą, jako „Partnerem KSOW”, LIR zrealizowała wyjazd studyjny pod tytułem „Lubuscy rolnicy odkrywają rumuński szlak enoturystyczny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.