Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WYRABIAJĄCYCH WINO

W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym – Załącznik nr 4. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal4.pdf Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 […]

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ – KOLEJNY NABÓR WYSTARTOWAŁ

3 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Agencja przyjmuje niemal przez cały rok, by rolnicy zainteresowani pomocą mogli się o nią ubiegać, gdy zajdzie potrzeba. W rozpoczętym […]

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
NOWA WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ORAZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. Od 1 […]

Autor: Red. dnia 3 stycznia 2022
MRIRW W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ DLA ROLNIKÓW W RAMACH ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ZWALCZANYCH Z URZĘDU

W dniu 28 grudnia 2021 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na >> wniosek z X posiedzenia KRIR VI kadencji odnośnie kwestii wypłaty odszkodowań dla rolników w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, wyjaśniając co następuje: „Zasady i warunki przyznawania odszkodowań, nagród oraz zwrotu faktycznie poniesionych środków w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt uregulowane zostały […]

Autor: Red. dnia 30 grudnia 2021
ZIMOWISKO 2022 – INFORMACJA + DOKUMENTY

Lubuska izba Rolnicza informuje, iż prowadzi nabór na zimowisko w czasie ferii w 2022r. – w terminie 17-24.01.2022r. Będzie to 8-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2006 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe […]

Autor: Red. dnia 30 grudnia 2021
OKIENKO DLA ROLNIKA URUCHOMIONE

W dniu 29.12.2021 r. na portalu Gov.pl, uruchomiona została osobna podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”. Na głównej stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy […]

Autor: Red. dnia 29 grudnia 2021
POWOŁANIE WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk wręczył akty powołania na stanowiska w Lubuskiej Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej. Wręczenie aktów powołania odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podczas spotkania z Głównym Lekarzem Weterynarii i Wojewodą Lubuskim. Na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z dniem 21 grudnia 2021 roku  powołana została Joanna Kokot-Cieszewska. Stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii obejmie […]

Autor: Red. dnia 29 grudnia 2021
ODPOWIEDŹ MRIRW NA WNIOSKI KRIR W SPRAWIE WZROSTU CEN NAWOZÓW AZOTOWYCH

W odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 15 grudnia 2021 r. obszerne wyjaśnienia dotyczące sytuacji na rynku nawozów azotowych. „Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych bardzo niepokoją resort rolnictwa bowiem niekorzystnie oddziaływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej. Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna […]

Autor: Red. dnia 22 grudnia 2021
LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW 2022 W ZWIERZYNIE

Zarząd województwa zdecydował, że dożynki wojewódzkie w 2022 r. odbędą się w Zwierzynie. Zarząd wskazał także miejsce ich organizacji w roku 2023 – to Świebodzin. Lubuskie Święto Plonów to obchodzone corocznie święto lubuskich rolników i lubuskiej wsi. Dzięki przechowywanym na wsi tradycjom i stosunkowo silnej wierze kształtuje się nasza tożsamość duchowa i świadomość narodowa. Polska wieś […]

Autor: Red. dnia 22 grudnia 2021
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
Autor: Red. dnia 20 grudnia 2021
KOWR UPRASZCZA PROCEDURĘ UDZIELANIA POŻYCZEK

Od 10 grudnia 2021 r. można ubiegać się o pożyczkę ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na nowych, uproszczonych zasadach i warunkach udzielania pożyczek. Uproszczenie udzielania pożyczek polega m.in. na: doprecyzowaniu procedury w zakresie wymaganej dokumentacji do wniosku, określeniu terminów po stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rozpatrzenie wniosków o udzielnie pożyczki (14 dni […]

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2021
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW BĘDĄCYCH PŁATNIKAMI PODATKU VAT – OD 1 STYCZNIA ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY REGULOWANIA SKŁADEK KRUS

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej. W przypadku rolników […]

Autor: Red. dnia 16 grudnia 2021
XVI OLIMPIDA WIEDZY O BHP I ROLNICTWIE

W dniu 10 grudnia br. przeprowadzona została XVI Olimpiada wiedzy o BHP i rolnictwie przeznaczona dla rolników oraz uczniów szkół rolniczych z województwa lubuskiego. Jej celem było upowszechnianie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzanie wiedzy i wprowadzanie nowych rozwiązań technologii w rolnictwie. Głównym organizatorem Olimpiady był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego […]

Autor: Red. dnia 15 grudnia 2021
ZMIANA USTAWY KPC WS. EGZEKUCJI KOMORNICZYCH ROLNIKÓW

Informacja w sprawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego W celu uregulowania na poziomie ustawowym kwestii dodatkowych wyłączeń spod egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do nowododanych art. 8291–8294 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego przeniesiono rozwiązania obowiązującego dotychczas […]

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2021
UŁATWIENIA W SPRZEDAŻY DLA ROLNIKÓW

W dniu 6 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał m.in. Ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Informacja w sprawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.