Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 23 lipca 2020
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY

W imieniu KRUS zapraszamy młodzież w wieku 15-24 lat do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Szczegółowy […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2020

Informujemy, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze. Zapraszamy do udziału […]

Autor: Red. dnia 21 lipca 2020
WAPNOWANIE WAŻNE DLA ŚRODOWISKA

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej ulotkę pt.: „ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA, ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Zapraszamy do zapoznania się z […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W związku z pismem Zarządu KRIR, przy którym przesłane zostały uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Kamiński udzielił następujących wyjaśnień: „informuję, że na przestrzeni ostatnich lat a szczególnie w bieżącym roku w […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 czerwca 2020 r. (znak: KRIR/JM/568/2020) do Ministra Klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia stosowania 8% stawki VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich, w tym buhajów i knurów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że sprawy dot. podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek VAT, należą do zakresu działań Ministra Finansów. Natomiast w opinii Ministra […]

Autor: Red. dnia 14 lipca 2020
APEL GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY DO ROLNIKÓW

APEL DO ROLNIKÓW pobierz>>

Autor: Red. dnia 14 lipca 2020

Informujemy, iż z uwagi na okres urlopowy w dniu 21.07.2020 r.  radca prawny w Zielonej Górze nie będzie pełnił dyżuru. Za utrudnienia przepraszamy!  

Autor: Red. dnia 14 lipca 2020
ROLNICTWO TO MOJA PASJA

Przedstawiamy gospodarstwo rolne Państwa Weroniki i Dominika Jędrzejczak z miejscowości Tyrszeliny, gm. Kolsko. Państwo Jędrzejczak są szczęśliwymi rodzicami dwóch synów: Wojtka i Filipa. Pan Dominik jest pierwszą kadencję w strukturach Nowosolskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Proszę opowiedzieć, o historii gospodarstwa. Gospodarstwo rolne przekazali mi rodzice w 2015 roku, gdy zakwalifikowałem się do programu „Premia […]

Autor: Red. dnia 9 lipca 2020
SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ – APLIKACJA

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę. W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem […]

Autor: Red. dnia 9 lipca 2020
PROPOZYCJA POZOSTANIA W ZUS REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIE „POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 czerwca 2020 r., dotyczącego wniosku w zakresie zmian warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach instrumentu wsparcia „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi: Sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony […]

Autor: Red. dnia 9 lipca 2020
SYTUACJA NA RYNKU DROBIU

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sytuacji na rynku drobiu >>>, w dniu 6 lipca 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi: „(…) sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie. Średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów w maju 2020 r. […]

Autor: Red. dnia 8 lipca 2020
SZKODY POWODOWANE PRZEZ PTAKI CHRONIONE

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów o ochronie przyrody umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i rolnych i stawach przez ptaki chronione, resort środowiska przekazał następujące  informacje: „Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony […]

Autor: Red. dnia 8 lipca 2020
POSIEDZENIE ŻAGAŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Ireneusz Ganczar, który na wstępie przywitał członków Rady oraz zaproszonych gości. Zgodnie z programem spotkania jako pierwsza wystąpiła Ewa Danuta Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy i jednocześnie gospodarz obiektu, która w związku […]

Autor: Red. dnia 7 lipca 2020
MIEJSCA ZBIÓREK NA WYJAZD NA KOLONIĘ – CHŁAPOWO, 9–17.07.2020 R.

Poniżej podajemy miejsca zbiórek wyjazdu dzieci na tegoroczną kolonię nad morze.  Start – 9.07.2020 r.  czwartek Zielona Góra Parking AUCHAN przy ul. Batorego 128 zbiórka godz. 7.30 (odjazd 8.00)   Gorzów Wlkp. Parking przy stacji benzynowej TESCO przy ul. Słowiańskiej (wjazd od ul. Myśliborskiej) zbiórka godz. 9.30 (odjazd 9.45)   Kontrola Policji została zamówiona i odbędzie […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.