Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 23 czerwca 2021
„MOJE WŁASNE INNOWACJE” – KONKURS CDR W BRWINOWIE

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie „Moje własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne […]

Autor: Red. dnia 22 czerwca 2021
„ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI” – KONKURS FILMOWY MRIRIW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2021 r. Szczegóły znajdą Państwo na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia. Do kogo […]

Autor: Red. dnia 22 czerwca 2021
DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie zmiany zasad przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mających na celu stworzenie mechanizmu preferencji dla młodych rolników posiadających zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości wydłużenia umowy dzierżawy powyżej 3 lat, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 […]

Autor: Red. dnia 22 czerwca 2021
DEFINICJA ROLNIKA AKTYWNEGO ZAWODOWO – ODPOWIEDŹ MRIRW NA LIST OTWARTY POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JAROSŁAWA KALINOWSKIEGO

W nawiązaniu do listu otwartego Pana Jarosława Kalinowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego, w którym Pan Poseł apeluje o wypracowanie takiej definicji rolnika aktywnego zawodowo, której wdrożenie w nowej perspektywie finansowej, tj. w latach 2023-2027, pozwoli na uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, wykluczy ze wsparcia osoby, które takiej działalności nie prowadzą oraz wpłynie na […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2021
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W III KWARTALE 2021 R.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. (wysokość składek za pomocników rolnika […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2021
NOWA SZANSA NA DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI FOLII ROLNICZEJ – RUSZA DRUGI NABÓR W PROGRAMIE NFOŚIGW

28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych. Program ma na […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2021
SKORZYSTAJ Z NOWEGO NARZĘDZIA I ZOBACZ JAKIE UPRAWY WYSTĘPUJĄ W TWOJEJ GMINIE

Pod adresem internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnione zostało narzędzie pod nazwą „Powierzchnia upraw w gminach”. Można w nim wyszukać gatunki (spośród 330 pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik może przeglądać i pobierać informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2021
ROLNICY, KTÓRZY PONIEŚLI W 2020 R. STRATY W UPRAWACH SPOWODOWANE NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, deszczem nawalnym, […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2021
DYŻURY RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy o przywróceniu dyżurów radcy prawnego w biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 15 a. Przypominamy, iż dyżury odbywają się we wtorki w godzinach 10.00-12.00. Serdecznie zapraszamy.

Autor: Red. dnia 8 czerwca 2021
WNIOSEK O URUCHOMIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA DOPŁATY DO SKŁADEK UBEZPIECZEŃ ROLNYCH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 czerwca 2021 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych. Wszyscy rolnicy, mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego powinni mieć również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa […]

Autor: Red. dnia 8 czerwca 2021
MODERNIZACJA GOSPODARSTW: PIĘĆ NABORÓW WNIOSKÓW W JEDNYM TERMINIE

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2021
NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC NAD MORZEM

Szanowni Państwo, Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię, która odbędzie się w dniach 7-15.08.2021 r. nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” w Jarosławcu (ul. Nadmorska 23). Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2021
BITWA REGIONÓW

Organizatorem konkursu jest KOWR pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. VI edycja „Bitwy Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia  jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Do uczestnictwa w konkursie […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2021
ODPOWIEDŹ AGENCJI NASIENNEJ NA PISMO LIR

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej realizując wniosek przyjęty na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 23 czerwca 2020 r., zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z >> pismem o podanie podstawy prawnej, mocą której rolnicy nie mają obowiązku udzielania informacji Agencji Nasiennej Sp. z o. o. w Lesznie o zakresie wykorzystania materiału z własnych […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2021
ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROCZNEJ KWOTY GRANICZNEJ – CZAS NA ZŁOŻENIE DO 31 MAJA

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.