Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 4 marca 2021
ZNÓW DOBRZE SIĘ CZUJĘ, GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ – KONKURS KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności […]

Autor: Red. dnia 4 marca 2021
RUSZYŁ NABÓR NA CZWARTE SZKOLENIE ONLINE W RAMACH AKADEMII PRODUCENTA LCPR

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach Akademii Producenta: „Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego. Zasady produkcji żywności ekologicznej” Dziś tj. 04 marca rusza rekrutacja na czwarte szkolenie w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w czwartek 11 marca w godzinach 13:00 – 17:00. Rekrutacja na szkolenie, które odbędzie się czwartek 11 […]

Autor: Red. dnia 3 marca 2021
BITWA REGIONÓW W NOWEJ ODSŁONIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił na swojej stronie internetowej informację o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do konkursu kulinarnego skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Konkurs ma na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych […]

Autor: Red. dnia 3 marca 2021
OD 29 MARCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i […]

Autor: Red. dnia 3 marca 2021
WYRÓWNANIE DOCHODÓW DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ ZE STREF ASF – ODPOWIEDŹ MRIRW

W związku z wnioskiem KRIR >>> w sprawie zmiany przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2021 r., udzieliło następującej odpowiedzi: (…)w chwili obecnej sytuacja na poszczególnych […]

Autor: Red. dnia 3 marca 2021
ZGŁOSZENIA DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska. Zainteresowani producenci uprawą w systemie integrowanej produkcji roślin oraz uzyskaniem certyfikatu IP powinni corocznie dokonać zgłoszenia podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy dokonać […]

Autor: Red. dnia 2 marca 2021
REKOMPENSATY ZA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE LUB ASF: WNIOSKI OD 11 MARCA

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących […]

Autor: Red. dnia 2 marca 2021
DLACZEGO ROSNĄ CENY NAWOZÓW AZOTOWYCH – WYJAŚNIENIE GRUPY AZOTY S.A.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, dlaczego polskie nawozy wyprodukowane przez Zakłady Azotowe Grupy Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku, a ich cena drastycznie wzrosła oraz o spowodowanie aby Zakłady Azotowe zapewniły odpowiednią ilość nawozów dla polskich rolników, a także o złagodzenie drastycznego wzrostu […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2021
WNIOSEK O JEDNOLITĄ INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW W DZIAŁANIU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020. Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2021
SAMORZĄD ROLNICZY PRZECIWNY ZMIANOM W SKŁADKACH DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH ROLNIKÓW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 18 lutego 2021 r. do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w związku z doniesieniami medialnymi zapowiadającymi że Rząd RP wkrótce rozpocznie prace nad ustawą mającą dokonać zmian w składkach ZUS, które mają polegać również na wykreśleniu z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników artykułu 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez […]

Autor: Red. dnia 25 lutego 2021
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu marcu 2021 r. HARMONOGRAM – rolne marzec 2021 r. HARMONOGRAM – dzierżawa marzec 2021 r. HARMONOGRAM – nierolne marzec 2021 r. ATRAKCYJNE – HARMONOGRAM MARZEC 2021 rok   Źródło: KOWR

Autor: Red. dnia 25 lutego 2021
MINISTERSTWO FINANSÓW W SPRAWIE ULGI INWESTYCYJNEJ DLA ROLNIKÓW

Odpowiadając na pismo KRIR >>>, w sprawie stosowania ulgi inwestycyjnej, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), Ministerstwo Finansów w piśmie z 18 lutego 2021 r. uprzejmie informuje, co następuje: Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA INWESTYCJE CHRONIĄCE PRZED ASF LUB POWODZIĄ PRZEDŁUŻONY DO 29 MARCA

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 29 marca 2021 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w naborze przeprowadzonym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN A STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU”

Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Instytutami naukowymi rozpoczęło przegląd […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.