Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 27 marca 2020
BIURA LIR ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo! Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii, od dnia 23 marca 2020r. do odwołania Biuro LIR prowadzi pracę zdalną. Siedziba LIR w Zielonej Górze oraz Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. są nieczynne. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00. W razie potrzeby prosimy o […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
ZBOŻA Z UKRAINY ZGODNE Z NORMAMI

W związku z   pismem  KRIR w sprawie  kontroli importu kukurydzy z Ukrainy, resort rolnictwa przedstawił poniższe wyjaśnienia. Kontrole roślin oraz towarów  pochodzenia roślinnego importowanych  do Polski z państw trzecich, w zależności od celu  kontroli, prowadzone są przez różne służby kontrolne,  tj. Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, Inspekcję Jakości […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW DO ZMIANY

Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej  z przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym. […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
APEL LIR W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO

Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
COVID-19 – JAK SIĘ CHRONIĆ?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia: Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej  zgody – Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
KORONAWIRUS A SEKTOR ŻYWNOŚCI

Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli 25 marca 2020 r. dyskusję na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę  solidarności europejskiej oraz wspólnej walki z wyzwaniami spowodowanymi obecną sytuacją. Zwrócili szczególną uwagę na konieczność zachowania wspólnego rynku, a w tym kontekście szczególnie swobodnego przepływu towarów, aby łańcuch dostaw […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
COVID-19 – CO Z ZATRUDNIENIEM W ROLNICTWIE?

Epidemia Covid-19 w zaledwie miesiąc diametralnie zmieniła sposób życia nas wszystkich. Wirus rozprzestrzenił się na całym kontynencie, wpływając na społeczeństwo w wieloraki sposób. Przede wszystkim jednak stanowi on zagrożenie dla zdrowia publicznego naszych obywateli. To właśnie dlatego musimy działać szybko. Żadne działania jednak nie mogą być podejmowane kosztem utraty wiarygodności czy stanowić zagrożenie dla niezbędnego […]

Autor: Red. dnia 26 marca 2020
TRWA SEZON WIOSENNEGO OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM

Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego, jako środka produkcji. Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się […]

Autor: Red. dnia 26 marca 2020
MINISTER ROLNICTWA APELUJE O NIE ZAMYKANIE TARGOWISK I BAZARÓW

– W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów […]

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
PISMO DO MINISTRA ROLNICTWA WS. TRUDNEJ SYTUACJI PRODUCENTÓW ROLNYCH

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z trudną sytuacją lubuskich rolników, skierowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o pomoc producentom rolnym w postaci wypłat płatności i pomocy suszowej, tj. środków, których wielu z nich nie otrzymało, ani w postaci zaliczek, ani w całości. >>Czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W OKRESIE EPIDEMII

Lubuska Izba Rolnicza w związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się zarówno ze strony rolników, jak i myśliwych odnośnie przeprowadzania szacowania szkód łowieckich w obecnej sytuacji epidemiologicznej, wystosowała pismo do Wojewody Lubuskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Pismo >> czytaj

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
WPŁYW COVID-19 NA ROLNICTWO W UE

W dniu 18 marca 2020 r. – w imieniu 22 milionów rolników, ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni, które dokładają wszelkich starań, by każdego dnia dostarczać 446 milionom obywateli UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości i przystępnej cenowo żywności – Copa-Cogeca wystąpiła do Przewodniczącej KE z pismem w sprawie wpływu COVID-19 na rolnictwo w UE. Mimo […]

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
ODPOWIEDŹ MSWIA WS. DODATKU DO EMERYTUR DLA CZŁONKÓW OSP

W odpowiedzi na pismo KRIR  w sprawie możliwości wprowadzenia 10% dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż członkowski w OSP i brali czynny udział w działaniach ratowniczych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że kwestia dodatku do emerytur członków OSP jest tematem podnoszonym od wielu lat, projekty składane […]

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW PODDANYCH KWARANTANNIE DOMOWEJ  W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii. Aktualizacja w dniu 23 marca 2020 r. informacji dotyczących kwarantanny rolników W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest informowany o tym w […]

Autor: Red. dnia 24 marca 2020
ZASADY WYPŁATY POMOCY DE MINIMIS DO ZMIANY

Zgodnie z przepisami limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Okres trzech lat ocenia się w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat. Rolnicy korzystają z wielu form pomocy w ramach […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.