Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2020
„HANDEL ELEKTRONICZNY NA RYNKACH ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH” –  STUDIA PODYPLOMOWE

Uprzejmie informujemy, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi obecnie nabór na dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym pt. ” Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych”. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacja agrobiznesu, podstaw […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2020
PROGRAM „MOJA WODA” NIE DLA ROLNIKÓW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej wystąpił 5 sierpnia 2020 r. do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o  wprowadzenie zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy „Moja Woda”, aby z programu tego mogli korzystać również rolnicy. Obecnie w Programie zawarte jest zastrzeżenie, że „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2020
ROLNICY NA ZASIŁKU CHOROBOWYM NIE UWZGLĘDNIENI W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił 4 sierpnia 2020 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie przedstawiając problem sytuacji rolników, którzy pozostali bez koniecznej pomocy w tym trudnym czasie związanym w koronawirusem w celu zmian w tarczy antykryzysowej (pakiet antykryzysowy). W przepisach pominięto uregulowanie sytuacji osób ubezpieczonych w KRUS, […]

Autor: Red. dnia 5 sierpnia 2020
CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje platformę internetową polskiebazarek.pl. Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl. pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Co warte podkreślenia, dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez narzucanej przez pośredników marży, […]

Autor: Red. dnia 3 sierpnia 2020
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu sierpniu >> otwórz 

Autor: Red. dnia 31 lipca 2020
CZY MOŻLIWA BĘDZIE REALIZACJA 3-LETNICH ZOBOWIĄZAŃ PROW?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 10 lipca 2020 r. dotyczące wniosku o rozważenie możliwości skrócenia do 3 lat (w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika) realizowanych przez rolników 5-letnich zobowiązań w ramach działań PROW 2014-2020 (tj. w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne), resort rolnictwa poinformował, co następuje. Zgodnie z przepisami UE regulującymi […]

Autor: Red. dnia 31 lipca 2020
POTRZEBNA DEFINICJA GOSPODARSTWA ROLNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 lipca 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego o rozważenie możliwości uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2019 r. poz. 1292, 1495 z 2020 r. poz. 424) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna […]

Autor: Red. dnia 30 lipca 2020
BĘDZIE WSPARCIE Z PROW ZA STRATY W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest konieczna ze względu na sytuację w rolnictwie związaną z wystąpieniem COVID-19. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu do tego programu nowego działania: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie […]

Autor: Red. dnia 29 lipca 2020
KONKURS KRUS „BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza konkurs dla rolników powiatu zielonogórskiego pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Celem konkursu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposobu ich eliminacji oraz promowanie i upowszechnianie wśród rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej […]

Autor: Red. dnia 28 lipca 2020
DOBRZE SIĘ CZUJĘ, GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ!

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

W odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego resort rolnictwa poinformował, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi. Cel programu Celem programu jest podniesienie […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020
UWAGA! KONKURS KRUS DLA DZIECI – RYMOWANKA O BEZPIECZEŃSTWIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca dzieci rolników do udziału w konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą bać udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimalnie 5 wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

Podstawowe wymagania Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.