Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 20 lutego 2020
FARMY FOTOWOLTAICZNE A ŁAD PRZESTRZENNY GMINY

W dniu 10 lutego 2020 r. Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało na wniosek z II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopuszczalności sytuowania farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, które zostały objęte ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (>>> otwórz). Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i […]

Autor: Red. dnia 19 lutego 2020
RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW NA OBSZARACH ASF

Od  28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020. O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej […]

Autor: Red. dnia 19 lutego 2020
RZEŹNIE ROLNICZE – UŁATWIENIA DLA ROLNIKÓW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARSTW

W dniu 18 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Ułatwienia te dotyczą konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni rolniczych i stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów […]

Autor: Red. dnia 17 lutego 2020
PROPOZYCJA POMOCY DLA GOSPODARSTW POSZKODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, realizując wniosek przyjęty na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia LIR w dniu 10 grudnia 2019r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z pismem o podjęcie dalszych działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy. Mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną rolników borykających się ze skutkami suszy w kolejnym […]

Autor: Red. dnia 17 lutego 2020
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało informację o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT – w terminie od 3 lutego 2020 […]

Autor: Red. dnia 17 lutego 2020
COPA-COGECA W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO RYNKU MIODU

W obliczu krytycznej sytuacji rynkowej, europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa Cogeca, zaapelowali 14 lutego 2020 r. do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję. Apelowi temu towarzyszy plan działania nakreślający konkretne środki, które pozwolą 650 000 europejskich pszczelarzy stanąć z podniesionym czołem. Stawka jest wysoka. Po bardzo trudnym roku 2019, stawką jest przetrwanie europejskich […]

Autor: Red. dnia 14 lutego 2020
ZGODA NA WYSIEW NAWOZÓW OD 15 LUTEGO!

Lubuska Izba Rolnicza odpowiadając na sygnały środowiska rolniczego województwa lubuskiego wielokrotnie (m.in. w lutym 2019 r.) apelowała do resortu rolnictwa o umożliwienie rolnikom stosowania mineralnych nawozów azotowych przed dniem 1 marca. Dziś Ministerstwo Rolnictwa na swej stronie internetowej opublikowało informację, w której czytamy: „Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w […]

Autor: Red. dnia 14 lutego 2020
MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH WS. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

W styczniu br. Lubuska Izba Rolnicza wystosowała >>pismo<< do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami Żagańskiej Rady Powiatowej LIR.  Wśród postulatów znalazł się problem budowy farm fotowoltaicznych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej. Pokłosiem pisma LIR jest stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, którego treść możemy przeczytać tutaj<<

Autor: Red. dnia 14 lutego 2020
ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA NA WNIOSKI SAMORZĄDU ROLNICZEGO WS. ASF

W dniu 7 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego reprezentowanego przede wszystkim przez Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, oraz przedstawicieli kół łowieckich województwa lubuskiego, na którym wypracowane zostały postulaty dotyczące problemów związanych z ASF w naszym województwie. Efektem posiedzenia było >pismo< skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W odpowiedzi na postulaty środowiska rolniczego […]

Autor: Red. dnia 14 lutego 2020
DODATKOWY PODATEK OD PRODUKCJI I SPRZEDAŻY MIĘSA – STANOWCZY SPRZECIW SAMORZĄDU ROLNICZEGO

W związku z dyskusją członków Parlamentu Europejskiego nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, który pozwoliłby ograniczyć jego spożycie w UE, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawia poniżej stanowisko w tej sprawie. Pomysł opodatkowania cen mięsa, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa za wielce […]

Autor: Red. dnia 14 lutego 2020
ZA POPRAWNĄ DATĘ WYSTĄPIENIA SUSZY ODPOWIADA KOMISJA

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie określenia w przepisach  jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB – […]

Autor: Red. dnia 13 lutego 2020
RESORT ROLNICTWA WS. DATY WYSTĄPIENIA SUSZY W UPRAWACH

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie określenia w przepisach  jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB […]

Autor: Red. dnia 11 lutego 2020
PLATFORMA ŻYWNOŚCIOWA

Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). To oznacza, że jest to projekt istotny dla rozwoju Polski. Głównym celem projektu jest stworzenia Platformy Żywnościowej jako giełdy towarów rolno-spożywczych, na wzór giełdy papierów […]

Autor: Red. dnia 11 lutego 2020
ZABEZPIECZ GOSPODARSTWO PRZED SUSZĄ, ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha […]

Autor: Red. dnia 11 lutego 2020
UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH POLSKICH ODMIAN – INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich to podmiot podlegający Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy: […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.