Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 19 sierpnia 2019
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WE WŁOSKIEJ ENOTURYSTYCE

Lubuska Izba Rolnicza w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 organizuje wyjazd studyjny pt. „Innowacyjne rozwiązania we włoskiej enoturystyce” w terminie 8-14 września 2019 roku. Celem wyjazdu jest: – ukazanie uczestnikom wysoko rozwiniętego winiarstwa na terenie Włoch, – ukazanie  prorozwojowych przedsięwzięć winiarskich, – poznanie włoskiego szlaku […]

Autor: Red. dnia 14 sierpnia 2019

Informujemy, że ze względu na dzień świąteczny przypadający w dniu dyżuru radcy prawnego, tj. w czwartek 15.08.2019r., radca prawny będzie przyjmował interesantów we wtorek  20.08.2019r. w godz. 14.00-15.00. Zapraszamy.

Autor: Red. dnia 12 sierpnia 2019
DZIEDZICZENIE A PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzec: młodych rolników” objętego Programem […]

Autor: Red. dnia 12 sierpnia 2019

W związku z trwającymi pierwszymi posiedzeniami Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej, ze względów organizacyjnych, Biuro LIR w Zielonej Górze w dniu 13 sierpnia 2019 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2019
PRODUCENCI DROBIU BEZ WSPARCIA ŚRODKÓW ZE PROW 2014-2020

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca 2019 r. >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 29 lipca 2019 r. wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących […]

Autor: Red. dnia 7 sierpnia 2019

Od 1 do 14 sierpnia 2019 r. producenci tytoniu lub producenci świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu […]

Autor: Red. dnia 7 sierpnia 2019
STOP SUSZY

Emisją filmu „Stop suszy” Wody Polskie otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Sprawa jest poważna, bo Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2019
SUSZA ROLNICZA W CAŁEJ POLSCE

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, IUNG-PIB stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mm […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2019

W połowie maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o malej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, dotyczące funkcjonowania tzw. rzeźni rolniczych.  Z otrzymanej w tej sprawie odpowiedzi (pismo z MRiRW z […]

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2019

Informujemy, iż dyżur radcy prawnego w Biurze LIR w Zielonej Górze zostaje przeniesiony z wtorku  13.08.2019 r. na środę 14.08.2019 r. w godz. 10.00 – 14.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 5 sierpnia 2019

Miejsca zbiórek na wyjazd na Kolonię  Chłapowo, 12–22.08.2019r.    12.08.2019r. poniedziałek  Zielona Góra Parking AUCHAN przy ul. Batorego 128 – zbiórka godz. 7.50 (odjazd 8.00)    Świebodzin Parking TESCO przy ul. Sulechowskiej 8 (naprzeciw Pomnika Chrystusa Króla) – zbiórka godz. 8.50 (odjazd 9.00)   Gorzów Wlkp. Parking przy stacji benzynowej TESCO, ul. Słowiańska (wjazd od ul. Myśliborskiej) zbiórka […]

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019
PLANY ZAPOBIEGANIA SKUTKOM SUSZY

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na modernizacji […]

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019

W związku z minionym terminem składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej (29.07.2019), w dniu 31 lipca br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia […]

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019

Odpowiadając na wystąpienie samorządu rolniczego o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację: W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, Minister Rolnictwa i […]

Autor: Red. dnia 31 lipca 2019
LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY

Lubuska Izba Rolnicza w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim na rok 2019 r. organizuje wyjazd studyjny pt. „LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY” w terminie 30 wrzesień – 4 październik 2019 roku. Głównym środkiem transportu jest transport lotniczy. W związku ze stosownymi procedurami wynikającymi ze specyfiki tego transportu (np.grupowy zakup […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.