Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 3 czerwca 2020
SPOTKANIE ZARZĄDU LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ I PRZEDSTAWICIELI LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

W dniu 2 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej i Lubuskiego Forum Rolniczego. Głównym tematem omawianym na spotkaniu była susza. Do tej pory w województwie lubuskim pomocy suszowej 2019 nie otrzymało ponad 30% gospodarstw rolnych. Obecny rok to już trzeci, w którym widocznie odczuwalny […]

Autor: Red. dnia 3 czerwca 2020
PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA

Od dziś, tj. 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie […]

Autor: Red. dnia 3 czerwca 2020
WSPARCIE NA ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH – NABÓR WNIOSKÓW

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 31 lipca 2020 r. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Poddziałanie zalesieniowe w ramach PROW umożliwia rolnikom uzyskanie […]

Autor: Red. dnia 2 czerwca 2020
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że ze względu na dzień świąteczny przypadający w dniu dyżuru radcy prawnego, tj. w czwartek 11.06.2020 r., radca prawny będzie przyjmował interesantów we wtorek  09.06.2020 r. w godz. 14.00-15.00. W związku ze zmianą organizacji pracy Biura LIR z powodu ogłoszonej epidemii – nadal prowadzonej pracy zdalnej – porady prawne udzielane są wyłącznie telefonicznie: w Gorzowie […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
DZIAŁANIA MGMiŻŚ W ZAKRESIE MELIORACJI I RETENCJONOWANIA WÓD

W odpowiedzi na >>> wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu urządzeń melioracji wodnych i wykorzystania ich do retencjonowania wód, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja poinformowało: „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) na poziomie […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
DODATKOWE ŚRODKI NA UBEZPIECZENIE UPRAW NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU

W związku z >>> pismem Zarządu KRIR z 13 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia dodatkowych środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa poinformował, że z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości rzeczywistego oszacowania kwot wpływów jakie uzyska Zasób Własności Rolnej Skarbu […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
RESORT ROLNICTWA WS. ASF W WIELKOPOLSCE

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 6 maja 2020 r. resort rolnictwa poinformował, co następuje. Podmioty zajmujące się ubojem i rozbiorem mięsa z obszarów zagrożenia, zgodnie z wymaganiami § 13, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
WCZEŚNIEJSZE KOSZENIE ŁĄK? NIE W TYM ROKU

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 11 maja 2020 r., o umożliwienie rolnikom, w związku z tegoroczną suszą, wcześniejszego koszenia łąk objętych zobowiązaniami w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, zwanych dalej „pakietami przyrodniczymi”, Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi  przekazał następujące wyjaśnienia. Płatności w ramach pakietów przyrodniczych […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

W dniu 26.05.2020 br. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami Lubuskiego Forum Rolniczego w osobach: Stanisławem Myśliwcem Prezesem LIR, Władysławem Piaseckim Przewodniczącym LFR oraz Zygmuntem Jodko Prezesem LZR.  Ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Dłubek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Spotkanie otworzył Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
COPA-COGECA WZYWA DO ZWIĘKSZENIA WSPARCIA DLA SEKTORÓW

Opublikowane 27 maja 2020 r. zmienione wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz unijny plan odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” [następna generacja UE], Copa i Cogeca podkreślają potrzebę większej ilości wspólnych działań na poziomie Unii i wzywają do większego wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Narzędzie „Next Generation EU” […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
UBEZPIECZENIE OD PADNIĘCIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia. Obecne przepisy umożliwiają zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą skarbu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia bydła […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
ROLNICY JAKO CZŁONKOWIE KÓŁ ŁOWIECKICH – STANOWISKO PZŁ

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego  z prośbą, aby w statutach Kół Łowieckich uwzględnić 30% udział rolników w strukturach. Jak wskazała Małopolska Izba Rolnicza, rolnicy z powiatu limanowskiego, którzy chcieli zostać myśliwymi otrzymali odmowę, którą argumentowano wystarczającą liczbą myśliwych w kole. W odpowiedzi PZŁ poinformował, […]

Autor: Red. dnia 29 maja 2020
PRZETARGI KOWR

Harmonogramy przetargów organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu czerwcu br.: HARMONOGRAM – ATRAKCYJNE HARMONOGRAM – DZIERŻAWA ROLNE, NIEROLNE HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ NIEROLNE HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ ROLNE UWAGA! W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
MGMIŻŚ O PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy >>>, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja 2020 r., przedstawia co następuje: „Na wstępie pragnę poinformować, że nowelizacja ustawy – Prawo wodne, która weszła w życie w 2019 r., […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
RUSZA XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021.  Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.