Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 1 grudnia 2016
ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO

Lubuska Izba Rolnicza informuje o zmianie dyżuru radcy prawnego w Biurze LIR w Zielonej Górze. Dyżur z dnia 6 grudnia br. został przeniesiony na dzień 8 grudnia br. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Autor: Red. dnia 25 listopada 2016
ZAPRASZAMY NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Autor: Red. dnia 23 listopada 2016

Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie elektronicznej […]

Autor: Red. dnia 23 listopada 2016
Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Wykonawcę wyłonił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy. Grupowe ubezpieczenie […]

Autor: Red. dnia 23 listopada 2016

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 października 2016 r. do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2017 rok środków na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, do KRIR wpłynęła 16 listopada 2016 r. odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów, w której informuje, co następuje: „Ustawa o […]

Autor: Red. dnia 23 listopada 2016

18 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w auli 803 na VIII piętrze, odbędą się ostatnie zajęcia III edycji studiów oraz inauguracja IV edycji. ZAPRASZAMY kandydatów i absolwentów! Słuchacze III edycji złożą ostatnie egzaminy, po których otrzymają świadectwa ukończenia studiów, a także uprawnienia rzeczoznawcy szkód powodowanych przez zwierzęta […]

Autor: Red. dnia 16 listopada 2016
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową. Szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień jest możliwe dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2016
JUBILEUSZ 150-LECIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W dniu 18 października 2016r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń W uroczystości udział wzięły przedstawicielki KGW z powiatów północnej części województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego. Na uroczystości jubileuszowe została zaproszona Lubuska Izba Rolnicza, którą reprezentowali: Czesław Hładki […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2016
POSIEDZENIE RADY DO SPRAW KOBIET I RODZIN  Z OBSZARÓW WIEJSKICH

W dniach 13,14.10.2016r. w sali konferencyjnej hotelu Skanpol w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Na konferencję zjechały wybrane przedstawicielki wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju oraz zaproszeni goście. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentowała Dorota Kruszyna – delegatka Strzelecko – Drezdeneckiej Rady […]

Autor: Red. dnia 28 października 2016
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ANR

21 października 2016 r. w biurze Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT ANR w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ANR w osobach: Adam Struziak – Kierownik Sekcji Sprzedaży Nieruchomości w Biurze Prezesa, Tomasz Maleszewski i Antoni Benina-Brzozowski z Zespołu Kontroli Biura Prezesa, Roman Jabłoński – zastępca dyrektora Oddziału w Gorzowie Wlkp., Wanda Bednaruk […]

Autor: Red. dnia 25 października 2016
25-LECIE LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ

W dniu 22 października br. Lubuska Izba Rolnicza została zaproszona na jubileusz 25-lecia Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, który odbył się na Zamku Joannitów w Łagowie. Każdy jubileusz jest okazją do złożenia gratulacji oraz podsumowania współpracy. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu Lekarsko – Weterynaryjnego”, które otrzymali lek. wet. Leszek Ziaja, lek. wet. […]

Autor: Red. dnia 20 października 2016
USTALONA PODSTAWA PODATKU ROLNEGO NA 2017 ROK

 W Monitorze Polskim z dnia 19 października 2016r. pod poz. 993 ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. […]

Autor: Red. dnia 20 października 2016

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście […]

Autor: Red. dnia 20 października 2016
WSPÓLNIE O SPRAWACH ŁOWIECKICH

W dniu 13 października br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przedstawicielami środowiska myśliwych i leśników w sprawie nowej ustawy prawo łowieckie, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 oraz ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików w związku z […]

Autor: Red. dnia 19 października 2016
ZALICZKI W RAMACH DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ZA 2016

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Już w pierwszych trzech dniach ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 236 tys. rolników ponad 1,5 mld zł. Ponadto do rolników trafiło 36,9 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 5 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za […]

  Copyright ©2016 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.