Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 20 października 2016

W Monitorze Polskim z dnia 19 października 2016r. pod poz. 993 ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. […]

Autor: Red. dnia 20 października 2016

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście […]

Autor: Red. dnia 20 października 2016
WSPÓLNIE O SPRAWACH ŁOWIECKICH

W dniu 13 października br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przedstawicielami środowiska myśliwych i leśników w sprawie nowej ustawy prawo łowieckie, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 oraz ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików w związku z […]

Autor: Red. dnia 19 października 2016
ZALICZKI W RAMACH DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ZA 2016

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Już w pierwszych trzech dniach ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 236 tys. rolników ponad 1,5 mld zł. Ponadto do rolników trafiło 36,9 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 5 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za […]

Autor: Red. dnia 19 października 2016
PROGRAM WSPÓŁPRACY „RABAT ROLNICZY”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uprzejmie informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy z Programem Rabat Rolniczy. Jest to program, dzięki któremu każdy członek Izby Rolniczej bądź rolnik będzie mógł skorzystać z pożytku płynącego z przedsięwzięcia Rabat Rolniczy i będzie uprawniony do nabywania produktów w najlepszych cenach w Polsce, po podaniu hasła ,,izba rolnicza”. Obecnie […]

Autor: Red. dnia 18 października 2016
LUBUSKIE ŚRODOWISKO ROLNICZE ZAWIESZA WSPÓŁPRACĘ

W związku z obecną trudną sytuacją w rolnictwie w województwie lubuskim oraz brakiem uwzględniania głosu środowiska rolniczego w sprawach istotnych dla rolnictwa naszego regionu w dniu 13 października br. podczas posiedzenia Lubuskiego Forum Rolniczego zostały wypracowane stanowiska: Stanowisko Lubuskiego Forum Rolniczego >> Stanowisko związków zawodowych zrzeszonych w Lubuskim Forum Rolniczym >>

Autor: Red. dnia 18 października 2016
INWENTARYZACJA DZIKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że w dniach 23 – 26 października br. odbędzie się ogólnopolska inwentaryzacja dzików (Sus strofa) w Polsce. Jest to już kolejna inwentaryzacja mająca na celu jak najdokładniejsze ustalenie aktualnego stanu dzików w związku z możliwą, na skutek występowania w Polsce afrykańskiego pomoru świń, redukcją populacji do poziomu 5 […]

Autor: Red. dnia 14 października 2016
SPOTKANIE Z WICEWOJEWODĄ

Z inicjatywy Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka w dniu 06 października 2016r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Dyrektor Generalny LUW Roman Sondej, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec, Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego Władysław Piasecki, Przewodniczący Rady Terenowej przy OT ANR Alfred Kałużny, Prezes Lubuskiego Związku Rolników Zygmunt […]

Autor: Red. dnia 12 października 2016
KOLEJNE LUBUSKIE ZŁOTE KŁOSY WRĘCZONE

7 października 2016r. w sali kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyła się już IV edycja Lubuskiego Złotego Kłosa. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski. Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Top Agrar, Gazeta Regionalna, Gazeta Lokalna, portal Gospodarz.pl. Na Galę, […]

Autor: Red. dnia 11 października 2016
PIKNIK DROBIOWY W ŻAGANIU

W dniu 7 października br. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Drobiowy  w Żaganiu. Impreza odbyła się na dziedzińcu oraz wewnątrz Pałacu Książęcego. Podczas pikniku na uczestników czekało wiele atrakcji. Przede wszystkim można było wzbogacić swoją wiedzę na temat walorów odżywczych mięsa drobiowego oraz walorów smakowych, gdyż przeprowadzona została degustacja mięs i potraw z różnych gatunków […]

Autor: Red. dnia 6 października 2016
KROŚNIEŃSKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 30 września br. w Urzędzie Gminy w Gubinie odbyło się posiedzenie Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR, której obrady poprowadził przewodniczący Rady Andrzej Kuziemski. Na spotkaniu oprócz członków rady, przybyli licznie rolnicy powiatu krośnieńskiego oraz zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec Prezes LIR, Dorota Konieczka i Edmund Wawrzyniak przedstawiciele Agencji Nieruchomości rolnych OT w Gorzowie Wlkp. Filia […]

Autor: Red. dnia 5 października 2016
PROJEKTOWANE STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2016

30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota […]

Autor: Red. dnia 30 września 2016
ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 16 września br. w sali Wiejskiej w Witkowie odbyło się wspólne posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR oraz Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Szprotawie. Spotkanie otworzył przewodniczący Żagańskiej Rady Powiatowej LIR – Zbigniew Żywień. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, który powiedział: „jesteśmy gminą, na terenie której mamy dobrych rolników. Choć grunty […]

Autor: Red. dnia 29 września 2016
OD 30 WRZEŚNIA NOWY NABÓR WNIOSKÓW
Autor: Red. dnia 28 września 2016
LIR NA VII LUBUSKIM KIERMASZU OGRODNICZYM

W niedzielę 25 września br. odbył się VII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy, którego organizatorem był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Kiermasz zdominowały stoiska oferujące drzewa, krzewy i rośliny ozdobne, a także cebule kwiatowe. Nie zabrakło również stoisk ze zdrową żywnością, rękodziełem, produktem regionalnym i tradycyjnym, obecni byli również wystawcy zwierząt gospodarskich i ozdobnych, a także […]

  Copyright ©2016 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.