Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 26 października 2020
WÓJT POTWIERDZA ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

W związku z licznymi pytaniami MRiRW informuje, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli: – spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności […]

Autor: Red. dnia 23 października 2020
PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA OBWODY ŁOWIECKIE – OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Marszałek Województwa Lubuskiego podał  do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Obwieszczenie >>  otwórz Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego >> otwórz

Autor: Red. dnia 23 października 2020
DLACZEGO MARNUJEMY JEDZENIE? – RAPORT BANKÓW ŻYWNOŚCI

Ponad 53% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić żywność. Czy pandemia zmieni nasz stosunek do jedzenia? Bułka, banan, pomidor i serek wiejski. To nie przepis na pożywne śniadanie, ale produkty, które trafiają do kosza w ponad połowie polskich gospodarstw domowych. Banki Żywności wraz z partnerami zbadały, dlaczego marnujemy jedzenie i jak globalna pandemia COVID-19 […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
ZASADY PROWADZENIA UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH

Uprawa konopi na terytorium Rzeczypospolitej jest zabroniona. W ramach odstępstwa  może być prowadzona uprawa konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Warunkiem odstępstwa  jest uprawa: na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
WPŁYW COVID-U NA FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO – BADANIE

Komisja Europejska prowadzi  badanie ankietowe pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”. Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators. Zachęcamy do […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW POTWIERDZENIA PROFILI ZAUFANYCH W STREFIE CZERWONEJ – ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

W związku z wprowadzeniem w części kraju „strefy czerwonej” działalność Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych zostaje zawieszona od poniedziałku 19.10.2020 r. do odwołania. Źródło: ARiMR

Autor: Red. dnia 22 października 2020
UWAGA PRODUCENCI I PRZEDSIĘBIORCY WYRABIAJĄCY WINO – SKŁADANIE DEKLARACJI W KOWR DO 30 PAŹDZIERNIKA

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożeniaDeklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 3. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
ŚLIMAK – NOWY SZKODNIK

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 16 października 2020 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie prac naukowo-badawczych na temat masowego występowania oraz namnażania i sposobów skutecznego zwalczania ślimaków nagich, które występują na terenie całego kraju. Na plantacjach roślin obserwuje się inwazję ślimaków, szczególnie nagich, takich jak pomrowy, pomrowiki i śliniki, z którymi […]

Autor: Red. dnia 21 października 2020
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O RYZYKU WYSTĄPIENIA W POLSCE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk […]

Autor: Red. dnia 21 października 2020
KOMUNIKAT Z NARADY PREZESÓW IZB ROLNICZYCH

Prezesi zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w dniu 20 października 2020 r., popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych żądają spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji […]

Autor: Red. dnia 20 października 2020
WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA PRAC NAD USTAWĄ O OCHRONIE ZWIERZĄT

W dniu 19 października 2020 r. w imieniu Samorządu Rolniczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1027), przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, powołanej do reprezentowania Polskich Rolników przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, wezwali Posłów na Sejm RP do zaprzestania prac […]

Autor: Red. dnia 20 października 2020
ZAŁÓŻ GRUPĘ I SIĘGNIJ PO WSPARCIE

Od 19 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – informuje Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski. Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, […]

Autor: Red. dnia 20 października 2020
PRIORYTETY DZIAŁAŃ DLA UPOWSZECHNIENIA ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

Ambitne cele zaproponowane przez Komisję Europejską w kontekście Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej wymagają silnych zachęt finansowych dla rolników, co umożliwi upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce. Konieczne pozostaje również wsparcie odpowiednich technologii i działań, które – zachowując opłacalność produkcji rolniczej – pozwoliłyby na stopniowe zmniejszanie zużycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, […]

Autor: Red. dnia 20 października 2020
DOPŁATY 2020 – RUSZYŁY WYPŁATY ZALICZEK

W dniu 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane […]

Autor: Red. dnia 19 października 2020
CZY WYRÓWNANIE DOCHODÓW DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ ZE STREF ASF NASTĄPI JESZCZE W TYM ROKU?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 13 października 2020 r. na wniosek KRIR >>> w sprawie ponownego uruchomienia naborów na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF  informuje, że podjęte […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.