Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 6 maja 2021
POCHODZENIE DANEGO PRODUKTU – WNIOSEK O UTWORZENIE WYSZUKIWARKI

Zarząd Krajowej rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o utworzenie bazy środków do produkcji rolnej, w której podczas zakupu, na podstawie numeru partii produktu umieszczonego na opakowaniu, można sprawdzić pochodzenie danego produktu. W związku ze zbliżającym się sezonem wegetacyjnym, producenci rolni rozpoczynają prace polowe polegające na nawożeniu upraw oraz stosowaniu środków […]

Autor: Red. dnia 6 maja 2021
OKIENKO DLA ROLNIKA – CYFRYZACJA ROLNICTWA

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie gospodarki, w tym także rolnictwa. Uwidoczniła, jak ważna staje się sprawna komunikacja na odległość oraz możliwość załatwiania swoich spraw, w tym urzędowych przez internet. Stąd pomysł, aby na portalu Gov.pl utworzyć osobną podstronę poświęconą działaniom na rzecz rolnika w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”. Czym będzie Okienko dla rolnika „Okienko dla […]

Autor: Red. dnia 4 maja 2021
SPOTKANIE WOJEWODY LUBUSKIEGO Z LIR, ŁOWCZYMI I KOŁAMI ŁOWIECKIMI

Wojewoda Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami Lubuskiej Izby Rolniczej oraz łowczymi okręgowymi i przedstawicielami kół łowieckich. Tematem spotkania była Ptasia Grypa oraz Afrykański Pomór Świń.  – Poza codzienną walką z pandemią koronawirusa, nie możemy zapominać o innych ważnych dla województwa lubuskiego sprawach. Cały czas mierzymy się zarówno Ptasią Grypą, jak i Afrykańskim Pomorem Świń. […]

Autor: Red. dnia 4 maja 2021
WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW W 2021 ROKU

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury w styczniu i lutym (lokalnie poniżej -20°C przy […]

Autor: Red. dnia 4 maja 2021
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE LIMITU ŚRODKÓW NA DOPŁATY DO UBEZPIECZENIA UPRAW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w nawiązaniu do wcześniej sygnalizowanego przez samorząd rolniczy niedostatecznego zapewnienia w budżecie państwa na 2021 rok środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych, o zwiększenie limitu środków na ten cel. Do Zarządu Krajowej Rady docierają informacje od rolników, […]

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2021
ROZSZERZENIE PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ NA INNE GATUNKI ZWIERZĄT DOPIERO W NOWYM PROW

W odpowiedzi na pismo KRIR >>> w sprawie rozszerzania płatności dobrostanowej na pozostałe gatunki zwierząt (tzn. innych niż świnie, krowy, owce), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pismie z dnia 20 kwietnia 2021 r. informuje co następuje: Działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostało po raz pierwszy uruchomione w roku 2020. Pierwotnie z działania mogli skorzystać hodowcy świń […]

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2021
SZANSA NA ZMIANĘ WSPÓŁCZYNNIKÓW ROZLICZEŃ ENERGII

W odpowiedzi na pismo KRIR >>> z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez stworzenie możliwości sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez te instalacje w gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 19 kwietnia 2021 r. informuje co następuje: „W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej i związanych […]

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2021
WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY PAŃSTWOWEJ ZIEMI ROLNEJ PRZEDŁUŻONE DO 2026 R.

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przedłużone zostało do 30 kwietnia 2026 r. Podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje dzierżawa. Uchwalona przez Sejm RP 17 marca 2021 r. oraz podpisana przez Prezydenta RP 21 kwietnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej […]

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2021
OCENA LABORATORYJNA MATERIAŁU SIEWNEGO

Ocena laboratoryjna przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest niezwykle istotnym elementem procesu kwalifikacji materiału siewnego, potwierdzającym w sposób obiektywny spełnienie wymagań jakościowych. W 2020 roku była ona dokonywana przez 16 laboratoriów urzędowych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz 30 nadzorowanych przez nie akredytowanych laboratoriów przedsiębiorców nasiennych. Laboratoria urzędowe w ubiegłym roku […]

Autor: Red. dnia 22 kwietnia 2021
POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa, uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój […]

Autor: Red. dnia 22 kwietnia 2021
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

  Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie […]

Autor: Red. dnia 22 kwietnia 2021
TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O PRODUKCJI I ZBYCIU SUROWCA TYTONIOWEGO ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2020/2021.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni […]

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2021
NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE DLA POLSKI – RAPORT PIORIN

Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o nowych zagrożeniach fitosanitarnych dla Polski, jakie stanowią cztery gatunki owadów. 1. Agrilus mali – zagrożeniem dla jabłoni w Europie Agrilus mali Matsumura jest chrząszczem z rodziny bogatkowatych (Buprestidae), który w krajach Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zwalczania, lecz znajduje się na Liście Alertowej EPPO, a ponadto jest szkodnikiem kwarantannowym Euroazjatyckiej […]

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2021
DOBRE PRAKTYKI W GOSPODAROWANIU WODĄ

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencję organizowaną w ramach realizacji operacji własnej KSOW pt. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2021 r. […]

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2021
WNIOSEK SAMORZĄDU ROLNICZEGO O REDUKCJĘ POPULACJI WILKÓW

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w celu zwrócenia uwagi Pana Ministra na sytuację związaną ze wzrostem liczebności populacji wilka w Polsce. Z informacji napływających zarówno z województwa warmińsko-mazurskiego , jak i innych regionów Polski, wynika, że ilość wilków bytujących w środowisku […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.