Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 7 grudnia 2021
ŻEGNAMY Ś.P. CZESŁAWA KARCZMARA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 4 grudnia br. odszedł od nas ś.p. Czesław Karczmar. Od wielu lat Pan Czesław związany był z szeroko pojętym rolnictwem. Oprócz handlu nieruchomościami, jako meliorant, analizował stan wód w kontekście upraw rolnych i możliwością zahamowania procesu obniżania się wód gruntowych, a tym samym skutków suszy, przede wszystkim […]

Autor: Red. dnia 7 grudnia 2021
NOWY PUNKT SPRZEDAŻY PRODUKTÓW REGIONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM – KONFERENCJA PRASOWA AKCJI „WSPIERAJ LUBUSKICH PRODUCENTÓW. KUPUJ LOKALNIE”

W dniu 6 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Pana Jacka Urbańskiego oraz właściciela masarni Salcum-Fixum Pana Jarosława Szlachetko. Podczas konferencji wspomniano o kontynuacji akcji ,,Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”, organizowanej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego od kwietnia 2020 roku w celu zachęcenia Konsumentów do wybierania produktów, produkowanych na terenie […]

Autor: Red. dnia 6 grudnia 2021
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE W M-CU GRUDNIU 2021 R.

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż w m-cu grudniu dyżur radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze będzie miał miejsce w następujących dniach i godzinach: – 14.12 (wtorek) – w godzinach 9.00-11.00 – 16.12 (czwartek) – w godzinach 12.00-14.00 – 21.12 (wtorek) – w godzinach 9.00-11.00 – 28.12 (wtorek) – w godzinach 9.00-11.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 6 grudnia 2021
SAMORZĄD ROLNICZY WNOSI O OKRES PRZEJŚCIOWY PRZEPISÓW O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED AGROFAGAMI KWARANTANNOWYMI ZIEMNIAKA

Odnosząc się do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 2 grudnia 2021 r. o zachowanie okresu przejściowego, wprowadzenie obowiązywania nowych przepisów od okresu wegetacyjnego 2022 i przeprowadzenie szerokiej akcji informującej o projektowanych zmianach, tak aby […]

Autor: Red. dnia 3 grudnia 2021
INWESTYCJE CHRONIĄCE WODY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZENIA ROLNICZEGO – NABÓR WNIOSKÓW RUSZA 10 GRUDNIA

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 […]

Autor: Red. dnia 3 grudnia 2021
31 GRUDNIA RUSZA II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Halina Szymańska, Prezes ARiMR: Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mogą się o nie ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji […]

Autor: Red. dnia 2 grudnia 2021
POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ – 1000 ZŁ DO JEDNEJ LOCHY

Pomoc wynosi 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch).  – To realna pomoc w tym trudnym czasie dla hodowców trzody chlewnej. Zależy nam, aby rolnicy nie likwidowali swoich hodowli. Jest to pomoc finansowa w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy.  Szacowane koszty pomocy to ok. […]

Autor: Red. dnia 2 grudnia 2021
DZIAŁANIA PROKURATURY W SPRAWIE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH „ZIARNO” SP. Z O.O.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 3 listopada 2021 r. do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie nadzoru działań w związku postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. z Cichoradza w powiecie toruńskim >>>, Prokuratura Regionalna […]

Autor: Red. dnia 2 grudnia 2021
CORAZ BLIŻEJ BUDOWY SYSTEMU SATELITARNEGO MONITOROWANIA UPRAW

Doradcą Technicznym przy realizacji budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR została OPEGIEKA Sp. z o.o.. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu. Podpisanie odbyło się w obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. KOWR reprezentował zastępca dyrektora generalnego Michał Wiśniewski, a spółkę OPEGIEKA prezes zarządu Adam Augustynowicz. Bez nowoczesnych technologii […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
ODPOWIEDŹ MRIR NA PISMO PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ WS. CEN NAWOZÓW

Poniżej prezentujemy >> odpowiedź jaką MRiRW udzieliło Podlaskiej Izbie Rolniczej w sprawie drastycznych podwyżek  cen nawozów. „(…) informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego pod kątem stosowania niedozwolonych praktyk rynkowych. Niezależnie od tego chcielibyśmy jednak zauważyć, że zmiany cen nawozów mineralnych na krajowym […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
CZY NASTAPI ZMIANA W PRZEPISACH DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 22.10.2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w związku z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie. Powodem takiego wystąpienia jest narastające zjawisko konfliktu pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
„WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI” – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj. – gwarantowanych tradycyjnych specjalności; – chronionych nazw pochodzenia; – chronionych […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
WYJAŚNIENIA MKIŚ WS. OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

W odpowiedzi na >> wystąpienie, Zarządu KRIR z dnia 28.10.2021 r. o wprowadzenie zmian w Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w >> piśmie z dnia 19.11.2021 r.  udzieliło następujących informacji: Przedmiotowy Program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD DNIA 1 GRUDNIA 2021 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 960 zł 20 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 354 zł 50 gr. Nowe kwoty […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021
SPOTKANIE Z GŁÓWNYM LEKARZEM WETERYNARII PAWŁEM NIEMCZUKIEM

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska rolniczego z nowo powołanym Głównym Lekarzem Weterynarii. Tematem rozmów była walka z chorobami zakaźnymi zwierząt oraz współpraca z inspektoratem. Z ramienia Lubuskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczyli: prezes LIR Stanisław Myśliwiec, wiceprezes Czesław Hładki oraz członek Zarządu Alfred Kałużny. – 13 października spotkaliśmy się w Lubuskim […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.