Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 20 maja 2022
APEL DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

19 maja 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przesłało do Komisarza UE ds. Rolnictwa apel, poparty przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w sprawie wzmocnienia potencjału rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności poprzez stworzenie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego. W Apelu poruszono również bardzo ważną kwestię – aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2022
WNIOSEK SAMORZĄDU ROLNICZEGO WS. POMOCY DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie uruchomienia pomocy w takiej samej formie dotacji jaka była w 2021 roku producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, MRiRW poinformowało: „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2022

W odpowiedzi na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczący  wypracowania kryteriów określających rolnika aktywnego zawodowo, resort rolnictwa  udzielił poniższej informacji. „Na wstępie należy wyjaśnić, że od 2023 r. stosowanie definicji rolnika aktywnego będzie obowiązkowe dla państw członkowskich. Dlatego też mając na względzie przepisy dotyczące określania rolnika aktywnego zawodowo zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2022

W odpowiedzi na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczący zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz1, MRiRW przekazało >> poniższe informacje  „Obecnie trwają prace nad nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (nr UC102 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2022
NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW JABŁEK

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek – rolnicy, którzy należą do uznanych organizacji producentów owoców i warzyw nie mogą składać indywidualnie wniosków o wsparcie. Z dofinansowania w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem, indywidualnie wnioskować […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2022
NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC 2022

Szanowni Państwo, Tradycyjnie już, jak co roku Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię. Tegoroczny turnus odbędzie się w terminie od 19.08.2022 r.- 27.08.2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” w Jarosławcu (ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec). Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych […]

Autor: Red. dnia 19 maja 2022
„BEZPIECZNE I ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN” – SEMINARIUM

W dniu 17 maja br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się seminarium pn.: „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lubuską Izbę Rolniczą we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin a do udziału w nim zostali zaproszeni rolnicy województwa lubuskiego oraz doradcy rolniczy z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. […]

Autor: Red. dnia 18 maja 2022
WNIOSEK KRIR O MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA NA KRUSIE BENEFICJENTÓW POMOCY NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwolnienie beneficjentów poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014 — 2020 o wprowadzenie możliwości ubezpieczenia w KRUS i opłacania przez tych beneficjentów tzw. podwójnego KRUS-u zamiast obowiązującego obecnie ubezpieczenia w powszechnym systemie ZUS resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia: Zgodnie z […]

Autor: Red. dnia 18 maja 2022
WYJAŚNIENIA MRIRW WS. DOSTĘPNOŚCI WĘGLA

W związku z podwyżkami cen energii oraz brakiem dostępności węgla, w tym pochodzącego od Polskiej Grupy Górniczej, samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa o interwencję i umożliwienie producentom żywności dokonania zakupu środków do produkcji w celu utrzymania zaopatrzenia ludności w polskie warzywa i owoce. Wiele gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą warzyw ciepłolubnych oraz przedsiębiorstw przetwórczych […]

Autor: Red. dnia 18 maja 2022
CENY MINIMALNE NA PRODUKTY ROLNE

W dniu 13 maja 2022 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczące wniosku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie ustalenia cen minimalnych produkcji na poszczególne produkty rolne celem wyeliminowania przypadków sprzedaży produktów poniżej kosztów opłacalności, informując co następuje: „W roku 2019 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o […]

Autor: Red. dnia 18 maja 2022
60 TYS. ZŁ NA RESTRUKTURYZACJĘ MAŁEGO GOSPODARSTWA – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r. Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub […]

Autor: Red. dnia 16 maja 2022

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183), zwraca się z wnioskiem o przekazywanie (w stosownych terminach) kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru wskazanego poniżej. Informacja kwartalna >> otwórz plik Word Informacja kwartalna >> otwórz plik Excel

Autor: Red. dnia 13 maja 2022
IMGW-PIB: SYTUACJA HYDROLOGICZNA W POLSCE – SUSZA

Biuro Prasowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało komunikat dotyczący sytuacji hydrologicznej w Polsce. Po ciepłym i wilgotnym początku roku 2022, w marcu i kwietniu zagrożenie związane z suszą wzrosło na skutek braku opadów i wysokiego usłonecznienia oraz chwilami silnego wiatru. Wskaźnik wilgotności w warstwie powierzchniowej gleby zaczął szybko spadać – na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego osiągnął 30 proc., czyli poziom odpowiadający suszy glebowej. […]

Autor: Red. dnia 13 maja 2022
ROLA OGRODU W GOSPODARSTWIE EDUKACYJNYM – WEBINARIUM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Celem szkolenia jest przybliżenie odbiorcom zasad prowadzenia warsztatów ogrodniczych w gospodarstwach […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2022
KONGRES IZB ROLNICZYCH

W dniu 10 maja 2022 r. w Spale odbył się Kongres Izb Rolniczych pn. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”. Organizatorem spotkania była Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Odbiorcami kongresu byli przedstawiciele zarządów oraz […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.