Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 19 sierpnia 2022
MRIRW – BEZWZGLĘDNY ZAKAZ POJENIA ZWIERZĄT WODĄ POCHODZĄCĄ Z ODRY I JEJ DOPŁYWÓW!

Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi apelujemy do rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego o bezwzględne powstrzymanie się od używania do pojenia zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów, do czasu wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb. Pismo […]

Autor: Red. dnia 19 sierpnia 2022
APLIKACJA NIE WSKAZUJE PRAWDZIWEJ SYTUACJI NA POLACH

W województwie lubuskim są gminy, które „nie załapały się” na suszę, chociaż w rzeczywistości straty w plonach na tych terenach nie różnią się od gmin sąsiadujących, gdzie susza według wskazań monitoringu suszy rolniczej wystąpiła. W związku z tym Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o interwencję w tej sprawie. Na […]

Autor: Red. dnia 18 sierpnia 2022
DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 3-4 WRZEŚNIA – ZAPROSZENIE
Autor: Red. dnia 18 sierpnia 2022
MRIRW WS. PODWYŻSZENIA STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dn. 19.07.2022 r., w sprawie podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, MRiRW przekazało poniższe informacje. „(…) Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1) Rada […]

Autor: Red. dnia 18 sierpnia 2022

W związku z wejściem w życie 11. sierpnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka wnosząc stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia ogromnego wzrostu stawek z pominięciem negatywnej opinii samorządu […]

Autor: Red. dnia 16 sierpnia 2022
SUSZA A WYSIEW POPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH

W dniu 20 sierpnia br. mija termin siewu poplonów ścierniskowych, które to część rolników zadeklarowało jako elementy proekologiczne (EFA) przy realizacji zazielenienia. Obecna sytuacja związana z suszą powoduje, iż wysiew poplonów w wyznaczonym terminie może być utrudniony, a nawet niemożliwy do zrealizowania. Wobec tego Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju […]

Autor: Red. dnia 16 sierpnia 2022
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 16 sierpnia br. nie będzie dyżuru radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze. Dyżur został przeniesiony na dzień 18 sierpnia br. (czwartek) w godzinach od 12.30 do 14.30. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Autor: Red. dnia 12 sierpnia 2022
KOLONIA JAROSŁAWIEC (19-27.08.2022) – MIEJSCA ZBIÓREK

Szanowni Państwo, Podajemy miejsca zbiórek dzieci jadących na kolonię do Jarosławca 19-27.08.2022. W celach organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem Lubuskiej Izby Rolniczej pod nr tel. 68/324 62 62 lub 512 111 428, w godzinach 8.30-15-30 i poinformowanie o wyborze miejsca zbiórki. Kontrola Policji została zamówiona. Przypominamy o konieczności przekazania w dniu zbiórki Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka […]

Autor: Red. dnia 10 sierpnia 2022
UWAGA, NIE MOŻNA CHEMICZNIE DESYKOWAĆ UPRAW GRYKI I PROSA!

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że do desykacji upraw gryki i prosa nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin. Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów, w innych uprawach, w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów. Bezpieczne stosowanie […]

Autor: Red. dnia 10 sierpnia 2022
ŚRODKI NA INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ

W trybie ciągłym – od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. – rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF, mogą składać wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Zgodnie z aktualnym stanem placówki ARiMR zarejestrowały 45 wniosków o takie wsparcie na kwotę blisko 4,8 mln zł. […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
MRiRW NIE PRZEWIDUJE POWROTU DO POWOŁYWANIA „KOMISJI SUSZOWYCH”

Lubuska Izba Rolnicza w związku z odpowiedzią MRiRW na interpelację posłanki Katarzyny Osos (interpelacja nr 34384), zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o doszczegółowienie udzielonej odpowiedzi. W piśmie zostały zawarte m.in. pytania o to jakie dodatkowe informacje przekazuje wojewodzie IUNG-PIB na wniosek izby, które potwierdzają wystąpienie suszy rolniczej, a które nie są ogłoszone na […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
SZKOLENIE ON-LINE DLA KGW

W imieniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja: „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
KE OPUBLIKOWAŁA ROZPORZĄDZENIE WS. ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU PRODUKCJI NA UGORACH

Na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Co zmienia rozporządzenie? Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od […]

Autor: Red. dnia 4 sierpnia 2022
CZY TAK WYGLĄDA SZACUNEK DLA POLSKIEGO ROLNIKA?

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z uruchomieniem niedziałającej w pełni sprawnie aplikacji do oceny wystąpienia suszy na polach i strat w uprawach wystosowała poniższy apel w tej sprawie.                   Wersja PDF >> otwórz    

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2022
APLIKACJA SUSZOWA ZOSTAŁA URUCHOMIONA?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lipca br. na swoim portalu poinformowało, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Jednakże już przy logowaniu wyświetla się komunikat „Informujemy, że podpis wniosku Profilem Zaufanym został […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.