Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 14 kwietnia 2021
UJEDNOLICENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ NA KWARANTANNIE I IZOLACJI

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. wystąpił 13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem […]

Autor: Red. dnia 14 kwietnia 2021
W SPRAWIE URUCHOMIENIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r. W tym czasie została uruchomiona linia kredytowa dla producentów rolnych, którzy oczekiwali na […]

Autor: Red. dnia 14 kwietnia 2021
OPŁATA CUKROWA A RHD – WNIOSEK O INTERPRETACJĘ

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym (RHD). Zgodnie z zapisami  art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym […]

Autor: Red. dnia 14 kwietnia 2021
ROLNICTWO PO KOBIECEMU

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca mieszkanki wsi do kandydowania do Rady Kobiet w Rolnictwie. Mieszkanko wsi, działaj z nami na rzecz podniesienia znaczenia roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli jesteś radną, sołtyską, wójtem, burmistrzem albo pełnisz inną funkcję liderki lokalnej społeczności wiejskiej – zaproponuj swoją kandydaturę do Rady Kobiet w Rolnictwie. Pomimo pełnego […]

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2021
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” – INTERAKTYWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” dołączyło do grona Zakładów Ubezpieczeń, które oferują możliwość zgłoszenia szkody za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszenia szkody. Na stronie internetowej Towarzystwa udostępniony został interaktywny formularz zgłoszenia szkody. Formularz dostępny jest w zakładce „Zgłoś szkodę”.  Aktualnie przy pomocy formularza można dokonać zgłoszenia szkody w pojeździe lub w mieniu. […]

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2021
ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ MOŻLIWE TAKŻE PRZEZ EPUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien: wpisać w wyszukiwarce słowa: […]

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2021
NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE W 2020 R.- MRIRW WS. POMOCY POSZKODOWANYM ROLNIKOM

W związku z przekazanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych wnioskiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku przymrozków wiosennych oraz gradu w 2020 r. resort rolnictwa przekazał, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. […]

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2021
WYTYCZNE DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW PRZY PRACACH SEZONOWYCH

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 10-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania […]

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2021
MRIRW W SPRAWIE DALSZEJ PROMOCJI MIĘSA

Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków, aby zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju strategii „Od pola do stołu”. Niemniej jednak Copa-Cogeca otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję, że przegląd, pod silną presją […]

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2021
PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NIE DLA RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA?

W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze napływające do samorządu rolniczego niepokojące informacje dotyczące trwających w resorcie rolnictwa prac nad przygotowaniem założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na lata 2021-2027 oraz istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich Lokalnych Grup Działania, wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi […]

Autor: Red. dnia 7 kwietnia 2021

Interpelacja nr 20786 >> otwórz Odpowiedź na interpelację >> otwórz

Autor: Red. dnia 6 kwietnia 2021
TO MĘŻA WYBRAŁAM, NIE ROLNICTWO

Przedstawiamy gospodarstwo rolne Państwa Krystyny i Krzysztofa Łyga z Ciecierzyc, gmina Deszczno. Państwo Łyga są szczęśliwymi rodzicami dwóch synów: Dariusza i Rafała. Pani Krystyna jest pierwszą kadencję w strukturach Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, gdzie reprezentuje rolników z gminy Deszczno. Proszę opowiedzieć o historii gospodarstwa. Gospodarstwo położone jest we wsi Ciecierzyce oraz Osiedle Poznańskie w […]

Autor: Red. dnia 6 kwietnia 2021
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ DO JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO

Nowoczesna, intensywna produkcja roślinna jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego. Użycie wysokiej jakości materiału siewnego jest podstawowym warunkiem uzyskania dużych plonów oraz ma znaczenie przy ubieganiu się o dopłaty. Aby mieć pewność otrzymania materiału siewnego oczekiwanej jakości oraz dopłat do zużytego materiału siewnego należy pamiętać, aby: – kupować wyłącznie materiał w zamkniętym i […]

Autor: Red. dnia 6 kwietnia 2021
WIOSENNY OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM

W związku z trwającym sezonem obrotu materiałem siewnym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat. Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może […]

Autor: Red. dnia 6 kwietnia 2021
SAMORZĄD ROLNICZY W SPRAWIE PLANOWANEGO OGRANICZENIA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W związku z procedowanym Europejskim Zielonym Ładem, w ramach którego kraje członkowskie będą musiały między innymi zredukować do 50% stosowanie środków ochrony roślin, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 marca 2021 r. następujące stanowisko: Wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń powinno być poprzedzone szczegółowymi, […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.