Główna » Warunki prenumeraty

Warunki prenumeraty

Biuletyn dostępny jest bezpłatnie  w Biurze LIR w Zielonej Górze
oraz Biurze LIR OT  w Gorzowie Wlkp.

Istnieje również możliwość otrzymywania pisma (dwumiesięcznik) na podany adres po uiszczeniu jedynie kosztów przesyłki pocztowej:

35 zł za 6 kolejnych numerów po 2 egz.

Wpłaty można dokonać na konto:

Lubuska Izba Rolnicza

Nr konta 91 2030 0045 1110 0000 0231 2790

 lub w kasie firmy w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.